Podpora v nezaměstnanosti 2017

Přišli jste o práci a sháníte aktuální informace o podpoře v nezaměstnanosti? Přehledně vám vysvětlíme, kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti, kde o příspěvek žádat i jaké formuláře jsou potřeba.

1Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti 2017

Podpora v nezaměstnanosti 2017Na podporu v nezaměstnanosti (nikoliv příspěvek v nezaměstnanosti) máte nárok při současném splnění těchto podmínek:

 • máte bydliště na území ČR
 • o podporu požádáte do tří pracovních dnů po ukončení zaměstnání, nebo náhradní doby zaměstnání
 • nepobíráte starobní důchod
 • měli jste důchodové pojištění v posledních 2 letech v délce alespoň 12 měsíců

Náhradní doba zaměstnání je období, ve kterém jste například:

 • pobírali plný invalidní důchod 3. stupně
 • pečovali o dítě do 4 let
 • pečovali o osoby s různým stupněm závislosti
 • vykonávali dlouhodobou dobrovolnickou službu
 • vykonávali veřejnou službu více než 20 hodin týdně
 • byli na dočasné pracovní neschopnosti
 • a další případy, podrobně specifikované na portálech příslušných Úřadů práce.

2Kde a jak žádat o podporu v nezaměstnanosti 2017

Po skončení výpovědní doby požádejte Úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání vyplněním formuláře Žádost o zprostředkování zaměstnání.

Pozor: Nelze žádat o podporu v nezaměstnanosti bez předchozího podání žádosti o zprostředkování zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti 2017

3Výpočet a výše podpory v nezaměstnanosti 2017

Pro výpočet vaší podpory v nezaměstnanosti potřebujete potvrzení o průměrném měsíčním výdělku, které vám vystaví zaměstnavatel. Důležité je období posledních dvou let před zařazením do evidence.

V případě, že jste naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání pracovali jako OSVČ, výše podpory v nezaměstnanosti se určuje procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období.

Výše podpory v nezaměstnanosti 2017:

 • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %
 • další 2 měsíce 50 %
 • po zbývající podpůrčí doby 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu

Délka podpůrčí doby 2017:

 • u osob do 50 let je 5 měsíců
 • od 50 do 55 let je 8 měsíců
 • nad 55 let je 11 měsíců

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2017 činí 15 660 Kč, což odpovídá 58 % z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. a 3. čtvrtletí roku 2016. V roce 2016 činila nejvyšší podpora 15 024 Kč.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí v roce 2017 celkem 17 550 Kč (65 % z průměrné mzdy). V minulém roce to bylo 16 837 Kč.

4Na co si dát pozor

Na co si dát pozor, abyste se sami zbytečně nepřipravili o peníze:

 • Výpověď dohodou, nebo na vlastní žádost
  Pokud vaše poslední práce skončí dohodou nebo ji opustíte sami, a to bez závažného důvodu, výše podpory v nezaměstnanosti činí pouze 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
 • Závažné porušení pracovní kázně
  V případě propuštění z důvodu závažného porušení pracovní kázně může být vyplácena podpora ve výši životního minima. Snažte se proto se zaměstnavatelem raději uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru.
 • Dodržujte své povinnosti
  V evidenci Úřadu práce se vyplatí důkladně si pročíst všechny povinnosti a důsledně je dodržovat. Je škoda přijít o podporu, protože jste zapomněli na dohodnutou schůzku. Také si dejte pozor na odmítání nabízených pracovních míst nebo náhlou nemoc, tu vám musí omluvit lékař.

5Podpora v nezaměstnanosti před důchodem 2017

Doba a výše podpory v nezaměstnanosti pro osoby před důchodem (nad 55 let) je přívětivější, hledání práce pro tuto skupinu uchazečů totiž může být složitější. Maximální délka pobírání podpory je 11 měsíců a její výše následující:

 • první dva měsíce 65 %
 • další dva měsíce 55 %
 • zbývající podpůrčí doba 50 %

6Podpora v nezaměstnanosti u OSVČ 2017

Pokud jste živnostník nebo podnikatel, musíte:

 • ukončit, nebo pozastavit živnost
 • zaevidovat se na Úřadu práce
 • mít v posledních dvou letech alespoň 12 měsíců placené sociální pojištění, případě splňovat podmínku náhradní doby zaměstnání

Délka podpůrčí doby u OSVČ je stejná, rozdíl je ve způsobu výpočtu výše podpory:

 • první dva měsíce 65 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu
 • další dva měsíce 50 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu
 • po zbývající podpůrčí dobu 45 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu

Podpora se počítá z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Tyto informace najdete v přehledu příjmů a výdajů, který jste podávali na Okresní správě sociálního zabezpečení.

7Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené 2017

Při výpočtu výše podpory se započítává rodičovská dovolená jako náhradní doba zaměstnání.

V roce 2017 se počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016, tedy z částky 27 000 korun a činí:

 • první dva měsíce 0,15 násobek průměrné mzdy (tedy 4 050 Kč)
 • další dva měsíce 0,12 násobek (3 240 Kč)
 • zbývající podpůrčí dobu 0,11 násobek (2 970 Kč)

Pokud žadatel byl v předchozích dvou letech v pracovním poměru alespoň po dobu 12 měsíců, počítá se podpora ze skutečné výše mzdy.

Naše rada: Po ukončení peněžité pomoci v mateřství, nebo rodičovské dovolené se vyplatí nastoupit do práce alespoň na první den. Výpočet výše podpory pak bývá příznivější, určuje se totiž podle institutu pravděpodobného výdělku.

8Podpora v nezaměstnanosti po nemocenské 2017

Podpora v nezaměstnanosti po nemocenské se odvíjí od institutu pravděpodobného výdělku.

Jeho výši určuje zaměstnavatel a vychází ze situace, jakoby zaměstnanec vůbec nemocný nebyl, případně podle mzdy zaměstnanců s podobnou náplní práce ve stejné firmě.

9Odpovědi na nejčastější dotazy

 • Nemohu doložit výši předchozího vyměřovacího základu nebo čistého výdělku.
  V tomto případě se na vás vztahuje metodika výpočtu výše podpory stejně jako v případě rodičovské dovolené, tedy z náhradní doby zaměstnání.
 • Při výpovědi jsem dostal odstupné (odbytné, odchodné). Za jakých podmínek budu mít nárok na podporu?
  Po dobu pobírání odstupného bude dávka podpory pozastavena, začne se vám vyplácet až po vyčerpání odstupného.
 • Mohu si při pobírání podpory legálně přivydělávat?
  Bohužel ne. Uchazeči zaregistrovaní v evidenci úřadu práce nepobírající podporu v nezaměstnanosti mají možnost pracovat v tzv. nekolidujícím zaměstnání a vydělat si až 5 500 Kč hrubého měsíčně. Tuto možnost však Ministerstvo plánuje zrušit z důvodu zneužívání sociálního a zdravotního pojištění jak ze strany uchazečů, tak zaměstnavatelů.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu