Pokuty a přestupky: Jak se nestát obětí městské policie

Daniel Bartoš
Publikováno 3. března 2024

Tímto článkem nenabádáme čtenáře k porušování pravidel ani k obcházení zákonů. Přinášíme čistě pohled tvůrce Road-Fens.cz a ověřujeme informace z oficiálních webů.

 • Při provozu auta se můžete stát obětí šikanózního jednání např. ze strany městské či obecní policie
 • Ta bohužel v mnoha místech naší republiky slouží v první řadě jako další zdroj příjmů rozpočtu obce
 • Neblaze se to projevuje na chování některých strážníků

Jak se nestát obětí

Důsledkem jsou mnohé případy snahy o udělení pokuty za nesmyslné a nelogické přestupky s jediným cílem – utržit z uhrazených pokut co nejvíc peněz. Proti tomuto chování existuje obrana, největším omylem zpravidla bývá uhradit pokutu na místě.

Dozvíte se například, jak může probíhat dechová zkouška, jak vypadá podání vysvětlení, zda je možné pořizovat záznamy ve správním řízení i jaké možnosti máte v případě, že vás policista nařkne z přestupku. Tímto článkem vás nenabádáme k porušování pravidel ani k obcházení zákonů. Přinášíme pouze pohled tvůrce Road-Fens.cz a zároveň ověřujeme informace z oficiálních webů.

 1. Pokuty a přestupky: Jak se nestát obětí městské policie

  Silniční kontrola

  Se silniční kontrolou jsme se snad už setkali všichni. Větu: “Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Mohu poprosit o vaše doklady?” byste už ale při silniční kontrole slyšet neměli.

  Od 1. ledna 2024 platí novela silničního zákona, podle které u sebe řidiči nemusí mít řidičský a ani technický průkaz. Občanský průkaz policie od 1. dubna 2024 akceptuje v elektronické podobě, zelenou kartu prokazující uzavřené povinné ručení rovněž stačí ukázat v mobilu.

  Se silniční kontrolou bývá často spojená dechová zkouška, kontrola povinné výbavy, v ojedinělých případech i test na přítomnost drog.

  Jaká práva má hlídka:

  a) Zastavení vozidla

  Věděli jste například, že řidiči může hlídka přikázat provést přestupek? Hlídka může řidiči nařídit například, aby zastavil na zákazu zastavení, nebo projel jednosměrkou. V těchto případech je samozřejmě nařízení hlídky nadřazené dopravnímu značení i světelné signalizaci.

  b) Předložení dokladů

  Od 1. ledna 2024 se již nemusí předkládat při kontrole řidičský a ani malý technický průkaz. Občanský průkaz se předkládat také nemusí, pokud si jej policista nevyžádá na základě nějakého podezření. Tedy může těméř kdykoliv.

  K prokázání totožnosti postačí předložení občanského průkazu v mobilu, dále se předkládá zelená karta. Rovněž stačí v elektronické podobě.

  c) Prohledávání vozidla

  Policista může vozidlo prohledávat pouze na základě zákonných, důvodných podezření. Pokud jej neudá, nemůže s vozidlem jakkoliv manipulovat, či se ho dotýkat, například za účelem zjištění technického stavu.

  d) Povinná výbava

  Policista, ne strážník, může provést kontrolu technického stavu vozidla. K této kontrole je řidič povinen poskytnout součinnost. Může však jen tu minimální. Například pokud po řidiči chce policista vidět lékárničku, může mu ji jen ukázat, ale nemusí s ní nijak manipulovat. Už jen samotným ukázáním je povinnost součinnosti naplněna.

  e) Orientační kontrola alkoholu v dechu

  Policisté se často před samotným testem ptají, zda řidič užil alkohol. I přesto, že by si dal řidič po obědě malé pivo. Platí dle roaD-FENS.cz základní pravidlo, nepřiznávat se. Je totiž stále šance, že řidič nenadýchá, nebo nadýchá pouze malé množštví. Pokud by se ale předem přiznal, má řidič rovnou prohráno.

  f) Technická kontrola

  Policista může řidiči nařídit zajet k zařízení pro provádění technické kontroly. Může však pouze v případě, pokud zajížďka i s cestou zpět není delší než 16 kilometrů. V případě, že vozidlo nemá vážné závady, hradí prohlídku ten, kdo jí nařídil. V tomto případě policie.

  g) Požadování vysvětlení

  Před požádáním vysvětlení musí policista řidiče poučit o tom, že ho nemusí podávat.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 2. (Ne)řešení přestupku s policií

  Mnoho z nás se také setkalo policistou, který sděluje řidiči jeho podezření o dopuštění přestupku. Je však rozdíl mezi přestupkem a skutkem. Jednak musí být přestupek přesně definován zákonem a musí být policistou dokázán. Dokud přestupek policista nemá jak dokázat, nebo se řidič nepřizná, jedná se pouze o podezření ze spáchání přestupku. Policista by měl bez problémů prokázat hned několik věcí. Co bylo spácháno, kdo to spáchal a na jaký právní zájem tím útočil.

  V případě, že vás policista nařkne z přestupku máte 2 možnosti:

  1) Převzetí pokutového bloku

  Zjednodušeně pokud se vám to řešit nechce, jedná se například o malou pokutu bez bodů, tak můžete přijmout blokovou pokutu a zaplatit na místě. Znamená to však, že se doznáváte k vině. Pak již tedy jakékoliv dokazování ze strany policie nehraje roli a celý incident je vyřešen. Domníváte-li se, že se jedná o pochybení ze strany policie a podepíšete blokovou pokutu, ztrácíte tím veškeré šance na odvolání se z pokuty.

  2) Projednání ve správním řízení

  Pokud s pokutou nesouhlasíte, přejete si skutečnost přestupku projednat a nechat si ho dokázat, tak máte možnost jít do takzvaného správního řízení.

  Pozor, riskujete několik věcí (někdy se tedy do správního řízení vůbec nevyplatí jít). – Pokuta, kterou můžete dostat bude vyšší, než by byla na místě.

  • V případě neúspěchu budete muset zaplatit poplatek za řízení ve výši 1 000 Kč.
  • A samozřejmě budete muset investovat čas na samotné řízení, případně zplnomocnit někoho, kdo se v tom vyzná.

  Je to dosti nepříjemné. Jelikož na místě vůbec nevíte proti čemu bojujete. Na místě vám totiž policie nic dokazovat nemusí. Buďte připravení, že někteří policisté dokáží své podklady na úřad naservírovat tak, aby byly správně překroucené a pro vás co nejsložitější k prokázání neviny.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 3. Nepodání vysvětlení

  Víte, že můžete odmítnout podat vysvětlení? Například kvůli tomu, že tím můžete ublížit sobě nebo osobě blízké. Často se ve společnosti vyskytují rozpory s odepřením výpovědi právě díky osobě blízké. Je tak nutné zmínit, že tato strategie, kdy odmítnete podat vysvětlení díky osobě blízké, je stále platná.

  Kvůli čemu vlastně můžete být v dopravních věcech povoláni k podání vysvětlení:

  • Úřad chce získat informace pro další šetření. Například při nesprávném parkování, kde je neznámý řidič, tak může být předvolán provozovatel vozidla.
  • Úřad bude činit nátlak pro ukončení šetření. Úředníci na vás mohou vyvíjet nátlak za účelem převzetí pokutového bloku. Nejčastěji za pomoci různých fotografií a budou se jimi snažit o vaše ztotožnění.

  Jak správně odmítnout podat vysvětlení?

  „V souladu s článkem 37 Listiny základních práv a svobod odpírám podat výpověď v této věci.“

  Nesmíme také opomenout, že záznam o podání vysvětlení nemůže sloužit jako důkazní prostředek. Může sloužit pouze k nasměrování úřadů, jakým směrem danou věc vyšetřovat. I v případě, že odmítnete podat vysvětlení, je nutné sepsat záznam. Ten je nutné si pečlivě zkontrolovat a případě požadovat úpravu. Po kontrole je nutné ho podepsat a proškrtnout volná pole, aby nedošlo k následnému doplňování bez vaší účasti.

  Průběh podání vysvětlení:

  • Policista či úředník si vyžádá občanský průkaz.
  • Následuje poučení o možnosti odepření výpovědi a případných dalších následcích.
  • Předvolaný svým podpisem stvrdí předchozí poučení.
  • Úředník se začne dotazovat, případně předloží důkazy.
  • Předvolaný sdělí skutečnosti vedoucí k objasnění, případně odmítne výpověď.
  • Úředník sepíše záznam o podání vysvětlení.
  • Předvolaný je se záznamem seznámem.
  • Předvolaný je propuštěn.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 4. Pokuty a přestupky: Jak se nestát obětí městské policie

  Nezaplacení kauce policistovi

  V některých případech vás, řidiče, policista vyzve k zaplacení kauce. Pojďme se tedy podívat, jak se kauci celkově vyhnout, a celou záležitost vyřešit ve svůj prospěch. Pro začátek je dobré si říci, že kauci nelze vybírat za přestupky do výše 5 000 Kč.

  Kdo a kdy může po řidiči požadovat zaplacení kauce:

  • Musí být spolehlivě zajištěný skutek, který může být přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
  • Je z něj podezřelý řidič vozidla.
  • Existuje důvodné podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení.
  • Za domnělý přestupek lze uložit pokutu 5 000 Kč a více.
  • Kauci nemůže požadovat strážník, pouze policista.
  • Důvod kauce musí být uveden v potvrzení o převzetí kauce.

  Pakliže se podezřelému vina prokáže, je kauce započtena do celkové pokuty. Pokud se vina neprokáže, je řidiči navrácena zpět.

  Je potřeba být však obezřetný. Pakliže se podezřelý nedostaví k řízení a bude nedosažitelný, může celá kauce i propadnout. To i v případě, když by následně byla skutečně prokázána nevina. Policisté někdy dokonce využívají kauce jako nátlakový prostředek k uhrazení pokuty ihned na místě.

  Jak se udělení kauce vyhnout:

  „Přestupku si nejsem vědom, pokutu nezaplatím a trvám na projednání ve správním řízení“.

  Touto větou jste opět na dobré cestě. Jednak se nepřiznáte a jednak tím policistovi dáte najevo, že se neplánujete správnímu řízení vyhýbat, tudíž vám kauci nemůže z tohoto důvodu udělit. V případě, že policista i přesto trvá na vašem podezření z nedostavení se na správní řízení, stačí se ho zeptat na konkrétní důvod podezření. Pokud to řidiči není schopen odůvodnit, je vhodné mu sdělit, že jedná proti zákoně a podáte na něj stížnost.

  Jestliže policista stále trvá na svém, doporučují některé zdroje obrátit se na GIBS. Dle zkušeností jiných stačí zavolat 158 a vyčkat na příjezd další hlídky. Má to za následek interního šetření, což může být protiprávně jednajícímu policistovi silně nepříjemné. Možná právě proto i nakonec od kauce sám opustí. Pokud by vám i přes tohle všechno kauci přeci jen vyměřili. Můžete využít své písemné vyjádření v potvrzení o udělení kauce.

  Časté důvody udělení kauce:

  • Řidič je cizinec nebo má trvalý pobyt v zahraničí, či na úřadě
  • V minulosti se správnímu řízení vyhýbal
  • Možnost pozbýt řidičské oprávnění během správního řízení
  • Vysoká peněžní pokuta plynoucí ze správního řízení

  Určitě nestačí jako důvod čistě subjektivní pohled policisty, kdy nabyl podezření, že se řidič bude vyhýbat správnímu řízení.

  V případě, že by byl policista arogantní, manipulativní, či jakkoliv jinak by se vám jeho chování nepozdávalo. Určitě máte možnost si jeho jednání nahrát prostřednictvím mobilního telefonu.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 5. Příkaz a odpor

  Příkaz se přímo pojí se správním řízení. Stane se tak, pokud se rozhodnete váš přestupek projednat ve správním řízení. První krok správního orgánu bývá zpravidla právě “příkaz”.

  Příkaz:

  “Příkaz” správní orgán zasílá v případě, že není pochybnost o tom, že se obviněný přestupku dopustil a nebyla-li věc vyřízena v blokovém řízení. Obviněný může proti “příkazu” podat do 15 dnů odpor (v případě přestupku). V případě jiného správního deliktu musí fyzická osoba vznést odpor již do 8 dnů. Pokud se podá včas, tak se tím příkaz ruší a správní orgán tak pokračuje v řízení.

  Nepodáním odporu nabyde příkaz právní moci. V ten okamžik tedy musíte zaplatit pokutu. Zároveň vám jsou připsány body v bodovém systému, pokud je tedy spáchaný přestupek takto ohodnocen.

  Je však možnost příkaz zrušit i po nabytí právní moci. Lze tak jednat v případě, že narazíte na nové okolnosti, které by mohly být ve váš prospěch a dříve nebyly známé. V ten okamžik můžete požádat o takzvané “obnovení správního řízení”.

  Úřad dle zkušeností některých jedinců zasílá podezřelým příkaz rovnou, aniž by byly důkazy jasně prokazatelné. Pravděpodobně z důvodu, že někteří jedinci vyměknou a nemusí se tak dále pokračovat ve správním řízení. Autor roaD-FENS.cz všem doporučuje odpor podat, jelikož tak i tak budete platit poplatek za správní řízení. A při podání odporu není pokuta ani vyšší, než by byla v případě příkazu.

  Náležitosti odporu:

  • Kdo podal odpor
  • Spisová značka a čeho se týká
  • Uvedení, že se jedná o odpor
  • Jméno a přijmení
  • Datum narození a místo trvalého pobytu

  Není potřeba k odporu psát odůvodnění. Tím, že zašlate pouze výše uvedené informace je automaticky příkaz zrušen a celá věc pokračuje do správního řízení.

  Existují spekulace o odůvodnění odporu. Dle některých názorů je vhodné odůvodnění uvést, jelikož to může urychlit řízení. Úřad si předvolá svědky a celý proces trvá kratší dobu. Jsou však i názory, které tvrdí odůvodnění neuvádět, jelikož se tak na vás úřad může nachystat. Když mu nic neřeknete, nebude mít pravděpodobně tak dobře připravené argumenty na dané podněty, které chcete řešit. Je tak tedy na vás zda odůvodnění uvedete, či neuvedete.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 6. Výzva k úhradě stanovené částky

  Jestliže jste v technickém průkazu zaznamenáni jakožto provozovatelé vozidla, může se stát, že vám přijde například pokuta za parkování. Pomocí této výzvy (výzva k úhradě stanovené částky), se úřad snaží od provozovatele vozidla peníze vymáhat.

  Jak mohu s výzvou naložit:

  a) Ignorování výzvy

  To je však nebezpečné. Může to mít za následek další úřední jednání a zahájení stíhání provozovatele pro správní delikt. Tam vás tedy čeká řízení, hrozba vyšší pokuty a správní poplatek 1 000 Kč. Máte však šanci využít veškeré procesní instituty správního řádu a nalézt nové souvislosti, jak tuto výzvu napadnout a zrušit ji.

  b) Zaplacení stanovené částky

  Částku je třeba uhradit do 15 dnů. Může to být vhodné v případě, že je stanovená částka dostatečně nízká. Je potřeba si dát pozor, že v prvním stádiu výzvy není možné projednávat více deliktů současně. Klasickým příkladem může být opět pokuta za parkování. Avšak taková, kdy zaparkujete na zákazu zastavení, vozidlo na místě necháte stát třeba 3 dny a za tu dobu vám přijdou 3 pokuty. V ten okamžik by se mělo jednat o pokračující jednání. Pokud tedy pokutu nechcete platit 3x, vyplatí se už jít do společného řízení. Je potřeba mít mimo jiné na paměti, že v případě, kdy částku uhradíte ji už nemůžete vymoci zpět. Ani v případě, kdy byste později nalezli nové okolnosti, které prokazují vaší nevinu, či pochybení na straně úřadů.

  c) Udání třetí osoby

  Můžete udat osobu vzdálenou, tedy například někoho ze zahraničí. To se však příliš nedoporučuje, jelikož se s tím již úřady naučily pracovat. Takže je to vhodné spíše v případě, kdy se chcete jen pobavit, ale víte, že částku stejně budete muset uhradit. Dále je tu možnost udat osobu mrtvou, ale to je dle našeho názoru příliš nehumánní vůči pozůstalým. Je tu však možnost přehazovat vinu mezi řidiči. Provozovatel převede vinu na jiného, ten další zase na jiného a tak to jede dokola. Buď dokud se jeden z nich nepřizná nebo dokud neuplynou 2 roky, kdy se celé řízení zastaví.

  Co se stane, když ignorujete výzvu:

  • Může se však stát, že úřad zašle provozovateli výzvu k podání vysvětlení.
  • Úřad vám zašle příkaz. Na příkaz již můžete podat odpor, jak píšeme výše.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 7. Spis a nahlížení do něj

  Ve spisu nalezneme spousty věcí. Můžeme v něm najít například různé protokoly, záznamy, rozhodnutí nebo dokonce různé obrazové záznamy a další důkazy. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Zároveň je potřeba mít na paměti, že spis se zakládá v každé věci.

  Je zcela běžné, že účastníci řízení mohou nahlížet do spisu. Spis však nemůže opustit úřad, aproto je nutné pořizovat kopie spisu, které pořizuje správní orgán za poplatek. Zákon však nijak neupravuje formu, jakou má výpis ze spisu mít. Proto si jej můžete jednoduše ofotit jen telefonem.

  Pro představu, jak probíhá běžný náhled do spisu můžeme uvést konkrétní příklad. Jste podezřelou osobou z překročení maximální povolené rychlosti. Rozhodnete se celou věc řešit na vlastní pěst a chcete vidět, co na vás vlastně úřad má. Domluvíte si tak schůzku s úředníkem, kde společně nahlédnete do spisu. Samozřejmě poté, co se identifikujete občanským průkazem. Pak je to již na vás, zda si spis stránku po stránce nafotíte telefonem. V případě různých obrazových nebo zvukových záznamů, pak máte právo i na jejich kopie. Není však vyjímkou, že vám úředník sdělí, že jim nefunugjí USB porty nebo vypalovačky. Touto formou se můžete nechat odbýt, anebo setrvat a trvat si na svém. I na obrazové a zvukové záznamy totiž máte právo.

  Následuje pak sepsání záznamu o nahlédnutí do spisu. Často se stává, že se úředníci snaží využít příležitosti a řeší s vámi předmět věci hned na místě. Což pro vás může být nepříjemné, když ještě nejste připraveni. V ten moment mu pak můžete slušně říci, ať vás předvolá a nemusíte se mu v tu chvíli k ničemu dalšímu vyjadřovat.

  Mějte na paměti, že pokud jste z Prahy a přestupku se dopustíte v Brně, musíte jet nahlížet do spisu až do Brna. Lze se tomu tak vyhnout, pokud zplnomocníte někoho jiného, kdo bydlí například poblíž.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 8. Pokuty a přestupky: Jak se nestát obětí městské policie

  Správní řízení – práva účastníka

  Správní řízení čeká ty jedince, jež se odmítají podrobit příkazu, či neuhradili pokutu na místě. Většina z nás se jistě setkala během policejní kontroly a následného udělování pokuty s možností přenechat podezření z přestupku správnímu řízení. Vždy jsme však upozorňování, že nám tam hrozí jednak správní poplatek a jednak vyšší pokuta v případě prokázání viny. Pakliže se do správního řízení rozhodneme jít, je tedy vhodné alespoň z větší části vědět, že bude vyřešeno v náš prospěch.

  1. Právo být informován o zahájení řízení a být informován o řízení

  Jedním ze základních řízení je nechat se vůbec informovat, že jsme jeho účastníkem. Proti správnímu řízení se nelze odvolat ani používat jiné podobné prostředky. V případě, že účastníci požádají o informace ohledně řízení, správní orgán jim je poskytne. To je jistě důležité i v případě dopravních přestupků. Nesmíme také opomenout možnost nechat se ve správním řízení zastupovat.

  2. Právo nechat se zastupovat

  Každý účastník správního řízení má právo nechat se zastupovat advokátem, či jiným zástupcem, jež si zvolí. To může být provedeno pomocí plné moci nebo uvedení v protokolu.

  3. Právo na poučení

  Správní orgán by měl správně vám, dotčené osobě, poskytnout dostatečné poučení ohledně vašich práv a povinnostech.

  4. Právo být informován o významných skutečnostech

  Nejčastěji tak bývá místo a datum ústního jednání, oznámení o rozhodnutí, či informování o přerušení nebo zastavení řízení. To by mělo být doručeno do vlastních rukou.

  5. Právo nahlížet do spisu

  Během řízení vy i správní orgán můžete nahlížet do spisu. Toto právo jsme rozebrali výše v textu.

  6. Právo navrhovat a předkládat důkazy

  Každý z účastníků má právo předkládat důkazy a jiné návrhy. Zároveň správní orgán je povinnen se jimi zabývat. Obviněný má také právo navrhovat svědky ve svůj prospěch, které následně správní orgán musí vyslechnout. Přesto se správní orgán může dle svých úvah rozhodnout, které z těchto důkazů nebude brát v potaz. Nicméně by měl logicky odůvodnit proč je v potaz nebral.

  7. Právo osobně se účastnit ústního jednání

  Opravdu důležité právo. Díky němu má obviněný právo klást otázky svědkům, vyjadřovat se k důkazům a ke všem dalším skutečnostem za průběhu správního řízení. Veškerá tato jednání musí být zaprotokolována. Správní úřad by neměl provádět jakékoliv výslechy svědků a posudky znalců bez vaší přítomnosti, alespoň tedy bez vaší informovanosti o těchto jednáních tak, abyste se jich jakožto obžalovaný mohl účastnit.

  8. Právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ke všem podkladům pro rozhodování

  Před samotným vydáním rozhodnutí musí být obviněný seznámen s podklady pro rozhodování. To právě z důvodu, aby mohl případně dávat námitky.

  9. Právo na opravné prostředky

  Klasickým příkladem je odvolání nebo žaloba proti pravomocnému rozhodnutí. Odvolávacím orgánem jsou krajské úřady. V případě rozhodnutí vydaným magistrátem Hlavního města Prahy je odvolávacím orgánem ministerstvo dopravy.

  10. Právo na přiměřenou lhůtu pro provedení úkonu

  Občas je podkladů, které si má obviněný právo prostudovat velký počet. S ním se ne vždy lze seznámit během pár minut do té míry, aby byl obviněný schopen správně reagovat. Proto má obviněný právo požádat o přiměřenou lhůtu na seznámení se mimo jiné s podklady, než se správní řízení posune dál.

  11. Právo na posuzování dle obsahu

  Jakýkoliv úkon účastníka vůči správnímu orgánu, který nemá předepsané správné náležitosti, či má jiné vady, by měl správní orgán i tak posuzovat. Avšak před tím by měl účastníka uvědomit o konkrétních chybách, které by měl účastník napravit.

  12. Právo namítat podjatost pracovníka správního orgánu

  Pakliže je důvodné podezření, že je pracovník správního orgánu účastnící se řízení podjatý, má účastník právo požádat o jeho vyloučení z řízení.

  13. Právo na opatření proti nečinnosti a rozhodování ve lhůtách stanovených správním řádem

  Je potřeba zmínit, že lhůty stanovené správním řádem nejsou spojeny s žádným správním účinkem. Tedy pokud se správní orgán vyjádří po lhůtě, neznamená to, že již rozhodnout nemůže. Na druhou stranu ze strany obviněného je to trošku jinak. Ten může přijít o některá práva a vzniknout mu tak povinnosti v případě, že propásne stanovené lhůty.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 9. Základy správního řízení o přestupku

  1. Zásada legality

  Je jedním z nejvýznamnějších prvků ochrany občana před státem. Znamená to, že stát má povinnost uplatňovat moc pouze, pokud to tak přímo stanovuje zákon. Oproti tomu občan může dělat vše, co není zákonem zakázáno. Je tedy dobré si pamatovat, že úřad musí postupovat v souladu se zákony a právními předpisy. A zároveň uplatňovat jejich moc pouze k tomu, k čemu byla určená.

  2. Zásada materiální pravdy

  Správní orgán by měl v průběhu dokazování zjistit stav věci, o které nejsou důvodné pochybnosti. Přičemž pak rozhodnutí správních orgánů musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Veškeré zjištění tak mohou být logicky ve prospěch veřejnosti, ale také ve prospěch obviněného. Takové skutečnosti by správní orgán neměl zametat pod koberec a stavit se k nim jako k nedůvodným. A pakliže se jedná o materiální pravdu a je to ve prospěch obviněného, měl by to správní orgán vytáhnout i přesto, že to sám obviněný nenavrhoval.

  3. Zásada ústnosti

  Řízení o přestupku je v první fázi vždy prováděno ústně. To z toho důvodu, aby měl obviněný právo na obhajobu, kterého se samozřejmě může vzdát tím, že se na řízení nedostaví. Na řízení však musí být řádně předvolán. Řádné předvolání neznamená pomocí telefonátu, ale přímo úředním dokumentem.

  Pakliže se jedná o správní delikt, není ústní jednání zákonem vyžadováno. V některých případech správní orgány nahlíží na obviněného ze správního deliktu stejně jako z přestupku a ústní jednání tak nařizují.

  4. Zásada presumpce neviny

  Zjednodušeně řečeno to znamená, že pokud obviněnému není přímo prokázána vina, musí na něj být nahlíženo jako by se přestupku nedopustil. V případě, že se během řízení objeví jakákoliv pochybnost ohledně viny, je nutné rozhodovat vždy ve prospěch obviněného. Zároveň obviněný nesmí být povinnen přispět ke svému odsouzení. Tedy nesmí být donucován k výpovědi a tak podobně.

  5. Zásada dvojinstančnosti

  Pokud je obviněnému prokázána vina, může se v první fázi řízení odvolat. Ve druhé fázi to již nelze. Pojí se s tím také zásada zákazu změny k horšímu. Tedy v případě, kdy obviněný podá odvolání, nemůže mu díky tomu hrozit vyšší sankce, či jiný trest.

  6. Zákaz dvojího trestu za totéž

  Fyzická osoba nemůže být za jedno jednání postižená vícekrát. Jako příklad můžeme uvést parkování. Pakliže zaparkujete na zákazu zastavení a stojíte tam pár dní. Pravděpodobně vám přijde více pokut. Pokud však během stání s autem nijak nemanipulujete, jedná se o jeden přestupek. Tedy jakožto provozovatel obdržíte pouze jednu pokutu. Či dalším příkladem může být bodový systém, který je z některých pohledů vnímán jako dvojí postih.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 10. Nahráváme správní orgán, teorie a praxe

  Autor článku roaD-FENS.cz popisuje běžný příklad, kdy vám zavolá policie, či jiná úřední osoba. Dle autora není neobvyklé, pokud vám tato úřední osoba sděluje, že si nepřeji být nahrávána. To může dokonce platit nejen po telefonu, ale i v případě zákroku na ulici, typicky silniční kontrola. Mnoho lidí na to přistoupí a nechají se tak dle slov autora vydírat.

  Praxe je nicméně taková, že občané si mohou běžně pořizovat nahrávky z jednání s příslušníky státní moci. Je tedy pravděpodobné, že úřední osoby, které vám říkají, že nechtějí být nahrávány a po vašem následném vysvětlení, že je nahrávat můžete. Buď o této legislativní možnosti vůbec neví, anebo spoléhají na to, že o ní nevíte právě vy. Jelikož běžného občana si samozřejmě bez jeho souhlasu nahrávat nemůžete.

  Pořizování záznamů ve správním řízení

  Jelikož není zákonem zakázáno pořizovat záznamy ze správního řízení, je to dle autora tím pádem povoleno. Vychází také z faktu, že se nejedná o projevy osobní povahy. Zjednodušeně řečeno úřední osoba, se kterou jednáte s vámi v tu danou chvíli jedná jakožto úřední osoba. Tedy ne kolemjdoucí nebo váš kamarád.

  Pozor však na soudní jednání. To je ukotveno v zákoně o soudech a soudcích. V případě obrazového záznamu je nutné mít předem souhlas předsedy senátu nebo samosoudce. Pakliže chcete pořizovat jen zvukový záznam, stačí samosoudce nebo předsedu senátu pouze o skutečnosti informovat.

  Praxe dle autora článku roaD-FENS.cz

  1. Proč si úřední osoby nahrávat

  Jestliže vás zastaví hlídka, můžete pravděpodobně očekávat, že bude spíše vaším oponentem. Proto existuje určitá šance, že se vás hlídka bude snažit dostat tam, kde vás chce. Nejspíš abyste se k něčemu přiznali. Je potřeba podotknout, že určitě není důvod hned po zastavení hlídkou vytahovat telefon a hlídku si natáčet. Až pokud hlídka začne být arogantní a vycítíte, že vás z něčeho neprávem obviňuje. Je vhodné začít nahrávat včas.

  Můžeme tedy říci, že je fajn si pořídit nahrávku jako důkazní materiál, pokud například váš přestupek postoupí dál do správního řízení. Můžeme tak třeba dokázat, že jednání úředního orgánu bylo v rozporu se zákonem.

  2. Jak úřední osoby nahrávat

  V případě jednání s úředníkem v interiéru autor doporučuje pouze zvukový záznam. Zapnout nahrávání a položit ho na stůl. Není důvod zbytečně provokovat. Je ale možné pokud si úředník nahrávání všimne, že dojde ke konfrontaci.

  Autor doporučuje policisty nahrávat zvukovou i obrazovou formou. Jelikož zvukový záznam by nemusel být zřejmý a mohl by být matoucí. Je potřeba jasně vidět, kdo kdy mluví, co dělá a tak podobně.

  Nahrávání úředních osob bychom neměli brát negativně. Mělo bychom na něj spíše nahlížet jako na naši pomoc. Vy přeci nemáte zapotřebí záznamy z jednání někam nahrávat, pokud bude vše probíhat slušně a dle zákonů. V případě, kdy se jedná o opak a jste dokonce šikanováni úředními osobami, je nahrávání si celé situace téměř jedinou vaší důkazní zbraní.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 11. Zastupování v řízení

  Pokud se dostaneme do správního řízení, můžeme se nechat zastupovat. To nejčastěji probíhá za pomocí zmocněnce, v ojedinělých případech pomocí opatrovníka. Toho můžeme docílit pomocí plné moci. Ta musí být písemná nebo ústně uvedená v protokolu. Písemná plná moc nemusí být ověřena, pokud se jedná o určité úkony ve správním řízení, anebo o celé jedno správní řízení. Pakliže však chceme, aby nás zmocněnec zastupoval i v dalších řízeních, je potřeba mít plnou moc ověřenou.

  1. Kdo může být zmocněnec?

  Správní úřad neklade žádné speciální požadavky na osobu zmocněnce. Může to tedy být váš kamarád, který bydlí nedaleko řízení, které se koná 300 kilometrů od vás a nechcete na místo dojíždět. Může to ale také být právník, který je znalý dané problematiky.

  2. Kdy si můžeme zvolit zmocněnce?

  Jelikož si zmocněnce může zvolit pouze účastník řízení, znamená to, že správní řízení musí být zahájeno. Pokud je plná moc udělena před zahájením řízení, tak zastupování pomocí zmocněnce nevznikne.

  3. Je možné zvolit zmocněnce pro podání vysvětlení?

  Odpověď zní NE. Podání vysvětlení je tedy úkonem před samotným zahájením řízení.

  4. Lze si zvolit fiktivní osobu v zahraničí?

  Ano i ne, můžete si zvolit osobu z úplně jiné země. Jak jsme totiž zmiňovali, zmocněncem může být kdokoliv, tedy i osoba ze zahraničí. Problém je však v tom, pokud zvolíte fiktivní osobu. Ta, pokud to úřad prokáže, se samozřejmě nemůže brát jako platný zmocněnec, proto úřad pravděpodobně takovou osobu zamítne. Úřad takovouto pochybnost může prokázat například tak, že se veškeré poštovní zásilky, které osobě posílá, vrací zpět.

  Autor článku roaD-FENS.cz podotýká, že v případě volby zmocněnce na ostrovních státech často nedochází k navracení nedoručených zásilek.

  5. Zajímavý poznatek ohledně uznávaných menšin od roaD-FENS.cz

  Uznávaná menšina, je menšina žijící v Česku. Nejčastěji to jsou Němci, Bulhaři, Chorvati, Řeci a další národnosti. Takové uznávané menšiny mají nárok úředně jednat ve svém rodném jazyce. roaD-FENS.cz se domnívá, že málokterý úředník bude schopný komunikovat v takovém jazyce, a proto si závěr řízení můžete domyslet.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 12. Orientační dechová zkouška

  Dechová zkouška není během silniční kontroly nic neobvyklého. A je správně, že díky ní každoročně ubývá na silnicích opilých řidičů. Avšak není bohužel výjimkou, že policie postihne i střízlivého řidiče.

  1. Kdy se provádí dechová zkouška?

  Na provedení orientační dechové zkoušky má právo policista, vojenský policista, strážník obecní policie, ošetřující lékař i zaměstnavatel. Naopak osoba povinna podrobit se orientační dechové zkoušce je taková, u které se lze podezřele domnívat, že je pod vlivem alkoholu. Případně je u ní podezření, že způsobila zdravotní újmu jiné osobě s požitím alkoholického nápoje.

  2. Jak může probíhat dechová zkouška?

  V roce 2009 se prosadil zákon upravující průběh dechové zkoušky. Zjednodušeně říká, že zkouška může proběhnout pomocí analyzátoru alkoholu – pomocí dechu, anebo v případě, že podezřelá osoba odmítne, tak pomocí odborného lékařského vyšetření. V případě, že se analyzátorem prokáže hladina alkoholu se odborné lékařské vyšetření neprovede. Znamená to tedy, že hodnota, jež ukazuje analyzátor může sloužit jako důkazní materiál a staví se na úroveň lékařského vyšetření.

  Tomu můžete zabránit odmítnutím orientační dechové zkoušky. Pak následuje odborné lékařské vyšetření, která je zajisté přesnější než pouhá dechová zkouška.

  3. Doporučení pro rizikové skupiny

  Do rizikové skupiny mohou patřit osoby trpící cukrovkou, či onemocněním slinivky břišní a tak podobně. Nebo osoby, které v minulosti absolvovali pozitivní orientační dechovou zkoušku přestože reálně alkohol nepožily.

  Takovýmto jedincům doporučujeme orientační dechovou zkoušku rovnou odmítnout a trvat na odborném lékařském vyšetření, které data určitě zkreslovat nebude.

  4. Lze v řízení rozporovat výsledky dechové zkoušky?

  Lze všechno, avšak pravděpodobnost výhry ve svůj prospěch je minimální. Zvítězit lze snad jen pokud došlo k velkému pochybení ze strany úředních osob. Avšak výsledek testu jako takový snad nijak napadnout nelze.

  5. Správný technický průběh orientační dechové zkoušky

  • Od naměřené číselné hodnoty je nutno odečíst vždy 0,24 promile. Tedy pokud nadýcháte 0,24 promile a méně, musí být výsledek vždy negativní.
  • Zkouška musí být alespoň jednou opakována po nejméně 5 minutách. Výsledek mezi oběma zkouškami by měl vykazovat maximálně 10 %.
  • Pokud analyzátor naměří hodnotu menší než 0,02 mg/L, je nutné měření vyhodnotit jako negativní.

  6. Správný procesní průběh orientační dechové zkoušky

  Úřední osoba, například policista vás má poučit o průběhu dechové zkoušky a samozřejmě o možnost jejího odmítnutí, jeho následcích a dalších postupech. Při každém měření by vám policista měl ukázat výsledek dechové zkoušky. Pokud analyzátor zobrazí pozitivní výsledek, trvejte na vytisknutí výsledku.

  V případě, že máte jakékoliv podezření, že policista manipuluje s výsledky, či vám je nechce ukázat nebo nechat vyfotit. Tak dle roaD-FENS.cz je vhodná taktika trvat na chybně provedeném testu a zároveň trvat na odborném lékařském vyšetření. Také autor doporučuje, abyste si v těchto případech dechovou zkoušku nahrávali pro případ, že by policie prováděla měření nesprávně a nechtěla vám vyhovět v lékařském vyšetření.

  V případě podezření ze spáchání přestupku na základě dechové zkoušky musí policie sepsat záznam a může na onu dobu zadržet řidičský průkaz. Strážník obecní policie tuto pravomoc nemá.

  7. Co se někdy stává dle roaD-FENS.cz

  a) Policista se dotazuje před započetím zkoušky, zda řidič pil.

  Vždycky odpovídejte ne, případně na otázku nereagujte. Přiznání je důkaz a v případě, kdy nadýcháte 0,20 promile, od kterého se normálně odečítá 0,25, to bohatě stačí na zabavení řidičského průkazu.

  b) Policista vás přesvědčuje, že jezdit na krev je zbytečné.

  Není neobvyklé, že vás začne policista přesvědčovat o přesnosti analyzátorů, a že jezdit na krev je zkrátka zbytečné. Ve skutečnosti je důvodem časová náročnost pro policii, může jim to zabrat až 3 hodiny a v případě negativního testu hradí test policie. Nenechte se přesvědčovat.

  c) Pokud se bojíte pozitivního výsledku, vždycky jeďte na krev.

  Pokud jste požili například pralinky, ve kterých je drobná stopa alkoholu, anebo trpíte cukrovkou, jak zmiňujeme výše. Trvejte na lékařském vyšetření, jedině tam se dá poznat, že jste alkohol skutečně nepožili.

  d) Policista odmítne jet na lékařské vyšetření.

  Pokud k tomu dojde, nechte to uvést do záznamu a zavolejte linku 158 a uveďte tuto skutečnost.

  e) Policista trvá dále na lékařském vyšetření i přesto, že dechová zkouška je negativní

  V takovém případě je bohužel nutné vyhovět. Pokud odmítnete, je to bráno jako odmítnutí zkoušky a hrozí vám pokuta v rozmezí 20 až 50 000 Korun. Průběh si zaznamenejte a následně podejte stížnost za nepřiměřené jednání.

  f) Policie vás zastaví na neobvyklém místě (před vaším domem, před restaurací…)

  Dle autora není ani to vyjímkou. Pokud se vám zdá zvláštní místo, kde vás policie zastaví. Přeci jen je poněkud podezřelé, že vás policie zastaví hned před vaším domem. Ihned začněte celý průběh nahrávat a trvejte na výše zmíněných opatřeních. Nemusí být totiž vyjímkou, že na vás takovou kontrolu někdo úmyslně navlékl.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

 13. Pokuty a přestupky: Jak se nestát obětí městské policie

  Zimní speciál – povinné ometání auta

  V zimních měsících se denně setkáváme s řidiči, jež si zapomněli odmetat karoserii svého vozu od sněhu a v některých případech nás tím ohrožují. Co nás již tolik neohrožuje, ale policii dost zajímá, je právě zasněžená registrační značka. Tak i tak důrazně doporučujeme před každou jízdou své vozidlo důkladně očistit od sněhu ať nezpůsobujete trable jiným řidičům, ale také sobě.

  Zákon hovoří, že nemůžeme řídit vozidlo, pokud nečistoty a sníh zabraňují řidiči výhledu před sebe, do stran a zároveň vzadu. Tedy okna musí být čistá. Dále pak na vozidle nesmí být led, který by se mohl během jízdy uvolnit a ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

  1. Výhled řidiče

  Autor článku roaD-FENS.cz naráží na fakt, že zákon pojednává pouze o výhledu řidiče. Tedy pokud bude sníh na kapotě, neměl by to být problém. Můžete pak policistovi dokazovat, že sníh na kapotě vám nebrání ve výhledu, jak definuje zákon. To se vám nejspíš nepodaří, a proto je opět cesta projednat podezření ve správním řízení. Jelikož jen sám řidič může vědět, zda mu ve výhledu sníh nebrání (pokud to není přímo zjevné), neměl by soud rozhodnout jinak, než ve váš prospěch.

  2. Led na vozidle

  V další části zákona, jak píšeme výše, se pojednává o ledu, který se může z vozidla uvolnit a ohrozit bezpečnost provozu. Jak autor článku roaD-FENS.cz správně zdůrazněje. V zákoně se nikde nepíše o sněhu, či jiných předmětech, ale pouze o ledu. Proto dle autora i v případě, kdy vás policie podezřívá z porušení tohoto zákona kvůli neodmetenému sněhu na střeše, je opět řešením správní řízení.

  3. Odmetání vozidla na veřejném prostranství

  Autor článku také upozorňuje na odmetání vozidla na veřejném prostranství. Tedy třeba před domem nebo někde na parkovišti. V důsledku shrabání sněhu ze střechy vozu dochází k porušování zákona neoprávněného záboru veřejného prostranství a znečištění pozemní komunikace. Jak se zdá, situace ohledně sněhu a vozidel dokáže být opravdu spekulativní.

  4. Znečištění registrační značky

  Pravdou je, že značka by měla být vždy čitelná a nesmí být nijak upravována. Toho se chytají pochopitelně i policisté, kteří občas staví řidiče, kteří mají své značky zasněžené a tím pádem nečitelné. Je to svým způsobem v pořádku, jelikož vás upozorní na nečitelnost značky a vy byste si jí měli před pokračováním v jízdě očistit. V takovém případě je vše v naprostém pořádku.

  Může se vám ale také stát, že vás policista zastaví a okamžitě vás bude chtít pokutovat. To je dle autora roaD-FENS.cz nesmysl, jelikož nejprve musíte takovýto přestupek zavinit. Co to tedy znamená? Opravdu ne to, že během jízdy silně sněží a v důsledku toho se vám nalepí sníh na značku. Vinen může být řidič až tehdy, kdy průkazně vyjede s vozidlem dál a ví o tom, že je značka nečitelná. Do té doby je řidič opravdu nevinen.

  Znečištění registrační značky nelze řešit na místě. Vždy se přesunuje do správního řízení, kde hrozní řidiči pokuta od 5 do 10 tisíc korun a zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok. Během řízení vám ale budou muset prokázat vinu. A jelikož se vám značka zasněžila až během jízdy, pravděpodobně se vám vina prokáže dost těžko.

  Odkaz na postoj roaD-FENS.cz

Prověření auta přes carVertical se slevou 10 %

[title]Během pár minut si můžete prověřit kompletní historii auta díky webu carVertical. Pro ověření stačí znát VIN kód vozidla. Při ověření přes náš odkaz získáte exkluzivní slevu 10 %.

V rámci jednoho poplatku si prověříte zdali bylo auto hlášeno jako odcizené, vývoj počtu najetých kilometrů, hlášení o poškození, informace z STK nebo odhadované náklady na údržbu.

Podrobnější představu vám poskytne naše recenze carVertical.

Ověřit auto v carVerticalV
VL 07.04.2024 – 13:44

ad 1f) - zajížďka na technickou kontrolou i s cestou zpět nesmí být dle nového znění od 1.1.2024 delší než 16 km (a ne 8 jak je ve článku). Evidentně tato informace nebyla ověřena, i přesto, že autor uvádí na začátku, že informace ověřuje...

Odpovědět

Lenka Chládková
Lenka Chládková redaktor Skrblíka 07.04.2024 – 14:31

Děkujeme za upozornění, máte pravdu, od 1. ledna 2024 došlo ke zvýšení z 8 na 16 km.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.