Cena elektřiny 2023: Srovnání ukázalo zdražení až o 100 %

Petr Novák
Publikováno 12. listopadu 2022
  • Někteří spotřebitelé v roce 2023 za elektřinu zaplatí až dvojnásobek
  • Cenu elektřiny tvoří daně, podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo distribuce elektřiny
  • Cena silové elektřiny tvoří přibližně 64 % z nákladů, v roce 2021 to bylo kolem 25 %

Cena elektřiny: 2022 vs. 2023

Kdo nemá zafixované ceny elektrické energie, zaplatí v roce 2023 v porovnání s předchozím rokem až dvojnásobek. Například tarif Elektřina bez závazku od ČEZ, který je součástí srovnání na této stránce, nastavil ceny dle zastropované sazby.

Pro výpočet jsme použili z roční spotřebu 2,5 MWh, tarif ČEZ Elektřina bez závazku (do roku 2017 Comfort Standard, do roku 2022 Elektřina na dobu neurčitou), sazbu D02d, jistič 3×25A a distribuční společnost ČEZ Distribuce a. s. Pro výpočet ceny elektřiny ve vaší domácnosti doporučujeme využít bezplatnou srovnávací kalkulačku.

Položka Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023
Regulovaná složka
Distribuce elektřiny 4 377,28 Kč 4 431,28 Kč 4 122,25 Kč 4 083,90 Kč 4 027,50 Kč
Jistič 1 188 Kč 1 224 Kč 1 332 Kč 1 644 Kč 1 968 Kč
Systémové služby 190,48 Kč 192,80 Kč 233,25 Kč 283,83 Kč 283,83 Kč
Podpora výkupu elektřiny z OZE 1 237,50 Kč 1 237,50 Kč 1 237,50 Kč 1 237,50 Kč
Činnost operátora trhu 83,16 Kč 60,96 Kč 46,92 Kč 50,40 Kč 12,48 Kč
Daň z elektřiny 70,75 Kč 70,75 Kč 70,75 Kč 70,75 Kč 70,75 Kč
Neregulovaná složka
Silová elektřina 3 879,95 Kč 4 463,33 Kč 4 247,50 Kč 7 800 Kč 24 827,50 Kč
Fixní měsíční sazba 977,88 Kč 1 052,98 Kč 1 068 Kč 1 188 Kč 1 404 Kč
DPH 2 521,05 Kč 2 674,05 Kč 2 595,22 Kč 3 435,26 Kč 6 796,52 Kč
Celkem za rok 14 526,04 Kč 15 407,65 Kč 14 953,39 Kč 19 793,63 Kč 39 160,89 Kč

Cenu elektřiny tvoří regulované složky, neregulované složky a daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.

Regulované složky ceny elektřiny

Výši regulované složky ceny elektřiny stanovuje státní Energetický regulační úřad každoročně do 30. listopadu.

Poplatek za distribuci elektřiny je odváděn místně příslušnému distributorovi. V Praze jím je PREdistribuce, v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji plus na Vysočině společnost E.ON Distribuce a ve zbytku republiky ČEZ Distribuce. Svého distributora elektřiny si nemůžete svévolně změnit, neboť v dané oblasti vedou dráty vedení vždy jen jedné společnosti.

Distribuce elektřiny

Z této složky se hradí údržba, oprava a rozvoj sítě elektrického vedení, cena je stanovena za 1 MWh.

Jistič

Poplatek za jistič je fixní, to znamená, že se jeho výše nemění v závislosti na odběru energie. Obecně platí, že čím více energeticky náročných spotřebičů v domácnosti máte, tím bude tento poplatek vyšší.

Systémové služby

Slouží státní společnosti ČEPS (Česká energetická přenosová soustava), aby předcházela výpadkům v případě prudkého nárůstu spotřeby energie. V praxi to znamená, že ČEPS zajišťuje nákup záložní (rezervní) elektřiny. Částka se stanovuje v závislosti na spotřebě energie.

Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Energie vyráběná z obnovitelných zdrojů je dražší, a protože se Česká republika Evropské unii zavázala k využívání těchto zdrojů, slouží tato složka k vyrovnání rozdílu. Částka je stanovená v závislosti na odběru energie.

Činnost operátora trhu

Operátor trhu s elektřinou (OTE) je státní společnost, zastává funkci takového organizátora. Společnost zajišťuje bilanci poptávek (odběratelé) a nabídek (obchodníci) na dodávku elektřiny nebo zúčtovává odchylky mezi plánovaným a dodaným objemem elektřiny. Částka se liší v závislosti na spotřebě energie.

Daň z elektřiny

Ekologická daň se vybírá od roku 2008, má pokrývat náklady nutné na obnovu životního prostředí poničeného důsledkem výroby elektrické energie.

Neregulované složky ceny elektřiny

Složce se říká neregulovaná, protože si její výši stanovují sami dodavatelé energie. Ušetřit za tuto složku můžete jednoduše, stačí si jednotlivé dodavatele porovnat. Doporučujeme tak učinit v nezávislém srovnávači. Jestliže vám různí obchodníci slibují “levnější elektřinu”, hovoří jen a pouze o této složce.

Neregulovanou složku elektřiny tvoří dvě položky.

Silová elektřina

Tvoří ji elektřina skutečně spotřebovaná odběratelem. Čím větší spotřebu budete v domácnosti mít, tím vyšší tato částka bude.

Fixní měsíční sazba

Částka, která je každý měsíc stejná bez ohledu na množství spotřebované energie. Tato položka kryje náklady obchodníka vyhotovení vyúčtování, odpočty energie nebo na provoz společnosti.

Co tvoří cenu elektřiny 2023

Ceny elektřiny 2023

Přesné ceny elektřiny pro rok 2023 najdete na stránkách jednotlivých obchodníků:

Kdy se stanovují ceny elektřiny

Ceny elektřiny na příští kalendářní rok musí Energetický regulační úřad i jednotliví dodavatelé stanovit nejpozději do 30. listopadu 2023.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.