Vratimov: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Vratimov | © Ladin | Wikipedia

Znak města Vratimov1Vratimov – základní informace

Nejlepší hotely ve Vratimově

  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • Okres: Ostrava-město
  • Obec s rozšířenou působností: Ostrava
  • PSČ Vratimov: 73932
  • Počet obyvatel Vratimov: 6 890
  • Distributor elektřiny ve Vratimově: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu ve Vratimově: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Vratimov 2020

  • Dodavatel vody ve Vratimově: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Aktuální vodné a stočné ve Vratimově pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Od 1. května 2020 je sníženo DPH z 15 na 10 %.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 40,70 Kč 37,18 Kč 77,88 Kč
2017 41,41 Kč 40,11 Kč 81,52 Kč
2018 42,64 Kč 42,34 Kč 84,98 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
47,27 Kč 41,99 Kč 89,26 Kč
2020
od 1.5.2020
45,21 Kč 40,16 Kč 85,37 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Vratimov 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve Vratimově pro rok 2020 je určen na základě velikosti sběrné nádoby a frekvence svozu. Ceny v tabulce jsou uvedeny za 1 rok a za popelnici o objemu 110 litrů.

Rok Každých 14 dní Každý týden
2016 1 728 Kč 2 760 Kč
2017 1 728 Kč 2 760 Kč
2018 1 728 Kč 2 760 Kč
2019 1 824 Kč 2 904 Kč
2019 1 824 Kč 2 904 Kč

4Poplatek za psa Vratimov 2020

Místní poplatek ze psů ve Vratimově pro rok 2020 činí 1 200 Kč za prvního psa a 1 800 Kč za každého dalšího chovaného v bytovém domě, snížená sazba pro seniory starší 65 let je 200 a 300 Kč.

Obyvatelé rodinných domů platí pouze 180 a 270 Kč.

Nadmořská výška města Vratimov, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Vratimov 2020

Nahlásit chybu