Sedlčany: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Sedlčany | © Reaperman | Wikipedia

Znak města Sedlčany1Sedlčany – základní informace

Nejlepší hotely v Sedlčanech

  • Kraj: Středočeský kraj
  • Okres: Příbram
  • Obec s rozšířenou působností: Sedlčany
  • PSČ Sedlčany: 26401
  • Počet obyvatel Sedlčany: 7 603
  • Distributor elektřiny v Sedlčanech: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Sedlčanech: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Sedlčany 2020

  • Dodavatel vody v Sedlčanech: 1.SčV, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Sedlčanech pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Od 1. května 2020 je sníženo DPH z 15 na 10 %.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 46,67 Kč 28,29 Kč 74,96 Kč
2017 46,67 Kč 28,29 Kč 74,96 Kč
2018 46,67 Kč 28,29 Kč 74,96 Kč
2019 44,88 Kč 34,42 Kč 79,30 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
45,76 Kč 37,48 Kč 83,24 Kč
2020
od 1.5.2020
43,77 Kč 35,85 Kč 79,62 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Sedlčany 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Sedlčanech pro rok 2020 je určena velikostí sběrné nádoby a frekvencí svozu. Níže uvedené ceny jsou platné za 1 rok při týdenním svozu.

Rok 110–120 litrů 240 litrů
2016 2 300 Kč 4 600 Kč
2017 2 300 Kč 4 600 Kč
2018 2 300 Kč 4 600 Kč
2019 2 300 Kč 4 600 Kč
2020 2 300 Kč 4 600 Kč

4Poplatek za psa Sedlčany 2020

Místní poplatek ze psů v roce 2020 je na území Sedlčan stanoven na 250 Kč za prvního psa v rodinném domě a 500 Kč za dalšího psa. V případě obyvatel bytových domů (5 a více bytů) se jedná o částku 1 000 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího pejska.

Senioři nad 65 let platí sníženou sazbu 50 a 150 Kč.

V okolních vesnicích je poplatek za psa nižší – rodinné domy 100 a 300 Kč, bytové domy 300 a 600 Kč, senioři starší 65 let platí 100 a 250 Kč.

Nadmořská výška města Sedlčany, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Sedlčany 2020

Nahlásit chybu