, Náchod 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Náchod: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Náchod | © Kozuch | Wikipedia

Znak města Náchod1Náchod – základní informace

Nejlepší hotely v Náchodě

  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • Okres: Náchod
  • Obec s rozšířenou působností: Náchod
  • PSČ Náchod: 54701
  • Počet obyvatel Náchod: 20 763
  • Distributor elektřiny v Náchodě: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Náchodě: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Náchod 2019

  • Dodavatel vody v Náchodě: Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Náchodě pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 36,56 Kč 35,82 Kč 72,38 Kč
2017 37,10 Kč 36,89 Kč 73,99 Kč
2018 37,80 Kč 38,41 Kč 76,21 Kč
2019 40,42Kč 40,48 Kč 80,90 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Náchod 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Náchodě pro rok 2019 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 650 Kč
2017 650 Kč
2018 650 Kč
2019 650 Kč

Při včasné platbě je možné získat slevu z poplatku.

4Poplatek za psa Náchod 2019

Místní poplatek ze psů v Náchodě pro rok 2019 činí 1 200 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 800 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 400 a 600 Kč.

Snížená sazba pro důchodce a obyvatele okolních obcí je 200 a 300 Kč. Osvobození od poplatku na dva roky je možné u psů adoptovaných z útulku.

5MHD Náchod: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Náchodě jezdí pouze jedna linka, která má celou trasu v rámci tohoto města, další autobusové linky tudy projíždějí do obcí a měst v okolí.

Platí zde tarif IREDO a čipové karty této společnosti., Náchod patří do zóny 300, jízdenka základní v rámci této zóny stojí 10 Kč, viz také schéma.

Nadmořská výška města Náchod, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Náchod 2019

Nahlásit chybu