, Vratimov 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Vratimov: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Vratimov | © Ladin | Wikipedia

Znak města Vratimov1Vratimov – základní informace

Nejlepší hotely ve Vratimově

  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • Okres: Ostrava-město
  • Obec s rozšířenou působností: Ostrava
  • PSČ Vratimov: 73932
  • Počet obyvatel Vratimov: 6 890
  • Distributor elektřiny ve Vratimově: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu ve Vratimově: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Vratimov 2019

  • Dodavatel vody ve Vratimově: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Aktuální vodné a stočné ve Vratimově pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 40,70 Kč 37,18 Kč 77,88 Kč
2017 41,41 Kč 40,11 Kč 81,52 Kč
2018 42,64 Kč 42,34 Kč 84,98 Kč
2018 42,64 Kč 38,43 Kč 81,08 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Vratimov 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve Vratimově pro rok 2019 je určen na základě velikosti sběrné nádoby a frekvence svozu. Ceny v tabulce jsou uvedeny za 1 rok a za popelnici o objemu 110 litrů.

Rok Každých 14 dní Každý týden
2016 1 728 Kč 2 760 Kč
2017 1 728 Kč 2 760 Kč
2018 1 728 Kč 2 760 Kč
2019 1 824 Kč 2 904 Kč

4Poplatek za psa Vratimov 2019

Místní poplatek ze psů ve Vratimově pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa a 1 800 Kč za každého dalšího chovaného v bytovém domě, snížená sazba pro osoby pobírající důchod je 200 a 300 Kč.

Obyvatelé rodinných domů platí pouze 180 a 270 Kč.

Nadmořská výška města Vratimov, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Vratimov 2019

Nahlásit chybu