Louny: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Louny | © Martina Pauerová | Wikipedia

Znak města Louny1Louny – základní informace

Nejlepší hotely v Lounech

 • Kraj: Ústecký kraj
 • Okres: Louny
 • Obec s rozšířenou působností: Louny
 • PSČ Louny: 44001
 • Počet obyvatel Louny: 18 680
 • Distributor elektřiny v Lounech: ČEZ Distribuce, a. s.
 • Distributor plynu v Lounech: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Louny 2020

 • Dodavatel vody v Lounech: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Lounech pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 49,68 Kč 48,32 Kč 98,00 Kč
2017 49,98 Kč 48,32 Kč 98,30 Kč
2018 49,98 Kč 48,69 Kč 98,67 Kč
2019 50,86 Kč 48,69 Kč 99,56 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
53,07 Kč 50,32 Kč 103,39 Kč
2020
od 1.5.2020
50,77 Kč 48,14 Kč 98,91 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Louny 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Lounech pro rok 2020 je závislá na velikosti sběrné nádoby a na frekvenci svozu. Sazby v tabulce jsou uvedeny za 1 rok a s frekvencí svozu 1× týdně.

Rok 80 litrů 110–120 litrů 240 litrů
2016 1 805 Kč 2 128 Kč 4 642 Kč
2017 1 826 Kč 2 152 Kč 4 695 Kč
2018 1 853 Kč 2 183 Kč 4 764 Kč
2019 1 891 Kč 2 228 Kč 4 861 Kč
2020 1 948 Kč 2 295 Kč 5 007 Kč

4Poplatek za psa Louny 2020

Místní poplatek ze psů v Lounech pro rok 2020 činí 1 200 Kč za každého psa. Pokud bydlíte v místní části Brloh nebo Nečichy, zaplatíte pouze 200 Kč.

Obyvatelé rodinných domů v místní části Louny pak platí 600 Kč. Snížená sazba platí pro seniory nad 65 let – 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za každého dalšího. Psi z útulku jsou od poplatku osvobozeni po dobu 1 roku. 

5MHD Louny: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Lounech jezdí pouze 2 autobusové linky MHD. Jízdenky pro jednotlivou jízdu se kupují u řidiče. Je možno využívat čipovou kartu dopravce. Zdarma jezdí děti do 6 let a důchodci nad 70 let s průkazkou.

Jednotlivé jízdné:

 • Základní – 10 Kč
 • Dítě do 15 let – 5 Kč
 • Důchodci od 60 do 70 let – 5 Kč

Při placení elektronickou peněženkou na čipové kartě jsou ceny o 10 % nižší.

Časové jízdenky:

 • Měsíční nad 15 let – 360 Kč
 • Měsíční do 15 let – 210 Kč
 • Čtvrtletní od 15 let – 1 040 Kč

Více informací.

Nadmořská výška města Louny, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Louny 2020

Nahlásit chybu