Vzory zdarma

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem zdarma ke stažení

Vzor okamžité výpovědi alias zrušení pracovního poměru bez výpovědní lhůty ze strany zaměstnance se používá při vážných důvodech k ukončení poměru, patří mezi ně především zdravotní důvody. Okamžité zrušení pracovního poměru spravuje paragraf 56 Zákoníku práce.

V něm se praví, že zaměstnanec může podat okamžitou výpověď jen a pouze z následujících důvodů: podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1).

Součástí takové písemné výpovědi musí být krom jmen a adres obou zúčastněných i číslo a datum dne uzavření pracovní smlouvy a mimo jiné i lékařský posudek dosvědčující danou skutečnost.

Náhled vzoru okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Doporučeně

Zaměstnavatel: Firma s. r. o.
Sídlo: K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary
IČ: 12345678
Jednající: Jan Bureš, jednatel
(dále jen “Zaměstnavatel”)

Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážení,

Dne 11.9. 2017 jsem s Vámi uzavřel pracovní smlouvu, dle které jsem u Vás byl zaměstnán na pozici prodejce aut.

K dnešnímu dni mi nebyla vyplacena mzda za měsíc červen 2021 ve výši 24 000 Kč. V pracovní smlouvě jsme si ujednali splatnost mzdy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Mzda za měsíc červen byla tedy splatná ke dni 15. července, z čehož vyplývá, že mi Vaše společnost jako zaměstnavatel nevyplatila mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Z toho důvodu tímto s okamžitou platností

zrušuji výše definovaný pracovní poměr dle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zároveň po Vás dle § 56 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, požaduji vyplacení náhrady mzdy ve výší průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

V Praze dne 4. 8. 2021

(vlastnoruční podpis)
Zaměstnanec

Převzal v _____ dne _____

(vlastnoruční podpis)
Zaměstnavatel

Vzor “Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem” zdarma ke stažení

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vzor Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Diskuze Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem