Nová zelená úsporám Light 2024 → Dotace na zateplení pro seniory

Lenka Chládková
Publikováno 1. prosince 2023
 • Program Nová zelená úsporám Light je určen na realizaci úsporných opatření v domácnostech s nižšími příjmy
 • Příjem nových žádostí o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light bude spuštěn 17. ledna 2024
 • Podpora je vyplácena předem, výše dotace může dosáhnout až 100 % realizačních nákladů
  1. Nová zelená úsporám Light 2024 → Dotace na zateplení pro seniory

   Kdo může žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light 2024

   Dotační program Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů, invalidních důchodců a osob pobírajících příspěvek na bydlení, čerpat z něj mohou tedy pouze nízkopříjmové domácnosti.

   Na jeden rodinný dům je možné získat až 240 000 korun. Na zateplení domu lze čerpat až 150 tisíc korun, od 2. května 2023 je umožněno žádat o podporu na pořízení solárních systémů ohřevu vody, a to až do výše 90 tisíc korun.

  2. Podmínky Nové zelené úsporám Light 2024

   Podmínkou programu NZÚ Light je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022.

   Dále musí všichni členové domácnosti buď pobírat starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, případně musí mít přiznán příspěvek na bydlení v období mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti.

   Pokud v domácnosti tvořené důchodci trvale žije nezletilé dítě nebo zletilý studující, je možné o příspěvek žádat, stejně tak není překážkou, jestliže si důchodce přivydělává. Naopak dotaci nelze čerpat v případech, kdy je výhradním vlastníkem potomek, a to i přesto, že v domě nebydlí.

  3. Výše dotace Nová zelená úsporám Light 2024

   Dotace ve výši až 150 000 korun je určena na renovace menšího rozsahu. Může posloužit například k zateplení fasády, střechy nebo stropu pod půdou. Stát přispěje i na výměnu oken a vchodových dveří. Vyměnit se mohou jen některá okna, nebo se dá kombinovat více různých opatření. Od května 2023 je nabídka rozšířena o podporu solárních systémů na ohřev vody ve výši 90 tisíc korun. Na jeden rodinný dům je možné získat až 240 tisíc korun.

   Detailní přehled podporovaných oblastí včetně technických parametrů najdete na webu Nová zelená úsporám Light.

   Dotace Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

   • zateplení fasády – až 150 000 Kč (6 000 Kč/běžný metr)
   • zateplení střechy – 120 000 Kč na kompletní opatření
   • zateplení stropu – 50 000 Kč na kompletní opatření
   • zateplení podlahy – 60 000 Kč na kompletní opatření
   • výměna oken – 12 000 Kč na jeden kus výplně / až 150 000 Kč
   • výměna vchodových dvěří – 18 000 Kč na dveře / až 150 000 Kč
   • solární ohřev vody – 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody

   Žádat o podporu lze před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Žadatelé nemusí mít dopředu našetřené finance, příspěvek jim bude vyplacen zálohově, tedy ještě před tím, než se pustí do stavebních prací. Výše dotace může být až 100 %.

   Realizace úsporných opatření musí být provedena do jednoho roku, žádat je možné i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022.

   Pro opatření většího rozsahu je vhodnější podat žádost ve standardním programu Nová zelená úsporám.

  4. Jak žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light 2024

   Elektronický příjem žádostí v první výzvě NZÚ Light byl spuštěn 9. ledna 2023, k ukončení došlo 30. dubna 2023. Příjem žádostí v nové výzvě byl zahájen 2. května 2023.

   Původně bylo pro program NZÚ Light připraveno 1,5 miliard korun, v květnu došlo k navýšení na 6 miliard. Program je od 7. prosince 2023 pozastaven z důvodu vyčerpání dostupných prostředků. Příjem žádostí bude opět spuštěn 17. ledna 2024.

   Žádost se podává přes internetový Agendový informační systém SFŽP ČR. K registraci do systému je třeba elektronická identifikace neboli Identita občana.

   Pro žadatele, kteří nemají počítač nebo elektronickou identitu, je připraveno bezplatné poradenství.

  5. Co je třeba doložit k žádosti o dotaci Nová zelená úsporám Light

   Program NZÚ Light vyžaduje jen minimum příloh, není potřeba přikládat energetický posudek ani projektovou dokumentaci. Důležitá je fotodokumentace, jednoduchý odborný posudek a konečná zpráva o provedených úpravách.

   • Fotodokumentace stávajícího stavu – původní okna, dveře, nezaizolovaná střecha apod.) Pokud jsou úpravy hotové a fotodokumentace chybí, bude žádost posouzena individuálně.
   • Odborný posudek navrhovaných opatření Posudek zdarma vypracují zástupci Místních akčních skupin (MAS) nebo Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS a mobilní M-EKIS).
   • Doklad o vlastnictví bankovního účtu
   • Potvrzení prokazující čerpání důchodu, nebo příspěvku na bydlení

   Na realizaci úprav má žadatel jeden rok, v odůvodněných případech je možné lhůtu o půl roku prodloužit. Po dokončení prací je potřeba předložit Zprávu o provedených opatřeních a fotografie realizovaných opatření. Zprávu o realizovaných opatřeních zdarma potvrdí zástupce Místní akční skupiny.

Poraďte se o realizaci s odborníky

Zvažujete investici do fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla? Poraďte se nezávazně se společností Woltair.

Woltair nabízí garanci získání dotace ve výši až 225 000 Kč, záruku 10 let a vyřízení do 30 dní. Využít můžete bezplatnou osobní konzultaci a sníženou zálohu jen 50 %.

Nezávazná konzultace u Woltair


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.