eRecept: Jak funguje, jak dlouhou má platnost, online rezervace léků

Hana Volencová
Publikováno 29. března 2024
 • Elektronický předpis léků eRecept lékaři povinně vydávají od roku 2018, systém spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
 • eRecept můžete kromě papírové formy obdržet i prostřednictvím SMS, e-mailu nebo mobilní či webové aplikace, což umožňuje předepsání potřebného léčiva na dálku
 • Léky si díky kódu eReceptu můžete online rezervovat v lékárně, nehrozí tak situace, že se pro ně v případě momentální nedostupnosti budete muset vrátit nebo že budete obcházet více lékáren
 1. Co je eRecept

  eRecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Jeho vystavení je možné už od roku 2011, od ledna 2018 je ale povinné.

  Poté, co jej lékař vystaví, se eRecept uloží do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je zároveň přidělen unikátní dvanáctimístní alfanumerický identifikátor.

  V lékárně pak lékárník načte identifikátor receptu, a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se opět zapíše do centrálního úložiště.

 2. Jak vám lékař eRecept vystaví

  Formát, v jakém lékař pacientovi identifikátor eReceptu předá, vždy záleží na domluvě mezi ním a pacientem. Existuje několik způsobů.

  eRecept v mobilní aplikaci

  Aplikace umožní zobrazit eRecept v elektronickém zařízení (mobilní telefon, tablet) a přiložit identifikátor pro výdej léků ke čtečce v lékárně.

  eRecept v SMS

  Podobně dokážete zobrazit QR kód i přímo z SMS, pokud vlastníte chytrý telefon, stačí kliknout na přiložený odkaz. Pokud nepoužíváte smartphone, stačí lékárníkovi nadiktovat kód – identifikátor receptu. Odeslání i přijetí SMS s eReceptem je zdarma.

  eRecept v e-mailu

  V e-mailu najdete eRecept jako přílohu ve formátu PDF. K odemčení přílohy je třeba heslo, tím je číslo pojištěnce. Následně se vám průvodka rozbalí a lékárník může opět naskenovat čárový kód či QR kód.

  eRecept na papírové průvodce

  Lékař vám ale také může vytisknout papírovou průvodku. Od dřívějších papírových receptů se liší tím, že obsahuje identifikační znak doplněný o čárový kód, který si v lékárně načtou a na jeho základě vám léčivo vydají. Oproti starším papírovým receptům nemusí průvodka obsahovat razítko ani podpis lékaře.

  K vydání léků z eReceptu stačí občanský průkaz

  Od 1. června 2020 si mohou pacienti nechat vydat předepsané léčivé přípravky v lékárnách jen na základě předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu. Lékárník totiž po načtení čísla dokladu získá seznam všech předepsaných a zároveň platných identifikátorů eReceptů. Je tedy jen na vás, zda při vyzvedávání léků předložíte samotný eRecept, nebo doklad totožnosti.

 3. Jak zjistit obsah eReceptu

  Chcete zjistit, co vám vlastně lékař předepsal a jak máte lék užívat? Jestliže dostanete od lékaře vytištěnou papírovou průvodku, informace máte uvedeny přímo v ní. Průvodka v PDF je také součástí e-mailového eReceptu. Dostanete-li ale eRecept formou SMS, kromě identifikátoru toho z ní moc nevyčtete.

  Pokud si tedy kvůli tomu nechcete instalovat mobilní aplikaci, můžete navštívit aplikaci webovou, kde si po přihlášení prostřednictvím Identity občana můžete eRecept prohlédnout online nebo si rovnou stáhnete průvodku eReceptu v PDF.

  Další možností, jak zjistit, jaké léky vám doktor předepsal, je využít rezervační stránku některého lékárenského řetězce a zadat identifikátor eReceptu právě tam. Takovou službu nabízí např. Benu.

 4. Jaká je platnost eReceptu

  eRecept platí standardně 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení. Lékař však může jeho platnost nastavit až na 1 rok.

  Pokud se jedná o tzv. opakovací recept, platí 6 měsíců počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení. I v tomto případě může lékař prodloužit jeho platnost až na 1 rok.

  Elektronický recept, který obsahuje příznak “Neodkladná péče” nebo “Pohotovost”, je platný nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení.

  Prodloužení eReceptu

  V případě, že není v lékárně předepsaný léčivý přípravek k dispozici a ani nemůže být dostatečně rychle obstarán, může farmaceut na základě požadavku zaslaného do systému platnost eReceptu prodloužit až o 14 kalendářních dnů.

  Jakmile platnost eReceptu vyprší, nelze na něj léky vydat. Pokud víte, že se nestihnete v lékárně zastavit včas, kontaktujte lékaře, který eRecept vystavil, a požádejte ho o prodloužení doby platnosti ještě předtím, než vám recept propadne.

 5. Výhody eReceptu

  eRecept především zjednodušuje zdravotní péči. Pacient díky němu nezbytně nemusí navštívit svého lékaře, aby získal léky, které potřebuje. Může si tak vyzvednout léčivo např. po telefonické konzultaci zdravotního stavu.

  Také při opakovaném předepisování léků (antikoncepce, dlouhodobá léčba apod.) není potřeba trávit čas v čekárně ordinace nebo za lékařem kvůli receptu dojíždět. eRecept se může rovněž hodit ve chvíli, kdy jste např. na dovolené mimo své bydliště.

  Je ovšem třeba na tomto místě zdůraznit, že pokud lékař odmítne vydat eRecept takto na dálku, má na to právo. Jestliže požaduje, abyste se pro recept dostavili osobně do ordinace, budete mu muset vyhovět.

  Pacient i jeho ošetřující lékaři také mají díky systému eRecept k dispozici tzv. lékový záznam, tedy souhrnný přehled o předepsaných a vydaných lécích, což může zefektivnit léčbu. Od 1. prosince 2019 je ovšem možné vyjádřit i svůj nesouhlas s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta. Lze to provést přes aplikaci nebo prostřednictvím formuláře, který musí být podepsán úředně ověřeným podpisem a zaslán na adresu SÚKL.

 6. Aplikace eRecept

  Mobilní aplikace je dostupná pro telefony s operačním systémem Android a iOS a stáhnete ji zdarma v Google Play nebo v App Store. Do aplikace není třeba zřizovat speciální přístup, jednoduše se přihlásíte pomocí Identity občana. Nechcete-li si instalovat mobilní aplikaci, můžete využít aplikaci webovou.

  V mobilní i webové aplikaci si můžete zobrazit své eRecepty a také lékovou historii. Kromě elektronických předpisů na léky v aplikaci najdete také ePoukazy, tedy poukazy na zdravotnické prostředky, a eOčkování, tedy historii očkování od ledna do listopadu 2022 (očkování aplikovaná od 1. ledna 2023 se ukládají v aplikaci EZKarta, která od poloviny března 2024 nahradila Tečku).

  Máte také možnost nastavit si přístup i k eReceptům, ePoukazům a eOčkování svých dětí.

  Od listopadu 2023 navíc můžete sdílet přístup do své aplikace s jakýmkoli vybraným člověkem, a to i bez příbuzenského vztahu. Ten vám díky tomu může vyzvedávat léky či zdravotnické potřeby. Při nastavení tohoto tzv. zmocnění si sami určíte, co pečující osobě zpřístupníte. Může např. vidět jen dosud nevyzvednuté eRecepty, nikoli vaši celou lékovou historii.

  Nejsnadněji zmocnění nastavíte v mobilní aplikaci. V základním menu najdete možnost Založení nového zmocnění a jednoduše vyplníte rozsah a trvání zmocnění. Aplikace následně vygeneruje přístupový kód a QR kód. Zmocněný člověk má pak 24 hodin na to, aby ve své aplikaci jeden z těchto kódů použil a zmocnění přijal. Funkci lze nastavit i odesláním formuláře do SÚKL.

 7. Rezervace eReceptu

  Řada lékárenských řetězců nabízí možnost bezplatné rezervace léků, které vám lékař předepsal. Poměrně často se totiž stává, že některý z léků není v lékárně v momentě vaší návštěvy zrovna dostupný, a musíte se do ní tedy později vrátit nebo jich obejít více.

  eRecept Benu

  Po zadání 12místného identifikátoru na rezervační stránce lékárny Benu zjistíte, jaké léky máte předepsané, jejich dostupnost a vyberete si lékárnu, kde si je následně pohodlně vyzvednete. Na základě rezervace vám lékárníci nejprve vše připraví a teprve potom vám přijde výzva prostřednictvím SMS a e-mailu, že jsou léčiva připravena na vybrané pobočce.

  Léky si můžete vyzvednout do 3 dní, pokud nemá eRecept kratší platnost. K vyzvednutí stačí znát kód eReceptu, pokud si pro léky jdete sami, můžete také jen předložit občanský průkaz.

  eRecept Dr. Max

  Dr. Max vám umožní vyhledat si dostupnost léku v lékárnách ve vašem blízkém okolí, nebo si léky z eReceptu rovnou rezervovat. Stačí zadat 12místný identifikátor na rezervační stránce. Až bude rezervace splněna, přijde vám výzva v SMS i e-mailem.

  Léky si můžete vyzvednout do 5 dní, pokud platnost eReceptu končí dříve, tak jen do konce jeho platnosti. Léky může vyzvednout kdokoli, kdo bude znát jméno, na které byla rezervace učiněna, a identifikátor eReceptu nebo číslo e-rezervace.

  eRecept Lékárna Lemon

  Na rezervační stránce Lékárny Lemon vložte 12místný kód eReceptu. Pokud potřebujete i jiné zdravotní pomůcky, můžete jejich seznam napsat do kolonky Další požadavky. Vyberte si pobočku, na které si léky vyzvednete. Až pro vás bude vše připraveno, dostanete SMS a e-mail, pro vyzvednutí je nutné předložit eRecept.

  eRecept Magistra

  V lékárnách Magistra si můžete na základě 12místného identifikátoru rezervovat položky z eReceptu, k objednávce si můžete přidat i další zboží ze sortimentu e-shopu. Magistra zároveň garantuje nižší doplatek, pokud si eRecept rezervujete online.

  Až budou léky připravené, přijde vám SMS nebo e-mail. Objednávka na vás čeká 5 pracovních dnů.

  eRecept Pilulka

  Pilulka vám na základě rezervace připraví léky z eReceptu k vyzvednutí ve vybrané lékárně, můžete si je ale také nechat dovézt až domů. Stačí zadat 12místný identifikátor na rezervační stránce Pilulky a dál postupovat podle instrukcí.

 8. eRecept v zahraničí

  Na základě předložení českého eReceptu máte možnost vyzvednout si léčivé přípravky předepsané českým ošetřujícím lékařem i v některých dalších evropských zemích, od 12. června 2023 se Česká republika totiž úspěšně připojila do přeshraniční výměny.

  První zemí, kde si může český pacient při svých cestách vyzvednout léky na eRecept, se stalo Polsko, a seznam připojených zemí se postupně rozšiřuje.

  Stav k 20. březnu 2024:

  Stát Možnost vyzvednout léky na eRecept vystavený v ČR Možnost vyzvednout léky v ČR na eRecept z daného státu
  Chorvatsko ANO NE
  Polsko ANO ANO
  Estonsko ANO ANO
  Španělsko ANO ANO
  Portugalsko NE ANO
  Lotyšsko ANO ANO

  V dalších měsících se předpokládá připojení Irska, Maďarska, Itálie, Litvy či Kypru.

  Výdej českého eReceptu v zahraničí je možný na základě předložení dokladu totožnosti a identifikátoru eReceptu. Jako doklad totožnosti je požadován elektronicky čitelný doklad, tedy občanský průkaz či cestovní pas.

  Z přeshraniční výměny jsou vyňaty veškeré individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP), dále vysoce návykové léčivé přípravky (předepisované na recepty s modrým pruhem) a vícesložkové léčivé přípravky.

  Pokud si na základě českého e-Receptu vyzvednete daný lék v jiném státě, na místě ho zaplatíte sami. Po návratu z dovolené můžete svoji zdravotní pojišťovnu požádat o refundaci vynaložených nákladů na léčivé přípravky.

  České pojišťovny uhradí náklady do výše české ceny, která je hrazená ze zdravotního pojištění. Ve výjimečných případech může zdravotní pojišťovna rozhodnout i o náhradě do výše zahraničních cen. O náhradě se rozhoduje ve správním řízení a na rozhodnutí má zdravotní pojišťovna lhůtu až 30 dní, ve zvlášť složitých případech až 60 dní.

Call centrum eReceptu

V případě potíží s eReceptem můžete volat na bezplatnou linku 800 900 555. Operátoři jsou k dispozici od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00. Veškeré informace, odpovědi na nejčastější otázky či aktuality k eReceptům se dočtete na webu www.epreskripce.cz.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.