, Sedlčany 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Sedlčany: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Sedlčany | © Reaperman | Wikipedia

Znak města Sedlčany1Sedlčany – základní informace

Nejlepší hotely v Sedlčanech

  • Kraj: Středočeský kraj
  • Okres: Příbram
  • Obec s rozšířenou působností: Sedlčany
  • PSČ Sedlčany: 26401
  • Počet obyvatel Sedlčany: 7 603
  • Distributor elektřiny v Sedlčanech: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Sedlčanech: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Sedlčany 2019

  • Dodavatel vody v Sedlčanech: 1.SčV, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Sedlčanech pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 46,67 Kč 28,29 Kč 74,96 Kč
2017 46,67 Kč 28,29 Kč 74,96 Kč
2018 46,67 Kč 28,29 Kč 74,96 Kč
2019 44,88 Kč 34,42 Kč 79,30 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Sedlčany 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Sedlčanech pro rok 2019 je určena velikostí sběrné nádoby a frekvencí svozu. Níže uvedené ceny jsou platné za 1 rok při týdenním svozu.

Rok 110–120 litrů 240 litrů
2016 2 300 Kč 4 600 Kč
2017 2 300 Kč 4 600 Kč
2018 2 300 Kč 4 600 Kč
2019 2 300 Kč 4 600 Kč

4Poplatek za psa Sedlčany 2019

Místní poplatek ze psů v roce 2019 je na území Sedlčan stanoven na 150 Kč za prvního psa v rodinném domě a 300 Kč za dalšího psa. V případě obyvatel bytových domů (5 a více bytů) se jedná o částku 500 Kč za prvního a 1 500 Kč za dalšího pejska.

Důchodci platí sníženou sazbu 50 a 150 Kč.

V okolních vesnicích je poplatek za psa nižší – rodinné domy 50 a 150 Kč, bytové domy 200 a 500 Kč.

Nadmořská výška města Sedlčany, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Sedlčany 2019

Nahlásit chybu