Jak zjistit bezdlužnost

Lucie Jeníčková
Publikováno 9. března 2021
 1. Jak zjistit bezdlužnost

  Jak se prokazuje bezdlužnost

  Bezdlužnost se prokazuje potvrzením orgánů Finanční správy České republiky, orgánů Celní správy České republiky, okresní správy sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny. Ke dni podání žádosti nesmí být starší 30 dnů. V jiném článku vám zase poradíme, jak se zbavit dluhů v 9 krocích.

 2. Jak zjistit bezdlužnost na finančním úřadě

  Potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu žádají například banky po podnikatelích při žádosti o úvěr. O takové potvrzení můžete zažádat i online. K podání žádosti o vystavení potvrzení můžete využít formulář dostupný online, pod názvem “Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR”.

  Pro potvrzení o bezdlužnosti stačí v online formuláři vybrat místně příslušný finanční úřad, typ daně označit jako “bez určení daně” a pomocí našeptávače vybrat “žádost o potvrzení bezdlužnosti” a doplnit informace o poplatníkovi.

  Pro obecnou písemnost umožňuje finanční správa odeslat žádost bez podpisu – v takovém případě musí poplatník po odeslání žádosti stáhnout a vytisknout tzv. e-tiskopis podání a ten do 5 kalendářních dnů donést na příslušný místní finanční úřad. Online podáním si ušetříte a zkrátíte čas, který byste jinak věnovali vyplňováním žádosti osobně na místním finančním úřadě.

 3. Jak zjistit bezdlužnost na celním úřadě

  Správní úřady pověřené správou daní, cel a poplatků vydávají v rámci své působnosti potvrzení o tom, že daný subjekt nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. O bezdlužnost můžete požádat místně příslušný celní úřad podle sídla své firmy.

  Seznam všech celních úřadů je k dispozici na webových stránkách Celní správy České republiky. Pro podání žádosti není stanoven předepsaný tiskopis. Z podání musí být zřejmý název firmy, sídlo, IČ nebo jméno a příjmení, bydliště, datum narození a důvod, proč o bezdlužnost žádáte.

  Žádost musíte podat písemně nebo datovou schránkou, případně osobně na celním úřadě. Pracovníci celní správy žádosti zpracovávají postupně. Dle zákona je spolu se žádosti potřeba uhradit správní poplatek – na žádost se musí nalepit kolek v hodnotě 100 Kč nebo přiložit kopii dokladu o úhradě poplatku na bankovní účet s předčíslím 7771 vybraného celního úřadu pod variabilním symbolem čísla IČ/rodného čísla .

  Některé osoby a úkony jsou od správního poplatku osvobozeny, což je upřesněno v § 8 zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.

 4. Jak zjistit bezdlužnost u VZP a jiných pojišťoven

  Jako klient VZP můžete požádat o vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Nejsnadnější je dojít na klientské pracoviště VZP, kde vyúčtování dostanete na počkání a bezplatně.

  Nemusíte vyplňovat žádné formuláře. Stačí jen předložit svůj občanský průkaz. Pokud bude váš zůstatek nulový, máte vše v pořádku a nemáte vůči pojišťovně žádné závazky. V takovém případě vám rovnou může pracovník přepážky, také na počkání a bezplatně, vystavit potvrzení o bezdlužnosti.

  Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti můžete poslat poštou, e-mailem (podatelna@vzp.cz) nebo přes datovou schránku. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení/název firmy, adresu bydliště/sídlo firmy, číslo pojištěnce (tj. rodné číslo nebo u firmy IČ) a k jakému účelu, k jakému datu má být potvrzení vydáno, vyplníte také, jakým způsobem si přejete doručit potvrzení (osobní vyzvednutí, poštou, datovou schránkou), kontaktní osobu, telefon a e-mail.

  Potvrzení o bezdlužnosti může být vydáno až poté, kdy zaplatíte případný nedoplatek pojistného nebo penále. Podobně to funguje u všech pojišťoven, nejen u VZP.

 5. Jak zjistit bezdlužnost u ČSSZ

  O potvrzení o bezdlužnosti můžete u České správy sociálního zabezpečení zažádat online. Na webových stránkách ČSSZ je k dispozici formuláře “Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů”.

  Tento formulář je určen pro fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci ČSSZ jako osoby samostatně výdělečně činné nebo zaměstnavatelé.  Také je k dispozici formulář “Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob – zaměstnavatelů”.

  Pro vyplnění a odeslání žádosti o bezdlužnost online, se musíte přihlásit do ePortálu ČSSZ pomocí přihlašovacích údajů ke své datové schránce. Před odesláním žádosti o bezdlužnosti je třeba vybrat si způsob, jak vám bude potvrzení o bezdlužnosti doručeno – poštou, do datové schránky nebo si jej vyzvednete osobně.

  Lhůta pro vyřízení žádosti o bezdlužnosti je dle zákona 30 dnů od jejího podání, nejpozději však 60 dnů (dle § 71, zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád). Stav vyřízení žádosti můžete po přihlášení sledovat v části “Moje podání”.

 6. Jak zjistit bezdlužnost na sociálním pojištění

  Ze zákona mají povinnost odvádět sociální pojištění zaměstnavatelé za své zaměstnance a OSVČ, kteří mají povinné odvody na sociální pojištění. Ti, kteří jsou nezaměstnaní nebo nemají žádné zdanitelné příjmy, pak nemají povinnost platit sociální pojištění. Zatímco u zdravotního pojištění si často musí povinně platit minimální zdravotní pojištění i “obyčejný” člověk, u sociálního pojištění je to jiné.

  V pozici zaměstnance nemáte příliš možností, jak ovlivnit, jestli za vás sociální pojištění zaměstnavatel hradí nebo nikoliv. Můžete se obrátit na některou pobočku ČSSZ a požádat o příslušný výpis.

  Prakticky však požádáte o výpis OSSZ, nebo-li Okresní správu sociálního zabezpečení v místě svého bydliště. Pokud chcete zažádat o výpis z pohodlí domova, můžete žádost vyřídit online na portále ČSSZ, kde také můžete zjistit informace vztahující se k sociálnímu pojištění.

  Jako OSVČ máte povinnost platit si sociální pojištění sám. Pojištění pro OSVČ zahrnuje pravidelné měsíční platby nebo-li zálohy na sociální pojištění i pravidelné každoroční podávání přehledu o příjmech a výdajích. ČSSZ jednou ročně zasílá všem OSVČ inventuru pohledávek za daný kalendářní rok.

  Kvůli povinnosti podávat některé dokumenty elektronicky má většina OSVČ v dnešní době zřízenou datovou schránku – stav úhrady lze pak sledovat online, díky přístupu do datové schránky na portálu ČSSZ.

 7. Jak zjistit bezdlužnost v evidenci dlužníků

  Existuje hned několik registrů, kde si můžete ověřit, zda nejste evidovaní mezi dlužníky. Jeden ze zavedených registrů je například Solus – shromažďuje data o osobách, které jsou v prodlení se splátkami.

  Data o půjčkách, které splácíte a zda je splácíte řádně, eviduje Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI), dále Registr platebních informací. A když máte potíže se splácením, posunou se data o vašem sluhu i do negativního rejstříku SOLUS.  Snadno si data o svých dluzích najdete na webové stránce kolikmam.cz, kterou provozuje správce registrů.

  Ještě donedávna bylo nutné poslat dotaz na stav dluhů i poskytovatelům pravidelných služeb – energie, telefonu, internetu, obci.Ale tato data se nově soustřeďují v Registru platebních informací (REPI).

  Pokud si však půjčíte peníze u menší společnosti, lichváře, nebo využijete telefonní půjčky – v takovou chvíli nemáte v ruce ani písemnou smlouvu a není moc pravděpodobné, že taková půjčka bude zaevidovaná v některém z registrů.

  Další možností je obrátit se na některou z velkých inkasních společností, které mohou pracovat pro vašeho věřitele – kontakt na takové agentury najdete v Asociaci inkasních agentur. U nebankovních půjček vám také poradíme, na co si dát pozor. A pokud budete mít problém se splácením, poradíme vám s konsolidací půjček, splátkovým kalendářem i osobním bankrotem.

 8. Jak zjistit bezdlužnost prodávajícího

  Pokud kupujete byt, dům či pozemek, logicky prověříte, zda je stavba zkolaudovaná, pozemek je skutečně stavebním pozemkem apod. Mnoho kupujících ale zapomíná prověřit prodávajícího. Jestli není zadlužen a má právo nakládat s nemovitostí.

  Jestli je prodávající v insolvenci nebo exekuci zjistíte nahlédnutím do katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí. Preventivně můžete požadovat, aby bylo v kupní smlouvě potvrzeno, že kupující v takové situaci není.

  Bezpečnější je kupovat nemovitost od prodejce, který je bezdlužný nebo své dluhy splácí. Odpadá tím riziko, že o nemovitost přijdete díky jeho věřitelům.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další návody na téma finance


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás