Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Veronika Jelínková
Publikováno 26. října 2021

Vzor okamžité výpovědi alias zrušení pracovního poměru bez výpovědní lhůty ze strany zaměstnance se používá při vážných důvodech k ukončení poměru. Patří mezi ně především zdravotní důvody.

Náležitosti okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Kdy použít

Zaměstnanec může podat okamžitou výpověď pokud nemůže z vážných zdravotních důvodů vykonávat přidělenou pracovní činnost a zaměstnavatel mu neposkytl možnost změny pracovní pozice.

Forma

Forma okamžitého zrušení pracovního poměru je písemná a předává se osobně zaměstnavateli nebo se zasílá doporučeně poštou.

Nutné náležitosti

  • Zaměstnanec
  • Zaměstnavatel
  • Předmět
  • Datum uzavření pracovní smlouvy
  • Důvod výpovědi
  • Doložení lékařských posudků
  • Odvolání se na legislativu
  • Vlastnoruční podpis

Na co nezapomenout

Okamžitá výpověď vychází z lékařského posudku, který byl vydán zařízením závodní preventivní péče nebo na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává. Je třeba tyto dokumenty k výpovědi připojit.

Právní náležitosti

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem upravuje § 56 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Náhled vzoru okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Doporučeně

Zaměstnavatel: Firma s. r. o.
Sídlo: K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary
IČ: 12345678
Jednající: Jan Bureš, jednatel
(dále jen “Zaměstnavatel”)

Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážení,

Dne 11.9. 2017 jsem s Vámi uzavřel pracovní smlouvu, dle které jsem u Vás byl zaměstnán na pozici prodejce aut.

K dnešnímu dni mi nebyla vyplacena mzda z února 2024 ve výši 24 000 Kč. V pracovní smlouvě jsme si ujednali splatnost mzdy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Mzda z února byla tedy splatná ke dni 15. března, z čehož vyplývá, že mi Vaše společnost jako zaměstnavatel nevyplatila mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Z toho důvodu tímto s okamžitou platností

zrušuji výše definovaný pracovní poměr dle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zároveň po Vás dle § 56 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, požaduji vyplacení náhrady mzdy ve výší průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

V Praze dne 21. května 2024

(vlastnoruční podpis)
Zaměstnanec

Převzal v _____ dne _____

(vlastnoruční podpis)
Zaměstnavatel

Vzor “Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem” zdarma ke stažení

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma vzor Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie práce


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás