Cena elektřiny 2020: Srovnání, jak zdražovala, jak se vyznat ve vyúčtování

Cenu elektřiny tvoří několik složek od daní, podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie až po poplatek za distribuci elektřiny. Cena silové elektřiny tvoří přibližně jen 25 % z nákladů na elektřinu.

Cena elektřiny: 2019 vs. 2020

Cena regulované složky elektřiny v roce 2020 ve srovnání s předešlým rokem mírně vzrostla. Uvedený výpočet odpovídá roční spotřebě 2,5 MWh, tarifu ČEZ Elektřina na dobu neurčitou (do roku 2017 Comfort Standard), sazbě D02d, jističi 3×25A a distribuční společnosti ČEZ Distribuce a. s.

Pro výpočet ceny elektřiny ve vaší domácnosti doporučujeme využít bezplatnou srovnávací kalkulačku.

Položka Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Regulovaná složka
Distribuce elektřiny 3 894,78 Kč 4 121,23 Kč 4 377,28 Kč 4 431,28 Kč
Jistič 1 056 Kč 1 116 Kč 1 188 Kč 1 224 Kč
Systémové služby 234,85 Kč 234,08 Kč 190,48 Kč 192,80 Kč
Podpora výkupu elektřiny z OZE 1 237,50 Kč 1 237,50 Kč 1 237,50 Kč 1 237,50 Kč
Činnost operátora trhu 58,80 Kč 64,80 Kč 83,16 Kč 60,96 Kč
Daň z elektřiny 70,75 Kč 70,75 Kč 70,75 Kč 70,75 Kč
Neregulovaná složka
Silová elektřina 3 032,50 Kč 3 200 Kč 3 879,95 Kč 3 879,95 Kč
Fixní měsíční sazba 720 Kč 828 Kč 977,88 Kč 977,88 Kč
DPH 2 164,09 Kč 2 283,19 Kč 2 521,05 Kč 2 535,80 Kč
Celkem za rok 12 469,27 Kč 13 155,54 Kč 14 526,04 Kč 14 610,92 Kč

Co tvoří cenu elektřiny 2020

Cenu elektřiny tvoří regulované složky, neregulované složky a daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.

Regulované složky ceny elektřiny

Výši regulované složky ceny elektřiny stanovuje státní Energetický regulační úřad každoročně do 30. listopadu.

Poplatek za distribuci elektřiny je odváděn místně příslušnému distributorovi. V Praze jím je PREdistribuce, v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji plus na Vysočině společnost E.ON Distribuce a ve zbytku republiky ČEZ Distribuce. Svého distributora elektřiny si nemůžete svévolně změnit, neboť v dané oblasti vedou dráty vedení vždy jen jedné společnosti.

Součásti regulované složky elektřiny je:

 • Distribuce elektřiny
  Z této složky se hradí údržba, oprava a rozvoj sítě elektrického vedení, cena je stanovena za 1 MWh.
 • Jistič
  Poplatek za jistič je fixní, to znamená, že se jeho výše nemění v závislosti na odběru energie. Obecně platí, že čím více energeticky náročných spotřebičů v domácnosti máte, tím bude tento poplatek vyšší.
 • Systémové služby
  Slouží státní společnosti ČEPS (Česká energetická přenosová soustava), aby předcházela výpadkům v případě prudkého nárůstu spotřeby energie. V praxi to znamená, že ČEPS zajišťuje nákup záložní (rezervní) elektřiny. Částka se stanovuje v závislosti na spotřebě energie.
 • Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
  Energie vyráběná z obnovitelných zdrojů je dražší, a protože se Česká republika Evropské unii zavázala k využívání těchto zdrojů, slouží tato složka k vyrovnání rozdílu. Částka je stanovená v závislosti na odběru energie.
 • Činnost operátora trhu
  Operátor trhu s elektřinou (OTE) je státní společnost, zastává funkci takového organizátora. Společnost zajišťuje bilanci poptávek (odběratelé) a nabídek (obchodníci) na dodávku elektřiny nebo zúčtovává odchylky mezi plánovaným a dodaným objemem elektřiny. Částka se liší v závislosti na spotřebě energie.
 • Daň z elektřiny
  Ekologická daň se vybírá od roku 2008, má pokrývat náklady nutné na obnovu životního prostředí poničeného důsledkem výroby elektrické energie.

Neregulované složky ceny elektřiny

Složce se říká neregulovaná, protože si její výši stanovují sami dodavatelé energie. Ušetřit za tuto složku můžete jednoduše, stačí si jednotlivé dodavatele porovnat. Doporučujeme tak učinit v nezávislém srovnávači. Jestliže vám různí obchodníci slibují “levnější elektřinu”, hovoří jen a pouze o této složce.

Neregulovanou složku elektřiny tvoří dvě položky:

 • Silová elektřina
  Tvoří ji elektřina skutečně spotřebovaná odběratelem. Čím větší spotřebu budete v domácnosti mít, tím vyšší tato částka bude.
 • Fixní měsíční sazba
  Částka, která je každý měsíc stejná bez ohledu na množství spotřebované energie. Tato položka kryje náklady obchodníka vyhotovení vyúčtování, odpočty energie nebo na provoz společnosti.

Ceny elektřiny 2020

Přesné ceny elektřiny pro rok 2020 najdete na stránkách jednotlivých obchodníků:

Kdy se stanovují ceny elektřiny?

Ceny elektřiny na další kalendářní rok musí Energetický regulační úřad i jednotliví dodavatelé stanovit nejpozději do 30. listopadu.