Vratimov: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Vratimov | © Ladin | Wikipedia

Znak města Vratimov1Vratimov – základní informace

Nejlepší hotely ve Vratimově

  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • Okres: Ostrava-město
  • Obec s rozšířenou působností: Ostrava
  • PSČ Vratimov: 73932
  • Počet obyvatel Vratimov: 6 890
  • Distributor elektřiny ve Vratimově: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu ve Vratimově: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Vratimov 2020

  • Dodavatel vody ve Vratimově: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Aktuální vodné a stočné ve Vratimově pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

RokVodnéStočnéCena celkem
201640,70 Kč37,18 Kč77,88 Kč
201741,41 Kč40,11 Kč81,52 Kč
201842,64 Kč42,34 Kč84,98 Kč
201842,64 Kč38,43 Kč81,08 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Vratimov 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve Vratimově pro rok 2020 je určen na základě velikosti sběrné nádoby a frekvence svozu. Ceny v tabulce jsou uvedeny za 1 rok a za popelnici o objemu 110 litrů.

RokKaždých 14 dníKaždý týden
20161 728 Kč2 760 Kč
20171 728 Kč2 760 Kč
20181 728 Kč2 760 Kč
20191 824 Kč2 904 Kč

4Poplatek za psa Vratimov 2020

Místní poplatek ze psů ve Vratimově pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa a 1 800 Kč za každého dalšího chovaného v bytovém domě, snížená sazba pro osoby pobírající důchod je 200 a 300 Kč.

Obyvatelé rodinných domů platí pouze 180 a 270 Kč.

Nadmořská výška města Vratimov, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Vratimov 2020

Nahlásit chybu