, Klatovy 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Klatovy: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Klatovy | © Ondřej Koníček | Wikipedia

Znak města Klatovy1Klatovy – základní informace

Nejlepší hotely v Klatovech

  • Kraj: Plzeňský kraj
  • Okres: Klatovy
  • Obec s rozšířenou působností: Klatovy
  • PSČ Klatovy: 33901
  • Počet obyvatel Klatovy: 22 567
  • Distributor elektřiny v Klatovech: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Klatovech: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Klatovy 2019

  • Dodavatel vody v Klatovech: Šumavské vodovody a kanalizace a. s.

Aktuální vodné a stočné v Klatovech pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 33,60 Kč 28,09 Kč 61,70 Kč
2017 34,05 Kč 28,46 Kč 62,51 Kč
2018 35,20 Kč 28,46 Kč 63,66 Kč
2019 36,26 Kč 29,64 Kč 65,90 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Klatovy 2019

V Klatovech je pro rok 2019 každá domácnost povinna uzavřít smlouvu se svozovou firmou. Cena se odvíjí od velikosti odpadové nádoby a frekvence svozu, v tabulce uvádíme ceny za rok včetně DPH.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 500 Kč
2017 500 Kč
2018 500 Kč
Rok 110/120 l
1x týdně
110/120 l
1x 14 dní
240 l
1x týdně
240 l
1x 14 dní
2019 1 950 Kč 1 100 Kč 3 900 Kč 2 200 Kč

4Poplatek za psa Klatovy 2019

Místní poplatek ze psů v Klatovech pro rok 2019 je 1 200 Kč za prvního psa v bytovém domě a 2 000 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 400 a 600 Kč.

Snížený poplatek pro důchodce je 120 a 300 Kč. Na psa v bytovém domě lze získat slevu 300 Kč, pokud ho majitel nechá očipovat.

5MHD Klatovy: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Klatovech jezdí autobusy. Platí zde čipová karta dopravce, se kterou je 10% sleva na jízdném. Zdarma se přepravují děti do 6 let a senioři nad 70 let.

Jízdenky se kupují na jednu jízdu u řidiče. Za poloviční jízdné jezdí děti do 15 let a senioři nad 63 let.

Jednotlivé jízdné:

Obyčejné – 8 Kč

Poloviční – 4 Kč

Nadmořská výška města Klatovy, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Klatovy 2019

Nahlásit chybu