Penzijní spoření 2024 » Srovnání, státní příspěvek, důchodové pojištění

Lenka Chládková
Publikováno 12. prosince 2023
 • Populace stárne a snižuje se počet těch, kdo ze svých výdělků odvádějí platby na sociální pojištění
 • Převážně ze sociálního pojištění je financován průběžný systém vyplácení starobních důchodů, tedy tzv. I. pilíř
 • Stát se proto rozhodl nejen oddálit občanům odchod do důchodu, ale také zavést spoření na důchod tzv. na vlastní pěst
 1. Kdy se jde do důchodu?

  Kdy se jde do důchoduDen, kdy je možné stát se důchodcem, se lidem postupně oddaluje. Rozhodující je u všech pojištěnců datum narození. Maximální důchodový věk je nyní stanoven na 65 let pro všechny narozené po roce 1971 bez rozdílů. Musí ale splňovat podmínku délky trvání sociálního pojištění. Ta je nastavena na 35 let.

  Pokud tato podmínka není splněna, nevzniká nárok na vyplacení. U mužů a žen narozených mezi roky 1936 a 1971 se odchod do důchodu liší. U žen záleží také na počtu vychovaných dětí.

  Podrobný přehled najdete na stránkách ČSSZ, kde je také k dispozici online důchodová kalkulačka.

 2. Jak funguje spoření na důchod 2024

  Průměrný věk občanů naší země roste a růst bude i nadále. Do budoucna je prakticky nemožné, aby se stát podílel na vyplácení penzí v takové míře, jako je tomu doposud.

  Je na každém z nás, aby se postaral o vlastní budoucnost a zajistil se do penze co nejlépe.
  V současné době funguje české penzijní spoření na dvou pilířích (I. a III.).

 3. Penzijní spoření 2024

  V současné době funguje české penzijní spoření na dvou pilířích, kdy prvním pilířem je průběžné státní důchodové pojištění.

  Třetí pilíř je rozdělen na dvě části – na penzijní připojištění a na doplňkové penzijní spoření. Každý občan v něm smí mít pouze jednu smlouvu.

  I. pilíř: Průběžné státní důchodové pojištění

  První pilíř je průběžným důchodovým systémem, do něhož musejí část výdělku odvádět jak zaměstnanci, tak jejich zaměstnavatelé. Ale i OSVČ, kteří mají nastaven minimální odváděný limit.

  Do prvního pilíře lze přispívat i dobrovolně, konkrétně se jedná o stejné minimum, jako mají nastaveno OSVČ. Na první pohled to vypadá nesmyslně, ale opatření se týká například žen v domácnosti, které pečují o (nemocné) dítě i po skončení rodičovské dovolené.

  První pilíř je logicky stálicí v českém penzijním spoření, ale i on prošel změnou, konkrétně se zavedením druhého pilíře penzijního spoření, kdy byla snížena povinně odváděná částka výdělku pro ty, kdo si založili smlouvu ve druhém pilíři. Změna to byla ale jen krátkodobá.

  První pilíř slouží jako zdroj pro výplaty běžného starobního důchodu. Výpočet důchodu se odvíjí od několika kritérií. Těmi základními jsou délka placení do prvního pilíře a také zaplacené částky v určitém období života konkrétního důchodce. Systém je solidární, takže ti, co měli výrazně vyšší výdělky, nemají o tolik vyšší důchody. O část se podělí s těmi, jejichž (přiznané) příjmy byly nižší.

  II. pilíř: Důchodové spoření (zrušen)

  Druhý pilíř byl zrušen v lednu 2016. Byl nepovinný a tvořily ho soukromé fondy zainvestované prostřednictvím tzv. opt-outu.

  III. pilíř: Dobrovolné penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

  Třetí pilíř důchodového systému je dobrovolný a nijak nesouvisí s I. pilířem. To znamená, že výše vypláceného důchodu v budoucnu nebude snížena, pokud se rozhodnete nespořit.

  Jde především o spoření z vlastní kapsy s případnou pomocí zaměstnavatele. K doplňkovému spoření na důchod náleží za určitých podmínek státní příspěvek.

  Jak funguje vlastní spoření na důchod 2024

  Každý, kdo si založí penzijní spoření posílá měsíčně zvolenou částku v minimální výši 100 Kč.

  Podpora od státu je realizována formou státních příspěvků. Pokud je vlastní příspěvek minimálně 300 Kč měsíčně, vzniká nárok na příspěvek od státu. Výše příspěvku závisí na měsíční vkládané částce viz tabulka.

  Výše měsíční úložky Státní příspěvek
  300 Kč 90 Kč
  400 Kč 110 Kč
  500 Kč 130 Kč
  600 Kč 150 Kč
  700 Kč 170 Kč
  800 Kč 190 Kč
  900 Kč 210 Kč
  1 000 Kč a více 230 Kč

  Pokud spoříte více než 1 000 Kč měsíčně (více než 12 000 Kč ročně), příspěvek se sice nezvyšuje, ale v takovém případě si lze odečíst náklady na spoření z daňového základu. To může přinést až 6 360 Kč.

  Z penzijního připojištění nelze čerpat předdůchod, lze ale vyplácet výsluhovou penzi (před dokončením doby trvání připojištění, nejdříve však po 15 letech od sjednání smlouvy), doživotní penzi, pozůstalostní penzi i jednorázové vyrovnání.

  Navíc i zaměstnavatel může na spoření přispívat určitou částkou jako zaměstnanecký benefit. Přispívanou částku nemusí nijak danit. Pro zaměstnance je to výhodnější oproti zvýšení platu ve stejné hodnotě. Na příspěvek od zaměstnavatele se nevztahuje státní příspěvek.

  Ve třetím pilíři došlo k velkému zlomu koncem roku 2012, kdy byla poslední možnost uzavřít smlouvy na penzijní připojištění.

  Smlouvy, pokud je klienti nevypověděli, jsou stále platné. Od roku 2013 se fondy, které provozují toto připojištění, musely transformovat. Ale základní podmínky zůstaly stejné.

 

Penzijní připojištění (sjednatelné do konce listopadu 2012)

Penzijní připojištění spravují transformované fondy, které nabízejí investici pouze do jednoho fondu. Je zde však garance, že zhodnocení nepůjde do minusu.

Žádný z penzijních transformovaných fondů v roce 2020 nepřekonal inflaci, která činila 3,2 %.

Penzijní společnost 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Conseq PS, a. s. (dříve AEGON) 2,17 % 0,7 % 0,4 % 0,47 % 0,16 % 0,58 % 1,5 % 0,38 % 0,69 %
Allianz penzijní společnost, a. s. 1,6 % 1,64 % 1,38 % 1,03 % 0,41 % 0,68 % 0,94 % 0,66 % 0,89 %
UNIQA PS (dříve AXA penzijní společnost a. s.) 2,29 % 1,46 % 1,1 % 1,025 % 0,76 % 0,92 % 1,26 % 0,89 % 0,51%
ČSOB Penzijní společnost, a. s. 1,7 % 1,4 % 1,2 % 0,7 % 0,63 % 0,76 % 1 % 0,7 % 0,4 %
Generali PS (dříve PS České pojišťovny, a. s.) 2,1 % 1,7 % 1,4 % 0,94 % 0,84 % 1,1 % 1,75 % 1,31 % 0,24 %
NN Penzijní společnost, a. s. (dříve ING) 1,41 % 1,13 % 0,88 % 0,66 % 0,69 % 0,61 % 0,95 % 0,71 % 0,33%
Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s. 1,3 % 1,42 % 0,85 % 0,68 % 0,51 % 0,51 % 1,69 % 1 % 0,98 %
KB Penzijní společnost, a. s. 1,44 % 1,35 % 1,16 % 0,66 % 0,49 % 0,51 % 0,6 % 0,36 % 0,43 %

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR

Pokud jste penzijní připojištění sjednávali dítěti, bude si moci v 18 letech vybrat část naspořených prostředků.

Klienti, kteří mají původní smlouvu o penzijním připojištění, mohou přejít na novou variantu, tzv. doplňkové penzijní spoření. Opačným směrem přejít nelze. U penzijního připojištění nelze přecházet mezi transformovanými fondy.

Doplňkové penzijní spoření (sjednatelné od roku 2013)

Od ledna 2013 byla zavedena možnost sjednat v rámci III. pilíře doplňkové penzijní spoření. Jeho pravidla se od původního penzijního připojištění významně liší. Zůstávají státní příspěvky, možnost odpočtu od daňového základu a také možnost příspěvků od zaměstnavatele.

Chybí však garance nezáporného zhodnocení (tady může jít zhodnocení do mínusu). Nedostanete tu ani výsluhovou a ani pozůstalostní penzi. Na rozdíl od penzijního připojištění však můžete získat tzv. předdůchod, což je čerpání finančních prostředků již 5 let před dosažením důchodového věku.

Doplňkové penzijní spoření je spravováno účastnickými fondy. Ty nejsou totožné s fondy transformovanými, musely vzniknout počátkem roku 2013 jako nové. Účastnické fondy musejí klientům povinně nabídnout základní konzervativní strategii investování. Mohou přidat i dynamičtější modely, většinou nazývané jako fond vyvážený a fond dynamický.

Na klientech je, aby se rozhodli, do které investice se pustí – zda jejich spoření půjde do povinně nabízené konzervativní varianty s nižším zhodnocením. Anebo do varianty dynamičtější, kde může být zhodnocení vyšší, ale s jistou pravděpodobností bude v některých letech i záporné.

Klienti mohou mezi účastnickými fondy volně přecházet. Klíčovou je totiž volba investiční strategie. Účastnické fondy nyní fungují podobně jako klasické otevřené podílové fondy. Výhodou tohoto investování (spoření) jsou velmi nízké poplatky za správu, které jsou stanoveny zákonem.

Povinné konzervativní fondy (PKF)

Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem od založení
Allianz
PKF
1,44 % 1,31 % 1,22 % -0,04 % -1,63 % 0,30 % 2,24 % 1,20 % -1,70 % 3,39 % 7,73 %
Uniqa
PKF
0,49 % 2,67 % 0,59 % 0,02 % -1,38 % -0,84 % 1,2 % 0,64 % -2,58 % 2,48 % 3,29 %
Conseq
PKF
0,69 % 1,39 % 0,51 % 0,09 % -0,90 % -0,98 % 1,47 % 0,42 % -0,25 % 4,20 % 6,64 %
Česká spořitelna
PKF
0,44 % 1,34 % 0,50 % -0,05 % -0,62 % 0,19 % 2,59 % 1,02 % -4,16 % -1,82 % -0,57 %
ČSOB
PKF
0,94 % 2,68 % 1,35 % 0,00 % -0,94 % -0,83 % 2,15 % 1,54 % -4,23 % 2,07 % 4,73 %
NN
PKF
0,27 % 0,61 % 1,15 % 0,21 % -1,93 % -0,07 % 1,26 % 1,36 % -3,76 % 2,25 % 1,35 %
Komerční banka
PKF
0,36 % 1,33 % 0,36 % -0,15 % -1,57 % -0,83 % 1,49 % 0,77 % -2,57 % 0,96 % 0,15 %
Generali
PKF
2,46 % 0,87 % 0,97 % -0,14 % -0,30 % -0,34 % 1,44 % 0,53 % -3,44 % 1,93 % 3,98 %

Vyvážené penzijní fondy

Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem od založení
Allianz
Vyvážený ÚF
1,67 % 2,12 % 3,18 % 2,21 % -0,72 % -3,62 % 9,95 %  4,55 % 2,12 % -4,60 % 16,86 %
Uniqa
Vyvážený ÚF
2,02 % 4,48 % -0,10 % -4,24 % 11,17 % 5,19 % 6,52 % -9,31 % 15,73 %
Česká spořitelna
Vyvážený ÚF
0,41 % 4,11 % -0,23 % 5,17 % 3,70 % -3,12 % 10,42 % 4,64 % 4,62 % -4,31 % 25,41%
ČSOB
Vyvážený ÚF
0,70 % 3,77 % 3,55 % 3,11 % 2,63 % -6,32 % 12,96 % 4,21 % 7,62 % -8,25 % 23,98 %
Komerční banka
Vyvážený ÚF
1,07 % 3,54 % 1,57 % -0,84 % 2,90 % -6,41 % 10,08 % 2,51 % 3,67 % -8,29 % 9,8 %
Generali
Vyvážený ÚF
3,60 % 2,45 % 0,54 % 3,48 % 4,10 % -4,85 % 10,5 % 3,13 % 5,49 % -8,37 % 20,07 %

Dynamické penzijní fondy

Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem od založení
Allianz
Dynamický ÚF
1,76 % 2,78 % 4,98 % 1,51 % 4,07 % -6,86 % 15,77 % 7,56 % 10,68 % -9,97 % 32,16 %
Conseq
Globální akciový ÚF
19,53 % 12,71 % -0,08 % 10,81 % 9,96 % -9,69 % 18,96 % -3,92 % 23,40 % -13,06 % 68,62 %
Česká spořitelna
Dynamický ÚF
0,17 % 7,02 % -1,04 % 7,42 % 8,20 % -6,08 % 18,75 % 6,14 % 12,99 % -4,81 % 48,76 %
ČSOB
Dynamický ÚF
0,66 % 3,28 % 7,66 % 5,36 % 5,53 % -11,24 % 25,31 % 6,51 % 22,40 % -14,65 % 50,82 %
NN
Růstový ÚF
-11,53 % 9,35 % 14,04 % -9,22 % 17,58 % -2,20 % 21,65 % -16,45 % 23,22 %
Komerční banka
Dynamický ÚF
2,16 % 5,81 % 1,60 % 0,87 % 7,51 % -9,51 % 16,42 % 3,42 % 12,91 % -11,26 % 29,93 %
Generali
Dynamický ÚF
3,53 % 1,84 % -0,32 % 6,36 % 8,20 % -9,13 % 17,91 % 5,38 % 13,07 % -11,32 % 35,52 %

Ostatní fondy

Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem od založení
Uniqa
Dluhopisový ÚF
0,54 % 3,61 % -0,23 % 0,43 % -1,33 % -0,91 % 1,38 % 1,65 % -3,10 % -1,27 % 0,77%
Conseq
Dluhopisový ÚF
3,40 % 5,00 % 0,60 % 1,61 % -1,04 % -0,09 % 4,84 % 1,23 % 2,02 % 3,09 % 20,66%
Česká spořitelna
Etický ÚF
1,00 % -1,56 % 6,15 % 3,90 % -1,93 % -2,56 % 5 %
ČSOB
Garantovaný ÚF
1,10 % 1,65 % 0,87 % -0,47 % -1,41 % -1,23 % 1,72 % 1,14 % -4,45 % 1,23 % 0,15 %
NN
Spořící ÚF
-0,50 % 2,44 % -0,99 % -4,42 % 9,12 % 5,65 %
Komerční banka
Spořící ÚF
0,02 % 0,45 % -1,39 % -2,65 % 2,54 % 0,91 % -4,71 % -3,15 % -7,44 %
Generali
Spořící ÚF
2,94 % 2,42 % 1,17 % 0,80 % 0,00 % -1,35 % 3,45 % 0,86 % -3,53 % -4,50 % 2,26 %

Zdroj: Asociace penzijních společností ČR

 

Při úmrtí vaše rodina o nic nepřijde, ale je tu jedno ale…

Pokud klient penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření zemře, budou naspořené prostředky vyplaceny určené osobě, případně půjdou do dědického řízení.

Pozor si dejte na nastavení výplaty připojištění v podobě doživotní penze – v tomto případě zůstávají nevyplacené peníze pojišťovně.

Pokud chcete dostávat peníze z penzijního připojištění v důchodu postupně a zároveň chcete, aby byly vašim pozůstalým vyplaceny i tehdy, když vy zemřete, je nutno mít v penzijním připojištění sjednánu pozůstalostní penzi.

Změny v penzijním připojištění i doplňkovém penzijním spoření od ledna 2017

Počátkem roku byly zavedeny novinky pro obě formy III. pilíře. Od ledna 2017 může zaměstnavatel posílat na účty svých zaměstnanců příspěvky až do výše 50.000 Kč za rok, aniž by musel tyto částky danit nebo z nich odvádět pojistné (do konce roku 2016 šlo o 30.000 Kč).

Penzijní spoření 2024 » Srovnání, státní příspěvek, důchodové pojištěníNavýšil se i daňový odpočet. Ze základu daně z příjmů si od roku 2017 může klient III. pilíře odečíst dvojnásobnou částku, než tomu bylo doposud. Konkrétně jde o odečet až 24.000 Kč ze základu daně, a to ze spořených částek nad 12.000 Kč ročně (odpočítávat od základu daně můžete tehdy, když si na penzijní spoření dáváte více než 1.000 Kč měsíčně. Maximální odpočet je z platby 3.000 Kč měsíčně).

Do jednoho tisíce korun měsíčně neodečtete z daní nic, v tomto pásmu jsou připisovány státní příspěvky (které dostanete i při spoření vyšším než 1.000 Kč měsíčně).

Důchodové a investiční životní pojištění

Mimo smlouvu ve III. pilíři penzijního spoření si můžete u pojišťoven sjednat i další smlouvy spojené s dožitím se důchodového věku. Ty však s penzijním spořením nemají nic společného.

Penzijní spoření 2024 » Srovnání, státní příspěvek, důchodové pojištěníKonkrétně jde například o investiční životní pojištění, které se sjednává na dožití 60 (65) let. Toto pojištění je podporováno možností odpočtu z daňového základu, ale odečíst můžete jen pojišťovací část, nikoliv tu investiční.

Důchodové pojištění je produktem, pomocí kterého chtějí pojišťovny konkurovat nabídce penzijních společností. Ale nenechte se splést, důchodové pojištění nezakládá nárok na státní příspěvky a ani nezvýhodňuje příspěvky od zaměstnavatele. Takže tady pozor na to, co sjednáváte.

Skrblík doporučuje

Penzijní spoření 2024 » Srovnání, státní příspěvek, důchodové pojištěníMáte-li penzijní připojištění sjednané před 30. listopadem 2012 a do důchodu vám zbývá méně než 15 let, je výhodnější ponechat si původní smlouvu. Investování v doplňkovém spoření se totiž vyplatí až při delší době spoření, kdy se vyrovnají krátkodobé výkyvy na trhu.

Prostřednictvím příspěvků na penzijní spoření si můžete razantně snížit základ daně. Nejúčinněji tehdy, dosáhnou-li vaše roční příspěvky celkové výše 36 000 Kč. Tehdy od státu dostanete zpět 3 600 Kč (15 % z 24 000 Kč) a ještě i příspěvky ve výši 2 760 Kč za rok.

Pro hodnocení výsledků účastnických fondů, zejména v dynamických variantách, je relevantní až tak pětileté období. Dlouhodobé investování stojí na průměrných výsledcích za několik let, nikoliv na změnách z jednoho roku na druhý.

Penzijní připojištění či spoření by nemělo být jen jediným způsobem vašeho spoření. Jistě využijte i jiné produkty, jakými jsou stavební spoření, přímé investice nebo třeba spořicí účty.


V
Viky 20.02.2022 – 11:37

Škoda, že tady není loňský rok. Konzervativní fond parádně propadl.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.