Jak ušetřit za plyn 2020: Srovnávač cen, výpověď smlouvy, změna dodavatele

Plyn tvoří podstatnou položku domácího rozpočtu zejména v rodinách, kde slouží nejen k vaření, ale i k vytápění a ohřevu vody.

Další články: Jak ušetřit za plyn

  1. Jak ušetřit za plyn
  2. Cena plynu 2020
  3. Změna dodavatele plynu

Úspory za plyn lze dosáhnout dvěma způsoby – změnou dodavatele nebo snížením odběru plynu (ať už v důsledku změny způsobu vytápění či prostého šetření).

Změna dodavatele plynu

Téměř bez jakýchkoliv nákladů můžete dosáhnout snížení částky na fakturách za plyn prostou změnou dodavatele. Těch v celé republice funguje několik desítek, přičemž se mezi sebou odlišují zejména cenou, dostupností a smluvními podmínkami.

Pokud využíváte plyn k vytápění a ohřevu vody, můžete změnou dodavatele a tarifu ušetřit až 35 % nákladů!

Trendem poslední doby jsou kombinované nabídky, kdy vám jedna společnost dodává elektřinu i plyn. Tradičními lákadly jsou nižší cena, jedno vyúčtování nebo různé uvítací bonusy a garance. Jednoznačnou úsporu v tomto případě garantovat nelze, neboť sice můžete získat slevu na kombinaci obou produktů, nicméně nikde není psáno, že je jejich cena skutečně nejnižší.

Úsporu vám spočítá internetová kalkulačka

Předpokládanou výši roční úspory lze zjistit prostřednictvím internetové kalkulačky, která srovnává nabídky všech dodavatelů dostupných ve vaší lokalitě. Při srovnávání cen je lepší vždy využít kalkulaček několik a jednotlivé nabídky srovnat, neboť ne všechny kalkulačky bývají stoprocentně nezávislé.

Kalkulačky navíc neberou v potaz různé bonusy, slevy nebo některé skryté poplatky. Cenově nejvýhodnější nabídky obvykle bývají vázané na splnění dalších podmínek, z nichž nejčastější je několikaletý závazek s vysokými pokutami v případě předčasného ukončení smlouvy.

Online kalkulátor ceny plynu je tak lepší brát jako jedno z vodítek, ne jako určující nástroj. Nového dodavatele plynu si vždy zvolte až po pečlivém prozkoumání všech podmínek navrhované smlouvy.

Doporučujeme

tzb-info.cz

…kombinovat s

2. CenyEnergie.cz


Jak vypovědět smlouvu na plyn 2020

Vypovědět smlouvu s dodavatelem plynu můžete rovněž v případě, kdy dojde ke změně cen či jiných smluvních podmínek. Takovou změnu musí dodavatel oznámit alespoň 30 dní před nabytím účinnosti formou, která je uvedena ve všeobecných podmínkách.

Změny smluvních podmínek jsou nejčastěji oznamovány na internetových stránkách dodavatele plynu, seriózní firma vás upozorní klasickým dopisem.

Vypovědět smlouvu je možné nejpozději 10 dnů před datem, kdy nové podmínky nabývají účinnosti. Při této příležitosti lze ukončit také smlouvu na dobu určitou.

Pozor na podomní prodej plynu

V dnešní době jsou velmi častým zjevem podomní prodejci, kteří se zčista jasna objeví s nabídkou té zaručeně nejlevnější elektřiny a plynu. Stačí prý podepsat zcela férovou smlouvu a v ten samý okamžik začnete šetřit stovky nebo až tisíce korun měsíčně.

Skrblík před těmito prodejci varuje a důrazně doporučuje nepodepisovat žádnou takovou smlouvu, pakliže jste se důkladně neseznámili se všemi jejími podmínkami a následky. Tito prodejci mají z každé podepsané smlouvy provizi, a proto se velmi často uchylují k nekalým praktikám, jen aby vás donutili ji podepsat.

Mnozí se tak často vážou k několikaletým smlouvám s pokutou za předčasné ukončení v řádech tisíců korun.

Od každé smlouvy podepsané mimo provozovnu dodavatele lze písemně odstoupit:

  • do 14 dnů od uzavření smlouvy a bez udání důvodů ve všech případech, kdy jste byli o možnosti odstoupení poučeni v podmínkách;
  • do 1 měsíce od uzavření smlouvy vždy, kdy jste byli informováni o možnosti odstoupení od smlouvy, ale dosud nedošlo ke splnění dodávky služeb či zboží dodavatelem;
  • do 1 roku od uzavření smlouvy v situacích, kdy jste nebyli písemně upozorněni na možnosti zákonného odstoupení od smlouvy nebo pokud v podmínkách nebyla uvedena osoba, u které můžete své právo uplatnit.

Pozor! Právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo provozovnu dodavatele nemáte v případě, kdy jste si výslovně s dodavatelem sjednal návštěvu za účelem objednávky!