Stipendia pro studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí je možné využít některý z mnoha dotačních a nadačních programů. Za nimi často stojí úspěšní Češi, kteří emigrovali do zahraničí.

1Paul Robitschek Scholarship

Paul Robitschek ScholarshipStipendijní program Paul Robitschek Scholarship umožňuje několika vybraným uchazečům z České nebo Slovenské republiky studium na University of Nebraska v USA. Ze stipendia je plně kryto školné, ubytování, cesta, vízum, pojištění a stravování.

Požadavků na uchazeče o stipendium není až tak mnoho – stačí, když umějí plynně anglicky, budou pracovat na částečný úvazek v kampusu univerzity a budou pravidelně komunikovat s koordinátorem programu.

Do programu se mohou hlásit všichni studenti, kteří mají úspěšně dokončený alespoň jeden rok na některé univerzitě.

2Fullbrightovy stipendijní programy

Prostřednictvím některého z Fullbrightových stipendijních programů mohou čeští uchazeči financovat své studium na škole či univerzitě v USA. Vycestovat za oceán mohou také čeští pedagogové, kteří tak získají příležitost učit a přednášet na americké škole.

Každoročně je skrze Fullbrightovy stipendijní programy podpořeno přibližně 40 uchazečů, kterým jsou pokryty náklady na cestu, pojištění, vízum a případně část školného. Základními předpoklady pro získání podpory jsou velmi dobrá znalost angličtiny, české občanství a trvalý pobyt v ČR.

Hlásit se mohou studenti z humanitních, přírodovědných a technických oborů.

Více informací o Fullbrightových stipendijních programech naleznete na oficiálních stránkách programu.

3Bakala Foundation

Program Bakala Foundation Scholarship je určen pro zájemce o bakalářské nebo magisterské stadium na zahraničních univerzitách. Uchazeči o stipendium musí splňovat následující podmínky:

  • státní občanství ČR nebo občan nebo povolení k trvalému pobytu v ČR
  • věk do 33 let

Další podmínkou je pak napsat esej v anglickém jazyce na jednou ze tří témat zadané nadací. Tato témata se každý rok mění.

Více informací a podmínky k získání stipendia naleznete na BakalaFoundation.org.

4The Kellner Family Foundation

Nadace primárně podporuje bakalářské studium, při dosažení vynikajících studijních výsledků, však podpora často pokračuje i po dobu magisterského studia. Přednost je dáván studentům ze sociálně znevýhodněných rodin.

Nadace poskytuje školné vždy na jeden rok a v případě zájmu o jeho prodloužení je nutné znovu požádat.

Jednou z podmínek získání stipendia je napsání eseje v anglickém a českém jazyce na téma Mé zájmy a plány do budoucna.

Více informací o stipendiu naleznete na KellnerFoundation.cz.