Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Dokument se již nepoužívá

S platností od 1. ledna 2018 nahradil žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí jiný institut – kolaudační souhlas.

Ukázka dopisu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí najde uplatnění především u fyzických a právnických osob, které zpravidla dokončují stavbu.

Nedílnou součástí žádosti je několik základních prvků. Jejich seznam naleznete níže.

Spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí musíte odeslat hned několik příloh.

Náležitosti kolaudačního rozhodnutí

Forma

Písemná forma. Vhodné je mít dokumentaci také elektronicky.

Nutné náležitosti

 • identifikace žadatele vč. adresy trvalého bydliště, data narození a rodného čísla
 • důvod žádosti, například stavba rodinného domku a jiné
 • číslo parcely a její katastrální příslušnost
 • datum a číslo vydání stavebního povolení
 • datum dokončení stavby
 • datum vyklízení stavby
 • informace, zdali bude prováděn zkušební provoz
 • podpis
 • dodatky

Seznam dodatků

 • popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí
 • stavební povolení
 • geometrický plán a zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí
 • doklady o výsledcích předepsaných zkoušek elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky plynu a přípojky na dálkové vytápění
 • doklady o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací

Kam doručit

Žádost se zasílá doporučeným dopisem na příslušný stavební úřad. Vzhledem k počtu dokumentů není od věci osobní návštěva na úřadě.

Doporučení

Pečlivě překontrolujte seznam nutných bodů žádosti a seznam dodatků. Na katastrální a stavební úřad (je-li to možné) zajděte osobně.

Právní náležitosti

Kolaudační souhlas se řídí dle stavebního zákona 183/2006 Sb, paragraf 122

Náhled vzoru žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
120 00 Praha 2

ÚMČ Praha 2 Odbor výstavby
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2

Praha 17. července 2024

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Žadatel: Eduard Skrblík, nar. 17. 6. 1978, r. č. 780617/1234, bytem Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2

Žádám o vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu prodejny dětských oděvů na ulici Pod Strání na parcele č. 2493/1 v katastrálním území Praha 2, pro kterou vydal Odbor výstavby ÚMČ Praha 2 stavební povolení dne 17. května 2015 pod čj. 240/05.

Stavba bude dokončena do 17. července 2024, staveniště bude vyklizeno a úpravy okolí stavby dokončeny do 24. července 2024.

Zkušební provoz nebude prováděn.

(vlastnoruční podpis)

Eduard Skrblík

Přílohy

 • Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Geometrický plán a zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí
 • Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky plynu a přípojky na dálkové vytápění
 • Doklady o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací

Vzor “Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí” zdarma ke stažení

Ukázku žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie nemovitost


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás