Elektřina: Cena, tarify a sazby, změna dodavatele, elektronická aukce

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2022
 • Ušetřit za elektřinu můžete změnou obchodníka, tarifu nebo distribuční sazby
 • Další úspory lze dosáhnout používáním energeticky nenáročných spotřebičů
 • Doporučujeme se vyhnout podomním prodejcům elektřiny, kteří z podstaty nemohou být nejlevnější
 1. Prostudujte poslední vyúčtování za elektřinu

  Elektřina: Cena, tarify a sazby, změna dodavatele, elektronická aukceV rámci vyúčtování je nejdůležitější dodavatel energie, sazba a tarif (nerozumíte-li těmto pojmům, dole na této stránce je vysvětlující slovníček).

  Údaje z vyúčtování použijte v nezávislém internetovém srovnávači ERU, jenž mezi sebou porovnává aktuální produkty všech dodavatelů.

  Skrblík vám nedoporučuje používat jiné, privátní srovnávače. Za vcelku solidní považujeme CenyEnergie.cz – tento srovnávač ale nedosahují srovnávače ERU. Nicméně umožňují snadný a asistovaný přechod k výhodnějším dodavatelům energie. Některé z dalších srovnávačů mohou zvýhodňovat určité dodavatele, kteří jim za získání zákazníka vyplatí vyšší provizi.

 2. Pozor na podomní prodejce elektřiny

  Skrblík nedoporučuje měnit dodavatele prostřednictvím podomních prodejců elektřiny. Tito prodejci jsou odměňováni provizemi hrazenými nad rámec ceny elektřiny, a proto nemohou být nejlevnější.

  Zaujme-li vás nabídka prodejce, doporučujeme výhodnost nabízeného produktu prověřit v nezávislém srovnávači eru.cz, dobrou zkušenost máme také s webem CenyEnergie.cz. Bude-li skutečně výhodnější, zřiďte si ho oficiální cestou přes internetové stránky nebo kontaktní místo dodavatele.

  Pokud jste s podomním prodejcem uzavřeli smlouvu o dodávkách elektřiny, můžete od ní bez udání důvodu do 14 dnů odstoupit. Pokud vás prodejce o možnosti odstoupení od smlouvy řádně neinformoval, prodlužuje se tato lhůta o 1 rok.

 3. Změna dodavatele/obchodníka s elektřinou

  Nejprve je nutné si uvědomit, zdali máte uzavřenu častější smlouvu o sdružených službách dodávkách elektřiny (dodavatel + distributor), nebo smlouvu o dodávce elektřiny (dodavatel) a samostatně smlouvu s místně příslušným distributorem.

  Na stránkách nového dodavatele si stáhněte a/nebo vyplňte formulář smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Potřebovat budete:

  • evidenční (výrobní) číslo elektroměru – najdete ho přímo na elektroměru
  • číslo odběrného místa – naleznete ho ve vyúčtování
  • plná moc – ověřit ji můžete na kterékoliv poště, kde nabízejí služby Czech POINT, někteří dodavatelé elektřiny díky ní zařídí přechod za vás

  Počkejte na ukončovací fakturu od dodavatele elektřiny, od něhož přecházíte jinam. Ta přijde až po výpovědní lhůtě uvedené ve smlouvě, obvyklé jsou 3 měsíce. Mezitím vám nový dodavatel elektřiny zašle podepsanou smlouvu a případně předpis záloh.

  Změnu dodavatele je vhodné uskutečnit nejpozději do zhruba 20. dne v měsíci, aby začala výpovědní lhůta běžet od prvního dne měsíce následujícího. Dvacátého proto, neboť dodavatel potřebuje určitou rezervu pro komunikaci s distributorem.

  Máte-li např. smlouvu s tříměsíční výpovědní lhůtou a o změnu požádáte 10. ledna, tříměsíční výpovědní lhůta začne běžet 1. února a doběhne 30. dubna. Nenastanou-li komplikace, budete elektřinu od nového dodavatele odebírat od 1. května.

 4. Pozor na nejmenší obchodníky s elektřinou

  Zvažujete-li přechod k některému z nejmenších obchodníků s elektřinou, doporučujeme nejprve pročíst zkušenosti ostatních zákazníků. U některých společností se může stát, že nedisponují adekvátním administrativním zázemím.

  Dobrou strategií může být využívat sesterské společnosti distributorů mimo jejich teritorium. Například ve všech oblastech mimo Prahu je možné sjednat elektřinu s dodavatelem Yello. Jedná se o nízkonákladovou společnost pražského PRE, se kterým sdílí např. zákaznické centrum.

 5. Výběr správné distribuční sazby

  Elektřina: Cena, tarify a sazby, změna dodavatele, elektronická aukceDistribuční sazba se odvíjí zpravidla od toho, v jakém rozsahu elektřinu v odběrném místě využíváte. Nejčastěji se můžete setkat s těmito sazbami:

  Sazba D01d

  Sazba určená domácnostem s velmi malou spotřebou energie. Zpravidla se jedná o menší byty s jedním nebo dvěma obyvateli, kteří nevyužívají elektřinu k vytápění nebo ohřevu vody. Tato distribuční sazba je vhodná také pro garáže, chaty, zahradní domky a další místa s malým množstvím odebírané energie.

  Sazba D02d

  Určena běžným domácnostem, které elektřinu nepoužívají k vytápění nebo ohřevu vody.

  Sazba D25d

  Dvoutarifní sazba určená domácnostem, které využívají elektřinu k ohřevu vody (mají bojler). Ty mohou po 16 hodin odebírat elektřinu v rámci běžného vysokého tarifu (VT, “denní proud”) a 8 hodin v nízkém tarifu (NT, “noční proud“), kdy je elektřina levnější.

  Sazba D26d

  Dvoutarifní sazba pro odběrná místa, která využívají k vytápění akumulační kamna a k ohřevu vody elektřinu. Princip denního a nočního proudu je stejný jako u sazby D25d s tím rozdílem, že ceny elektřiny v sazbě D26d bývají nižší, a proto jsou na získání této sazby kladeny vyšší nároky.

  Sazba D27d

  Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel doloží vlastnické nebo užívací právo k elektromobilu. NT je min. 8 hodin denně v době od 18:00  do 08:00 hodin. Osmihodinové pásmo platnosti NT může být rozděleno max. do 2 časových úseků.

  Sazba D35d

  Dvoutarifní sazba určená domácnostem, jež elektřinou ohřívají vodu a zároveň využívají hybridní elektrické vytápění – tedy přímotop a akumulační kamna. Vysoký tarif (denní proud) je v této sazbě dodáván 8 hodin denně, nízký tarif (noční proud) po dobu 16 hodin. Od 1. dubna 2016 je omezeno uznávání sazby D35d.

  Sazba D45d

  Dvoutarifní sazba určená domácnostem, které využívají k vytápění přímotop. Vysoký tarif (denní proud) je dodáván pouhé 4 hodiny denně, nízký tarif (noční proud) pak celých 20 hodin. Sazba D45d se od 1. dubna 2016 u nových odběrných míst nepřiznává.

  Sazba D55d

  Dvoutarifní sazba pro odběrná místa, jež k vytápění používají tepelná čerpadla uvedená do provozu do 31. března 2005. Vysoký tarif se používá po dobu 2 hodin denně, nízký tarif 22 hodin denně.

  Sazba D56d

  Dvoutarifní sazba pro domácnosti topící tepelným čerpadlem, které je v provozu od 1. dubna 2005. Platnost denního proudu je stejně jako u sazby D55d 2 hodiny denně, noční proud je dodáván 22 hodin denně. S platností od 1. dubna 2016 se sazba D56d nepřiznává novým odběrným místům.

  Sazba D57d

  Dvoutarifní sazba náleží odběrným místům vybaveným hybridním, přímotopným elektrickým spotřebičem, nebo tepelným čerpadlem. Nízký tarif je aplikován nejméně 20 hodin denně. Celkový příkon spotřebičů k vytápění musí činit alespoň 40 % hodnoty jističe.

  Sazba D61d

  Dvoutarifová sazba platná pro víkendy. Doba platnosti NT je stanovena celoročně od pátku 12:00 hodin do neděle 22:00 hodin.

  Používáte-li elektřinu k vytápění nebo ohřevu vody, vyplatí se některá z dvoutarifních sazeb. Ta umožňuje odebírat částečně levnější, tzv. noční proud. Platí, že čím vyšší sazba, tím jsou vyšší fixní poplatky a obtížnější podmínky pro její získání.

 6. Distributoři elektřiny v ČR 2023

 7. Výběr správného tarifu

  Zatímco někdo se spokojí s vyúčtováním zasílaným na e-mail a účtem ovládaným přes internet, jiný vyžaduje papírová vyúčtování a telefonickou infolinku. Tyto a další parametry odlišují tarify elektřiny.

  Například v roce 2020 nabízel ČEZ  Prodej, a. s.  pro domácnosti při běžné distribuční sazbě D02d 4 tarify:

  • Elektřina na dobu neurčitou
  • Elektřina na 1 rok
  • Elektřina na 2 roky
  • Elektřina na 3 roky

  Ačkoliv při jističi 3 x 25 A a spotřebě 2500 kWh/ročně vychází u všech 4 tarifů celková platba za elektřinu stejně, a sice 14 611 Kč ročně (tj. 5,84 Kč/kWh), může být nejvýhodnější právě Elektřina na 3 roky, protože se v nejbližších letech očekává růst cen elektřiny, zejména její silové složky. Menší růst než u silové elektřiny lze čekat u sazeb za distribuci.

 8. Při nákupu spotřebičů berte ohled na energetickou třídu

  Plánujete-li nákup nového spotřebiče, berte v potaz jeho energetickou třídu. Nejvíce elektrické energie spotřebuje ohřívač vody, pračka a lednička.

  Například v případě energeticky úsporné a neúsporné ledničky může rozdíl ve spotřebě za 8 let činit až 1 250 Kč. A když jsme u těch chladniček, nezapomeňte ji pravidelně odmrazovat.

  Jste-li z Prahy, můžete si v centru PRE zapůjčit kufřík na měření spotřeby elektřiny. Měřič vypadá jako klasická rozdvojka a stačí ho zapojit mezi zásuvku a spotřebič (ledničku, televizi, počítač atd.), na displeji pak můžete průběžně sledovat spotřebovanou energii.

 9. Zvažte účast v aukci energií

  Některé obce nebo městské části zaštiťují či spolupořádají pro své občany aukce elektřiny a plynu. Roční úspora může dosáhnout až 30 %, je však třeba brát v potaz charakter a některá rizika těchto aukcí.

  Jejich pořadatel a dodavatel elektřiny v případě úspěšné akce získá naráz několik stovek nových zákazníků, a tak si může dovolit nabídnout nižší cenu energií. Dodavatelů elektřiny je na českém trhu několik, úspora vzniká tím, jak se předhánějí ve snižování ceny.

  Důležité je poznamenat, že se sleva týká pouze jedné složky ceny – tzv. silové elektřiny, jež tvoří přibližně 40 % z ceny na vyúčtování. Nelze tedy počítat například se slevou za distribuci energie.

  Smlouva s dodavatelem elektřiny se u aukcí podepisuje obvykle na dobu určitou, zpravidla na 2 roky. V případě, že v období od podepsání smlouvy cena energií výrazněji klesne, výhodnost nabídky klesá. Při účasti na aukci energií také nemáte možnost výběru dodavatele.

  Informace o případné aukci energií v místě vašeho bydliště naleznete nejčastěji na internetových stránkách vaší obce nebo městské části, v městském zpravodaji nebo na letácích ve schránkách.

 10. Kdy je také možné vypovědět smlouvu s dodavatelem elektřiny

  Smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny je možné vypovědět také v následujících případech.

  Odstoupení od smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou podmínek

  Odstoupení je možné uskutečnit v období do 3 měsíců ode dne změny smluvních podmínek. To neplatí, pokud dodavatel oznámí tuto změnu v předstihu alespoň 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě smí zákazník od smlouvy odstoupit nejpozději 10 dnů přede dnem změny obchodních podmínek. Od smlouvy lze odstoupit bez ohledu na to, jestli je uzavřena na dobu určitou, nebo neurčitou. (Zákon č. 211/2011 Sb., § 11a, odst. 3 a 4)

  Odstoupení od smlouvy z důvodu zvýšení ceny

  Má stejná pravidla pro odstoupení od smlouvy jako při změně podmínek platí také pro navýšení ceny. Pozor! Za zvýšení ceny se považuje pouze částka fakturovaná dodavatelem – tedy cena za samotnou elektřinu nebo měsíční poplatek. Od smlouvy nelze odstoupit třeba v případě zvýšení DPH nebo při navýšení distribučních sazeb.

  Slovník pojmů – distribuční sazba, tarif…

  Distribuční sazba

  Sazba se liší v závislosti na tom, zdali odebíráte elektrickou energii pouze ve vysokém tarifu (setkat se můžete také s pojmem jednotarifní sazba), nebo střídavě ve vysokém a nízkém tarifu (dvoutarifní sazba, kdy se střídá tzv. denní a noční proud). V cenících se značí kódem, např. D02 nebo D35d.

  Distributor elektřiny

  Distributoři elektrické energie jsou v celé České republice tři (v závislosti na lokalitě odběrného místa buď ČEZ, PRE, nebo E.ON) a není možné si ho zvolit. Distributor je ten, který vám elektřinu fakticky dodává. Pokud jste nikdy dodavatele neměnili, je i vaším obchodníkem s elektřinou.

  Dodavatel elektřiny

  V České republice je jich celá řada (např. Yellow, Bohemia Energy nebo ČEZ). Jedná se o obchodníky s elektřinou, jeho změnou je možné docílit úspory.

  Nízký a vysoký tarif

  Vysokému tarifu (VT) se přezdívá denní proud, nízkému tarifu (NT) noční proud. Elektřina v rámci nízkého tarifu je levnější, ale je k dispozici jen po určitý počet hodin denně (8 – 22 v závislosti na sazbě a denní době). Možnost využívat noční proud získáte až po splnění určitých podmínek – např. používání bojleru k ohřevu vody, při topení přímotopem a akumulátorovými kamny apod.

  Odběrné místo

  Označuje byt, dům, garáž nebo třeba chata, kam je vám dodávána elektřina. Kolik odběrných míst máte, tolik máte smluv o dodávce elektřiny, přičemž u každé smlouvy může být sjednána jiná distribuční sazba a jiný tarif.

  Tarif

  Tarif má vliv na cenu elektřiny a každý dodavatel energie jich mívá několik. Tarify se mohou lišit v délce uzavírané smlouvy (při uzavření smlouvy na delší dobu bývá elektřina většinou levnější), zákaznické podpoře (u levnějších tarifů nemusí být k dispozici telefonická infolinka), způsobu vyúčtování (místo zaslání klasického dopisu vám přijde vyúčtování e-mailem) atd.


J
Jiří 16.03.2022 – 04:20

Děkuji za velmi názorný a potřebný článek. Dokonce mi pomohl a budu podle něj jednat po uzavření smlouvy s podomním obchodníkem. Nebyla mi sdělena ani cena ani možnost odstoupení. Děkuji Jiří Hruška

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.