, Nýřany 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Nýřany: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Nýřany | © Krabat77 | Wikipedia

Znak města Nýřany1Nýřany – základní informace

Nejlepší hotely v Nýřanech

  • Kraj: Plzeňský kraj
  • Okres: Plzeň-sever
  • Obec s rozšířenou působností: Nýřany
  • PSČ Nýřany: 33023
  • Počet obyvatel Nýřany: 7 136
  • Distributor elektřiny v Nýřanech: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Nýřanech: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Nýřany 2019

  • Dodavatel vody v Nýřanech: Vodárna Plzeň a. s.

Aktuální vodné a stočné v Nýřanech pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 62,53 Kč 37,89 Kč 100,42 Kč
2017 64,15 Kč 38,16 Kč 102,30 Kč
2018 64,81 Kč 41,15 Kč 105,96 Kč
2019 65,99 Kč 42,73 Kč 108,72 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Nýřany 2019

V Nýřanech je pro rok 2019 každá domácnost povinna uzavřít smlouvu se svozovou firmou, přičemž odvoz komunálního odpadu musí probíhat minimálně jednou za 14 dnů. Cena se odvíjí od velikosti odpadové nádoby a frekvence svozu.

Občané, kteří žijí v domácnosti sami a jejich jediným zdrojem příjmu je starobní či invalidní důchod, je umožněn odvoz komunálního odpadu jednou měsíčně.

Rok 110/120 l
1x týdně
240 l
1x týdně
2016 2 785 Kč 5 227 Kč
2017 2 785 Kč 5 227 Kč
2018 2 785 Kč 5 227 Kč
Rok Popelnice 120 litrů
1x za 14 dnů
2019 1 903 Kč

4Poplatek za psa Nýřany 2019

Místní poplatek ze psů v Nýřanech pro rok 2019 je 200 Kč. Zvýšená sazba za psa v bytových domech činí 600 Kč.

Důchodci zaplatí pouze 100 Kč. Za druhého a dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 %.

Nadmořská výška města Nýřany, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Nýřany 2019

Nahlásit chybu