Fotovoltaická elektrárna na dům → Cena, dotace 2024, jak postupovat

Lenka Rutteová
Publikováno 1. prosince 2023
 • Jak postupovat při pořízení fotovoltaiky
 • Jak získat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu
 • Komu vykazovat výrobu elektřiny a jak se vypořádat s prodejem přebytků
  1. Fotovoltaická elektrárna: Dotace, zdanění, kterou zvolit

   Fotovoltaická elektrárna na dům → Cena, dotace 2024, jak postupovatVyplatí se fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu?

   Před několika lety byla otázka fotovoltaiky velkým vzestupným prvkem v oblasti energie. Později šlo spíše o projev touhy po alespoň částečné nezávislosti na dodavatelích elektrické energie, protože dotace byly pro nové elektrárny zcela zrušeny. Dnes je to podporovaný segment výroby elektrické energie také formou dotace na výstavbu fotovoltaické elektrárny.

   Fotovoltaika si v oblasti státní podpory prošla v ČR všemi extrémy. Naše tehdejší vlády ukazovaly, jak moc nejsou ochotné dělat cokoliv koncepčně, a na druhou stranu jak moc jsou ochotné schvalovat legislativu vyhovující pouze určitým lobbistickým skupinám.

  2. Dotace na výstavbu z Nové zelené úsporám 2024

   Dotace na fotovoltaické elektrárny 2024Dotační program Nová zelená úsporám navázal v roce 2014 na úspěšný program Zelená úsporám. Začalo se plánovat, jak tyto dotace nastavit koncepčněji. Cílem byla samozřejmě podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Konkrétně z fotovoltaických elektráren.

   Právě vlivem zastavení dotací byl výsledný náklad na kWh z nově postavené fotovoltaické elektrárny srovnatelný s běžnou sazbou elektrické energie pro domácnost. To v podstatě znamenalo zastavení výstavby nových fotovoltaických elektráren. Dotace pro dříve postavené elektrárny ale zůstávají po zákonem garantovanou dobu nezměněny.

   Obnovené dotace zejména z programu Nová zelená úsporám nabízejí možnost čerpání finančních prostředků až do výše 200 000 Kč. Nárok na dotaci mají všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp. Navíc tento nový dotační program, stejně jako v předchozích letech, zahrnuje také celou řadu podporovaných oblastí.

   Instalace tepelných čerpadel v případě náhrady tepelného zdroje na pevná paliva představuje dotaci ve výši 60 000 Kč.
   Instalace systému pro ohřev teplé vody představuje dotaci ve výši 35 000 Kč a pro systémy ohřevu vody teplé vody a vytápění až 50 000 Kč. Čerpat lze až 100 000 Kč na výstavbu FV elektrárny na dokončených rodinných domech a novostavbách.

Poraďte se o realizaci s odborníky

Zvažujete investici do fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla? Poraďte se nezávazně se společností Woltair.

Woltair nabízí garanci získání dotace ve výši až 225 000 Kč, záruku 10 let a vyřízení do 30 dní. Využít můžete bezplatnou osobní konzultaci a sníženou zálohu jen 50 %.

Nezávazná konzultace u Woltair

 1. Další dotace na fotovoltaickou elektrárnu

  Integrovaný regionální operační program poskytuje dotace majitelům rodinných domů mimo území hlavního města Prahy, kteří chtějí pořídit fotovoltaickou elektrárnu v rámci zateplení celé budovy. To zvyšuje energetikou účinnost budovy.

  Běží také dotace na koupi bateriových systémů, díky níž se v Česku opět očekává vzestup solárních systémů, a to tentokráte na střechách rodinných domů, veřejných budov a firem. Dotace činí 10 000 Kč na každou 1 kWh, přičemž kapacita zakoupených baterií musí odpovídat minimálně velikosti instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny. Znamená to, že 2 kWp fotovoltaickou elektrárnu musí doplňovat bateriové úložiště, jehož minimální kapacita je 2 kWh. V tomto konkrétním případě má majitel nárok na dotaci ve výši 80 000 Kč, přičemž 60 000 Kč je na fotovoltaiku a střídač a 20 000 Kč je na baterii.

  Legislativa dokonce umožnila přímý prodej vyrobené energie jiným subjektům – jde o situace, kdy je fotovoltaická elektrárna například na střeše panelového domu a vlastní ji jeden z nájemníků či majitelů bytů. Ten může vyrobenou elektřinu prodávat dalším domácnostem v panelovém domě.

 2. Osvobození od daně z příjmů a povinnosti mít licenci ERÚ

  Vstřícný krok udělal stát zrušením povinnosti mít licenci ERÚ a fungovat jako OSVČ lidem, kteří si na střeše domu instalovali FV elektrárnu s výkonem do 10 kW určenou zejména pro vlastní spotřebu.

  V logické návaznosti na tento krok byli od 1. 1. 2016 provozovatelé malých fotovoltaických elektráren osvobozeni od daně z příjmů. Příjmy z prodané elektrické energie se přesunuly z kategorie příjmů ze samostatné činnosti (tedy z podnikání), do kategorie ostatní příjmy, kam patří příjmy z tzv. příležitostných činností. Tím jsou příjmy z provozování FV elektrárny do 30 000 Kč ročně osvobozeny od daně z příjmů.

  Tento krok je výhodný pro provozovatele nových rodinných fotovoltaických elektráren, kteří nečerpají dotace na výkup elektřiny. Přesunem do kategorie příležitostných příjmů se totiž právě na dotovaný výkup ztrácí nárok.

 3. Kombinace fotovoltaiky a akumulace bude stále výhodnější

  Akumulace, tedy ukládání elektrické energie do baterií, ze kterých je možné čerpat v době, kdy slunce nesvítí, je technologickou výzvou budoucnosti. Výrobní náklady na fotovoltaické panely postupně klesají a jejich účinnost se zvyšuje. Výroba energie je nejvyšší většinou v době, kdy nejsme doma, a tedy i naše spotřeba je nižší.

  Díky bateriím se domácnosti i firmy mohou stát méně závislými na dodavatelích elektrické energie, kteří díky své slábnoucí pozici na trhu s elektřinou se budou také muset postupně měnit.

Zařízení fotovoltaiky včetně dotací na klíč

Pro pořízení fotovoltaické elektrárny na klíč můžete využít specializované firmy, které dodávají řešení na klíč. Například společnost DEKSOLAR nabízí dodání elektrárny navržené na míru, zařízení dotace z Nové zelené úsporám a financování s dobou splácení až 3 roky.

Více informací o DEKSOLAR

Jak postupovat při pořízení fotovoltaické elektrárny

   1. Co od fotovoltaické elektrárny očekáváte?

    Fotovoltaická elektrárna na dům → Cena, dotace 2024, jak postupovatNejprve si zjistíme běžnou spotřebu elektrické energie v domácnosti a také odlišnosti ve spotřebě v závislosti na čase. Tedy kdy spotřebováváme nejvíce a kdy nejméně elektřiny. Na základě těchto informací navrhnou odborníci požadovaný výkon fotovoltaické elektrárny.

    Dělení výroby elektřiny pomocí FV panelů dle legislativy

    Malovýroba do instalovaného výkonu 10 kW

    Kategorie je určena pro domácnosti. V současnosti už k ní není potřeba mít licenci od ERÚ a být OSVČ.

    Elektrárny s vyšším výkonem

    Jakýkoliv výkon nad 10 kW již je brán jako podnikání, licence ERÚ i statut podnikatele či firmy jsou k tomu nezbytné.

    Výrobci elektřiny dle účelu výroby

    • Do první kategorie patří ti, kdo prodají více než 80 % vyrobené elektřiny.
    • Domácí fotovoltaické elektrárny na střechách jsou většinou instalovány tak, že prodají méně než 80 % vyrobené energie, a tudíž spadají do druhé kategorie. Ta má zjednodušené administrativní procesy při schvalování i při následném výkaznictví.
   2. Režimy fotovoltaické elektrárny

    Domácnost si může nainstalovat malou fotovoltaickou elektrárnu ve třech základních režimech. Od toho se pak odvíjí vlastnosti každé z FV elektráren:

    Ostrovní systém

    Vyrobená elektřina je v tomto případě zcela spotřebována majitelem systému a výrobna není připojena k elektrizační soustavě. Nedochází k prodeji vyrobené energie. Zde není nutná licence ERÚ ani smlouva s provozovatelem distribuční soustavy.

    Mikrozdroj

    Jedná se o výrobu pouze pro vlastní domácnost, přičemž výrobna je napojena na elektrizační soustavu. Nesmí docházet k jakémukoliv přebytku – toku vyrobené energie do veřejné sítě. Rezervovaný výkon pro mikrozdroj je totiž nulový a distributor může případné přetoky do sítě penalizovat.

    Výhodou mikrozdroje je velmi jednoduché registrační řízení. Elektrárna se nainstaluje, spustí a pak její majitel pouze požádá dodavatele elektřiny o změnu smlouvy o připojení, jejíž uzavření jej opravňuje uvést mikrozdroj do provozu. Licence nutná není. Vzhledem k podpoře zelené energie ze strany státu má dodavatel povinnost vyhovět žádosti a umožnit provoz mikrozdroje – pokud je nainstalován a připojen v souladu s pravidly provozování distribuční soustavy.

    Majitel FV elektrárny, která je mikrozdrojem, by tedy měl zainvestovat do zařízení, které zabrání přetokům vyrobené elektřiny do sítě. Instalační firma by měla toto zařízení automaticky zahrnout do projektové dokumentace. Přebytečnou energii je možné použít například na ohřev vody nebo ji skladovat v bateriích. Ty jsou nově také podporovány dotacemi.

    Výroba elektřiny pro vlastní spotřebu

    Majitel fotovoltaické elektrárny nahlášené v kategorii Výroba pro vlastní spotřebu má volnější ruce. Nemusí zabraňovat přetokům do distribuční soustavy. Dokonce za přetoky může inkasovat tržní cenu, kterou si domluví s obchodníkem (obvykle v řádu haléřů). Příjem za prodej elektřiny pak daní jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů.

    Provozovatel výrobny do 10 kW instalovaného výkonu nepotřebuje licenci. Potřebuje však smlouvu o připojení s provozovatelem distribuční soustavy a dohodu s obchodníkem s elektřinou, který mu rezervuje v síti výkon, čímž také přebere odpovědnost za odchylky v dodávkách energií. Rozhodnutí je zcela na distribuční společnosti a provozovateli distribuční soustavy.

   3. Jak vybrat firmu pro stavbu fotovoltaické elektrárny

    Fotovoltaické systémy a jejich montáž nabízí mnoho firem, jejich přehled nabízí stránky Solární asociaceČeské fotovoltaické asociace.

    Od firmy instalující fotovoltaickou elektrárnu vyžadujte:

    1. Montáž a zprovoznění celého systému včetně doplňků
    2. Vyřízení administrativních náležitostí – zejména s dodavatelem elektrické energie
    3. Splnění podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám
    4. Vyřízení žádostí o dotace, nebo alespoň pomoc s vyřizováním
    5. Pořízení panelů od kvalitního výrobce, u kterého je vysoká pravděpodobnost, že bude existovat i za 10 let a později. Panely mají dlouhou životnost a na jejich účinnost se poskytuje poměrně dlouhá záruka. Zejména čínské firmy, které již dodaly do Evropy desítky MW vadných panelů s účinností až o 20 % nižší, už v mnoha případech ani neexistují. Skončily také některé firmy, které čínské panely instalovaly. Pokud budou použity panely od zavedeného výrobce, lze je reklamovat přímo u výrobce, i když instalační firma neexistuje.

    Firma by měla být schopna instalovat a zprovoznit fotovoltaickou elektrárnu ve všech režimech, tedy včetně zařízení zabraňujícího přetoku energie do soustavy.

    Nabídku si nechte zpracovat od několika firem a až poté zvolte konkrétního dodavatele.

  Příklad: Návratnost fotovoltaické elektrárny

  Instalování kvalitnějších panelů sice z počátku vyjde dráž, ale ve výsledku přináší výraznou úsporu.

  Kvalitní panely mají vyšší účinnost (vyrobí více elektřiny) a déle vydrží v provozu. Například solární elektrárna o výkonu okolo 2,5 kW, který je pro běžný rodinný dům dostačující, stojí necelých 160 000 Kč. Dotaci lze získat ve výši cca 60 000 Kč. Elektrárnu lze pořídit na splátky za necelých 1 500 Kč měsíčně – splácí se cca 7 let a navýšení (RPSN) se pohybuje okolo 6 %.

  Návratnost této investice je odhadována na necelých deset let – s předpokladem každoročního zdražování elektrické energie o 3 %.

  Na webu Topíte.cz se dozvíte více cenách fotovoltaické elektrárny.

  1. Projektová dokumentace, změna smlouvy s dodavatelem a montáž

   Instalace fotovoltaických systémů bývá na klíč, stačí firmě poskytnout plnou moc k vyřízení administrace. Doporučujeme ji udělit pokyny, kam chceme umístit měnič napětí a elektroměr, bez kterých by elektrárna fungovat nemohla.

   Měnič napětí musí být instalován v suchu, tedy nejlépe v interiéru. Ale je poměrně hlučný, takže z vlastních zkušenosti jej radíme umístit třeba na schodiště, verandu či chodbu. Určitě ne přímo do bytu.

   Jakmile je nainstalováno a spuštěno, u FV elektráren do 10 kW stačí pouze obdržet povolení k připojení do distribuční sítě. Budete-li chtít přebytky prodávat, musíte mít souhlas obchodníka s elektřinou.

   Správně zvolená firma pomůže s vyřízením žádostí o dotaci.

   Firmy standardně nabízejí dodání do 6-8 týdnů v závislosti na rychlosti vyjádření společnosti distribuující elektřinu.

  2. Výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů

   S fotovoltaickými elektrárnami jsou spojeny pravidelné výkazy výrobny, jejího výkonu a spotřeby domácnosti. Pro ty, kdo elektřinu prodávají, slouží také jako podklad pro výpočet platby za vyrobenou elektřinu.

   Výkazy operátorovi trhu musí dělat každý výrobce elektrické energie za uplynulý měsíc, a to nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího měsíce. Povinnost stanovuje vyhláška č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou v § 49, odst. 1. Výjimku z výkaznictví mají pouze ti, kdo vyrábějí elektřinu jen v nouzových situacích (při výpadcích dodávek elektřiny ze sítě) pomocí náhradního zdroje (například generátory v nemocnicích).

   Výkazy se zadávají do systému CS OTE, který provozuje licencovaný operátor trhu s elektřinou OTE, a. s. Licenci jí udělil Energetický regulační úřad. Systém vyžaduje elektronický podpis, počítač s připojením k internetu a program Internet Explorer – v jiném prohlížeči systém OTE nefunguje.

   • Elektronický podpis si vyřídíte na CzechPointu, každoročně se musí obnovovat a platit za něj. Obnovení je možné online. Internet Explorer je freeware, takže jej lze kdykoliv stáhnout a instalovat do počítače.
   • Výkazy se zadávají jednou měsíčně, vždy do 10. dne po skončení daného měsíce. V systému však již musejí být předvyplněny výkazy od provozovatele distribuční soustavy, jinak systém data neakceptuje.
   • Vyúčtování a výplata probíhá po skončení čtvrtletí.
  3. Jak vyplnit měsíční výkaz o výrobě elektřiny

   Pro vyplnění výkazu se výrobce musí nejprve přihlásit do Portálu CS OTE. V menu POZE klikne na Měsíční výkaz – výroba elektřiny a zvolí měsíc, za který si přeje hodnoty zadat.

   Pak klikne na tlačítko Hledat zdroj a vybere příslušnou fotovoltaickou elektrárnu. Nakonec vybere tlačítko Nový výkaz a postupuje dle dalších pokynů systému OTE.

   Podrobný popis a obrazový návod je k dispozici přímo na stránkách OTE.

   Do systému se zadávají hodnoty za minulý měsíc odečtené na počátku aktuálního měsíce. Hodnoty vykazují:

   • Kolik elektrárna vyrobila
   • Kolik elektřiny bylo ze sítě odebráno
   • Kolik elektřiny bylo do sítě dodáno

   Všechny hodnoty se zobrazují na digitálních měřičích (čtyřkvadrantní hodiny). Informace o předchozím měsíci lze odečíst kdykoliv během aktuálního měsíce. Měřiče FV elektrárny lze přes internet napojit na PC, díky tomu je možné jednak sledovat aktuální data, jednak si ukládat veškerou historii elektrárny.

  4. Zákony a předpisy související s fotovoltaickou elektrárnou

   Základní přehled legislativy týkající se fotovoltaických elektráren najdete na stránkách Solární asociace. Mezi nejdůležitější předpisy patří:

   • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
   • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
   • zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
   • vyhláška ERÚ č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou
   • vyhláška ERÚ č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
   • vyhláška MPO č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů

   Dále jsou platné předpisy, které vydává ERÚ. Závazné jsou pro občany i právnické osoby provozující fotovoltaickou elektrárnu stejnou měrou. Jedná se zejména o registrační vyhlášku, vyhlášku o regulačním výkaznictvívyhlášku o vyúčtování dodávek.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.