, Kupní smlouva

Vzory zdarma

Kupní smlouva zdarma ke stažení

Vzor kupní smlouvy se hodí nejen všem fyzickým osobám, ale i právnickým osobám, kteří potřebují smluvně ošetřit prodej části svého majetku. Kupní smlouva, respektive vzor kupní smlouvy musí obsahovat jednoznačnou identifikaci obou smluvních stran, předmět prodeje, cenu a některé další podrobnosti.

Mezi ně patří například dodací podmínky, podmínky platby či speciální podmínky.

Náhled vzoru kupní smlouvy

Kupní smlouva č. 872/2018

uzavřená podle § 409 a násl. zák. č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Prodávající:
Firma s. r. o., Zanzibarská 208/11, 102 00 Praha 2
zastoupena Eduardem Skrblíkem, generálním ředitelem
IČ: 987654321, DIČ: CZ987654321
Registrována u Krajského soudu v Praze, OR, Oddíl B, vložka 1234
Bankovní účet u CzechBank Praha, č. ú. 43692832922/9876

Kupující
Společnost a. s., Hlavní 1, 252 91 Příbram
zastoupena Drahomírem Vzorem, jednatelem společnosti
IČ: 123456789, DIČ: CZ123456789
Registrována u Krajského soudu v Praze, OR, Oddíl B, vložka 98765
Bankovní účet u CzechBank Příbram, č. ú. 76398272398/9876

2. Předmět prodeje

Osobní automobil Ford Mustang, 2X3 6854, rok výroby 2017, inventární číslo 72798, pořizovací hodnota 2 234 942 Kč, výrobní číslo podvozku 8X7S8W-2010, výrobní číslo motoru 92YJS29-2010, technický průkaz série XU č. 9919029.

Přejímajícím je znám technický stav po prohlídce vozidla.

3. Cena

Dohodnutá cena činí 1 990 830 Kč.

4. Podmínky dodání

Osobní odběr v sídle Prodávajícího nejpozději 10 dní ode dne podepsání kupní smlouvy.

5. Podmínky platby

Platba bude provedena na základě faktury, jež je splatná 14 dnů ode dne odeslání. Smluvní pokuta pro případ nedodržení této lhůty činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Právo fakturace vzniká dnem podpisu kupní smlouvy a převzetí ZP.

Příbram 13. března 2018

(vlastnoruční podpis prodávajícího)          (vlastnoruční podpis kupujícího)

Vzor “Kupní smlouva” zdarma ke stažení

Vzor kupní smlouvy si můžete samozřejmě upravit dle svých vlastních potřeb.

Stáhnout zdarma kupní smlouvu

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Kupní smlouva

Vaše emailová adresa zůstane utajena. Urážlivé nebo nicneříkající komentáře rovnou mažeme. :-)

Diskuze Kupní smlouva