Pokuty a přestupky

Při běžném provozu auta se můžete občas stát obětí šikanózního jednání např. ze strany městské či obecní policie. Ta v mnoha místech naší republiky slouží v první řadě jako další zdroj příjmů rozpočtu obce, což se neblaze projevuje na chování některých policistů.

Důsledkem jsou mnohé případy snahy o udělení pokuty za nesmyslné a nelogické přestupky s jediným cílem – utržit z uhrazených pokut co nejvíc peněz. Proti tomuto chování existuje obrana, největším omylem zpravidla bývá uhradit pokutu na místě.

Vynikající návody, jak se šikanóznímu jednání ze strany obecní policie a příslušných správních orgánů bránit, naleznete v seriálu FSM  na stránkách DFENS-cz.com:

Díky neznámému dobrodinci z diskuse na webu DFENS-cz.com si můžete kompletní aktualizovaný návod stáhnout ve formátech PDF, ePub, HTML a TXT.