Dobříš: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Dobříš | © Gortyna | Wikipedia

Znak města Dobříš1Dobříš – základní informace

Nejlepší hotely v Dobříši

  • Kraj: Středočeský kraj
  • Okres: Příbram
  • Obec s rozšířenou působností: Dobříš
  • PSČ Dobříš: 26301
  • Počet obyvatel Dobříš: 8 603
  • Distributor elektřiny v Dobříši: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Dobříši: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Dobříš 2020

  • Dodavatel vody v Dobříši: Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r. o.

Aktuální vodné a stočné v Dobříši pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 40,30 Kč 29,50 Kč 69,80 Kč
2017 40,30 Kč 29,50 Kč 69,80 Kč
2018 42,30 Kč 31,40 Kč 73,70 Kč
2019 42,30 Kč 31,40 Kč 73,70 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
42,30 Kč 31,40 Kč 73,70 Kč
2020
od 1.5.2020
49,91 Kč 36,35 Kč 82,26 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Dobříš 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Dobříši pro rok 2020 je závislá na objemu vyprodukovaného odpadu a na frekvenci svozu.

Níže uvedené ceny jsou za 1 rok:

Rok 110 l
1× týdně
240 l
1× týdně
110 l
2× týdně
240 l
2× týdně
2016 2 400 Kč 4 900 Kč
2017 2 400 Kč 4 900 Kč
2018 2 400 Kč 4 900 Kč
2019 1 868 Kč 3 736 Kč

Za rok 2020 se platí poplatek 550 Kč za osobu. Výši poplatku je možné snížit až o 70 %, stačí se zapojit do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství a sbírat za třídění odpadu EKO body, přičemž hodnota jednoho EKO bodu je 3 Kč.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby s průkazem ZTP a ZTP/P.

4Poplatek za psa Dobříš 2020

Místní poplatek ze psů v Dobříši pro rok 2020 je uveden níže.

V Dobříši se platí poplatek za prvního psa v bytovém domě ve výši 1 000 Kč, za každého dalšího pejska pak 2 000 Kč. V rodinných domech je sazba 500 a 700 Kč.

Senioři starší 65 let a důchodci platí za prvního pejska snížený poplatek ve výši 200 Kč, za druhého a každého dalšího pejska se platí 300 Kč.

Nadmořská výška města Dobříš, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Dobříš 2020

Nahlásit chybu