Podpora v nezaměstnanosti 2024: Podmínky, výpočet, OSVČ, po rodičovské, brigáda

Hana Volencová
Publikováno 2. ledna 2024
 • Mezi podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti patří placení sociálního pojištění
 • Výše podpory se odvíjí od věku žadatele a průměrného měsíčního výdělku
 • Vyplácená částka průběžně klesá, což má motivovat k hledání nového zaměstnání
 1. Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti 2024

  Podpora v nezaměstnanosti 2024: Podmínky, výpočet, OSVČ, po rodičovské, brigádaNa podporu v nezaměstnanosti (nikoliv příspěvek v nezaměstnanosti) máte nárok při současném splnění těchto podmínek:

  • máte bydliště na území ČR,
  • nepobíráte starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění,
  • v posledních 2 letech jste alespoň 12 měsíců odváděli sociální pojištění – jako zaměstnanec, OSVČ, započítává se i náhradní doba zaměstnání.

  Náhradní doba zaměstnání je období, ve kterém jste například:

  • pobírali plný invalidní důchod 3. stupně.
  • pečovali o dítě do 4 let.
  • pečovali o osoby s různým stupněm závislosti.
  • vykonávali dlouhodobou dobrovolnickou službu více než 20 hodin týdně.
  • byli v dočasné pracovní neschopnosti.

  Od 1. ledna 2024 vstupuje v platnost novela zákona o zaměstnanosti, která je součástí vládního konsolidačního balíčku. Ztíží žádnost o podporu chronicky nezaměstnaným jedincům a změní se také vyplácení podpory lidem, kteří od zaměstnavatele dostávají po ukončení pracovního poměru odstupné.

 2. Kde a jak žádat o podporu v nezaměstnanosti 2024

  Po skončení výpovědní doby požádejte úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání vyplněním formuláře Žádost o zprostředkování zaměstnání. Zároveň podejte i Žádost o podporu v nezaměstnanosti.

  Výhodné je zaregistrovat se na úřad práce a podat žádost co nejrychleji, nejlépe do 3 dnů po ztrátě zaměstnání, protože pak vyplácení dávek plynule naváže na ukončený pracovní poměr.

  Nelze žádat o podporu v nezaměstnanosti bez předchozího podání žádosti o zprostředkování zaměstnání.

  Podpora v nezaměstnanosti 2024

 3. Výpočet a výše podpory v nezaměstnanosti 2024

  Pro výpočet vaší podpory v nezaměstnanosti potřebujete potvrzení o průměrném měsíčním výdělku, které vám vystaví zaměstnavatel. Důležité je období posledních dvou let před zařazením do evidence.

  Od dubna 2022 nemusejí uchazeči o zaměstnání žádat o potvrzení o výši průměrného čistého výdělku u svého zaměstnavatele, údaje pro stanovení nároku a výpočet podpory jsou nově součástí formuláře “Oznámení o ukončení zaměstnání” zasílaného zaměstnavatelem na ČSSZ, odkud si je úřad práce opatří sám. Potvrzení o ukončení zaměstnání (zápočtový list) se dokládá nadále.

  V případě, že jste naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání pracovali jako OSVČ, výše podpory v nezaměstnanosti se určuje procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období.

  Výše podpory v nezaměstnanosti 2024

  • první 2 měsíce podpůrčí doby – 65 %
  • další 2 měsíce – 50 %
  • po zbývající část podpůrčí doby – 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu

  Délka podpůrčí doby 2024

  • u osob do 50 let činí 5 měsíců
  • od 50 do 55 let činí 8 měsíců
  • nad 55 let činí 11 měsíců

  Dosud měl uchazeč s nevyčerpanou podpůrčí dobou nárok na novou podporu už po 3 měsících, od ledna 2024 se tato lhůta prodlužuje na 6 měsíců. Od chvíle, kdy si dotyčný najde novou práci, tedy může znovu přijít na úřad práce žádat o novou podporu nejdříve za půl roku. A pokud předcházející podpůrčí dobu zcela vyčerpal, prodlužuje se tento interval z původních 6 měsíců nově na 9 měsíců.

  Podpora v nezaměstnanosti může dosáhnout maximálně do výše 58 % z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. a 3. čtvrtletí předchozího roku. V roce 2024 je maximální možná podpora v nezaměstnanosti 24 608 Kč. Pro srovnání, v roce 2023 činila nejvyšší podpora 22 798 Kč.

  Maximální výše podpory při rekvalifikaci, která je stanovena jako 65 % z průměrného čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, v roce 2024 dosáhla až na 27 578 Kč. V minulém roce to bylo 25 549 Kč.

 4. Na co si dát pozor

  Na co si dát pozor, abyste se sami zbytečně nepřipravili o peníze:

  Výpověď dohodou nebo na vlastní žádost

  Pokud vaše poslední práce skončí dohodou nebo ji opustíte sami, a to bez závažného důvodu, výše podpory v nezaměstnanosti činí pouze 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

  Závažné porušení pracovní kázně

  V případě propuštění z důvodu závažného porušení pracovní kázně může být vyplácena podpora ve výši životního minima nebo nemusí být přiznána vůbec. Snažte se proto se zaměstnavatelem raději uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru.

  Dodržujte své povinnosti

  Při evidenci na úřadu práce se vyplatí důkladně si pročíst všechny povinnosti a důsledně je dodržovat. Je škoda přijít o podporu, protože jste zapomněli na dohodnutou schůzku.

  Také si dejte pozor na odmítání nabízených pracovních míst nebo náhlou nemoc, tu vám musí omluvit lékař. Úřadu práce je nutné oznámit nemoc nebo úraz v den, kdy bylo vydáno potvrzení od lékaře. Do 8 kalendářních dnů je nezbytné toto potvrzení doložit na příslušnou pobočku Úřadu práce ČR.

 5. Podpora v nezaměstnanosti před důchodem 2024

  Doba a výše podpory v nezaměstnanosti pro osoby před důchodem (nad 55 let) je přívětivější, hledání práce pro tuto skupinu uchazečů může být totiž složitější. Maximální délka pobírání podpory je 11 měsíců a její výše je následující:

  • první 2 měsíce – 65 %
  • další 2 měsíce – 50 %
  • zbývající podpůrčí doba – 45 %
 6. Podpora v nezaměstnanosti u OSVČ 2024

  Pokud jste živnostník nebo podnikatel, musíte:

  • ukončit nebo pozastavit živnost,
  • zaevidovat se na Úřadu práce ČR,
  • mít v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců placené sociální pojištění, případě splňovat podmínku náhradní doby zaměstnání.

  Délka podpůrčí doby u OSVČ je stejná, rozdíl je ve způsobu výpočtu výše podpory:

  • první 2 měsíce – 65 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu
  • další 2 měsíce – 50 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu
  • po zbývající podpůrčí dobu – 45 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu

  Podpora se počítá z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Tyto informace najdete v přehledu příjmů a výdajů, který jste podávali na správě sociálního zabezpečení. I pro podnikatele platí stanovené maximum, měsíční podpora v roce 2024 nepřesáhne částku 24 608 Kč.

 7. Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené 2024

  Při výpočtu výše podpory se započítává rodičovská dovolená jako náhradní doba zaměstnání.

  V roce 2024 se počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2023, tedy z částky 42 427 Kč, a činí:

  • první 2 měsíce – 0,15 násobek průměrné mzdy (6 365 Kč)
  • další 2 měsíce – 0,12 násobek (5 092 Kč)
  • po zbývající podpůrčí dobu – 0,11 násobek (4 667 Kč)

  Pokud žadatel byl v předchozích dvou letech v pracovním poměru alespoň po dobu 12 měsíců, počítá se podpora ze skutečné výše mzdy.

 8. Podpora v nezaměstnanosti po nemocenské 2024

  Podpora v nezaměstnanosti po nemocenské se odvíjí od institutu pravděpodobného výdělku.

  Jeho výši určuje zaměstnavatel a vychází ze situace, jako by zaměstnanec vůbec nemocný nebyl, případně podle mzdy zaměstnanců s podobnou náplní práce ve stejné firmě.

 9. Odpovědi na nejčastější dotazy

  • Nemohu doložit výši předchozího vyměřovacího základu nebo čistého výdělku.
   V tomto případě se na vás vztahuje metodika výpočtu výše podpory stejně jako v případě rodičovské dovolené, tedy z náhradní doby zaměstnání.
  • Při výpovědi jsem dostal odstupné (odbytné, odchodné). Za jakých podmínek budu mít nárok na podporu?
   Dosud platilo, že po dobu pobírání odstupného byla dávka podpory pozastavena a začala se vyplácet až po jeho vyčerpání. Od ledna 2024 dochází ke změně. Podporu pobíráte hned od 1. měsíce nezaměstnanosti bez ohledu na to, zda jste dostali odstupné, či nikoli.
  • Mohu si při pobírání podpory legálně přivydělávat?
   Bohužel ne. Uchazeči zaregistrovaní v evidenci úřadu práce nepobírající podporu v nezaměstnanosti mají možnost pracovat v tzv. nekolidujícím zaměstnání (zaměstnání, kde nepřesáhne polovinu aktuální minimální mzdy). Může si tedy vydělat max. 9 450 Kč měsíčně na DPČ nebo na zkrácený úvazek. V případě pobírání podpory se po dobu výkonu práce v takzvaném nekolidujícím zaměstnání výplata podpory zastaví. Po ukončení nekolidujícího zaměstnání ji úřad opět obnoví. Doba, po kterou vykonáváte nekolidující zaměstnání, se nezapočítává do podpůrčí doby pro pobírání podpory v nezaměstnanosti.

P
Pavel 16.01.2022 – 11:46

Co následuje po 11 měsících nezaměstnanosti?

Odpovědět

L
Libor 23.02.2022 – 09:36

Jsem OSVČ přihlášený do režimu paušálního zdanění částkou (pro rok 2022) 5994,-Kč/měsíc. Jaký je vyměřovací základ ? a jak se tento režim započítává do důchodu ?

Odpovědět

J
Jarmila 26.04.2023 – 14:47

Je mi 59 let.Posledních 20 let jsem nepracovala.Vychovala jsem 2 děti. Neplatím soc.pojištění. Mám nárok na nějakou soc.podporu? Děkuji za odpověď. Buchtová Jarmila

Odpovědět

K
Kateřina 04.05.2023 – 10:09

Dobrý den, co se týče podpory po rodičovské dovolené. Záleží jakou smlouvu měl člověk v předchozím zaměstnání, aby se podpora vypočítávala s této mzdy? Co v případě smlouvy na dobu určitou? A že se vyplatí nastoupit do práce na jeden den... do jaké práce? do té předchozí nebo do jakékoliv?

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.