Jak vybrat spořicí účet

Spořicí účty jsou způsobem, jak krátkodobě či střednědobě investovat volné finanční prostředky, které by jinak ležely ladem třeba na minimálně úročeném běžném účtu. Spořicí účet funguje prakticky na stejném principu jako běžný účet, banka většinou jen omezí možnosti disponování s prostředky. Díky tomu pak může nabídnout vyšší úrokovou míru.

Jak(ý) spořicí účet vybrat?

Nejprve je nutné si odpovědět na otázku, jak dlouho se bez peněz určených k investování obejdete. V případě, že na peníze nebudete spěchat, můžete využít účet s výpovědní lhůtou. Ta se nejčastěji pohybuje v rozmezí od jednoho týdne až do pěti let a za její předčasné vypovězení jste pokutováni – buď propadnutím úroků, nebo poplatkem ve výši několika procent z výše vkladu.

Známé pravidlo říká, že čím delší výpovědní lhůta, tím vyšší úroková sazba. Očekáváte-li, že finanční prostředky budete nenadále potřebovat, je pro vás ideální spořicí účet bez výpovědní lhůty, kdy máte peníze okamžitě k dispozici.

Další rozdílnou vlastností různých spořicích účtů je frekvence připisování úroků – setkat se můžete s denní, měsíční, čtvrtletní, šestiměsíční či roční. Nejvýhodnější je úročení denní, neboť úrok se ihned stává součástí vkladu a následně se tedy vypočítává z vyšší částky.

Rozdíl ve výnosech z účtu s denním připisováním úroků a s ročním připisováním úroků je u nižších vkladů téměř zanedbatelný. Například při uložené částce 100 000 Kč a roce spoření jsou mezi oběma způsoby připisování úroků pouze korunové rozdíly.

Výhody a nevýhody spořicích účtů

  • Všechny vklady na spořicích účtech jsou ze zákona pojištěny, a to až do výše 100 000 eur za osobu.
  • Spořicí účty nabízejí lepší míru úročení než klasické bankovní účty, vyplatí se tedy pro krátkodobé uložení peněz, jež mohou být ze dne na den potřeba.
  • U některých spořicích účtů se úroková sazba pohybuje pouze v desetinách procent a ani zdaleka tak nepokryje inflaci 2,8 %.
  • Výnosy (úroky) ze spořicích účtů jsou zdaněny 15 %.