Zdravotní pojišťovny 2020: Srovnání, kódy, příspěvky a výhody

Na zdravotní pojišťovně se nedá jednoduše ušetřit, neboť výše záloh a odvodů je u všech pojišťoven stejná. Rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami spočívají hlavně v počtu smluvních zařízení a v rozsahu poskytovaných výhod. A právě ty je dobré maximálně využívat.

Jak vybrat zdravotní pojišťovnu?

Zdravotní pojištění 2020Mezi zdravotními pojišťovnami panuje poměrně čilá konkurence.

Navzájem se hlídají, a když jedna přijde s novou, atraktivnější nabídkou, další zdravotní pojišťovny podobnou představí nedlouho nato.

Při výběru zdravotní pojišťovny berte v potaz:

1Počet smluvních zařízení pojišťovny

Některé menší zdravotní pojišťovny lákají na své výhody, ale mají menší počet smluvních zařízení. Pak se může stát, že některý z lékařů v bydlišti pojištěného nebude mít s takovou pojišťovnou podepsanou smlouvu, a neposkytne mu tak své služby.

To neplatí v případě akutních onemocnění, při úrazu, při neodkladném porodu a při jiném akutním zhoršení zdravotního stavu. V těchto případech ošetří pacienta jakýkoliv lékař bez ohledu na smluvní vztahy mezi ním a příslušnou pojišťovnou.

2Nabízené bonusy a příspěvky

Pojišťovny přispívají na širokou škálu preventivních vyšetření, očkování a dalších činností a procedur, které mají zlepšit zdravotní stav pojištěného. Čím zdravější klienty bude pojišťovna mít, tím méně zaplatí lékařům za léčbu a o to více peněz vydělá.

3Vzdálenost od nejbližší pobočky pojišťovny

Při výběru pojišťovny myslete na vzdálenost od nejbližší pobočky zdravotní pojišťovny. Všechny příspěvky, které vám pojišťovna za kalendářní rok poskytne, můžete rázem velmi rychle utratit za cestu na některou ze vzdálených poboček.

4Změna zdravotní pojišťovny

Pokud uvažujete o výběru nebo změně zdravotní pojišťovny, je dobré se poradit se svým lékařem. Zajímejte se o smluvní vztah mezi lékařem a danou pojišťovnou a především o příspěvky, které pojišťovna poskytuje.

Zdravotní pojišťovnu lze změnit pouze jedenkrát ročně, klientem se tak stanete buď k 1. lednu nebo 1. červenci, podle toho, kdy o registraci zažádáte.

Přehled výhod zdravotních pojišťoven

Pojišťovna Číslo pojišťovny Klientů
Smluvních zařízení
Telefon
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 111 5 950 000
24 021
952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna 201 698 492
24 745
844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 1 263 043
25 000
810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna 207 733 000
23 000
261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 144 401
6 615
800 209 000
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211 1 314 389
25 730
844 211 211
RBP, zdravotní pojišťovna 213 428 500
9 600
800 213 213

Výhody nemusejí být pro každého

Některé výhody pojišťoven jsou svázány celou řadou podmínek, a tak nejsou zdaleka tak výhodné, jak na první pohled vypadají.

Výhody mohou např. platit pouze pro dlouhodobé klienty nebo jen v případě, že jsou u stejné pojišťovny přihlášeni všichni členové rodiny. Bezplatné návštěvy např. bazénů jsou obvykle podmíněny vstupy výhradně do partnerských zařízení dané pojišťovny.

Jakou zdravotní pojišťovnu má novorozenec?

Zdravotní pojištěníNovorozenec se stává automaticky pojištěncem stejné zdravotní pojišťovny, jakou byla v den jeho narození jeho matka.

Dítě je třeba na tuto pojišťovnu do 8 dnů od narození nahlásit, v případě nedodržení této povinnosti hrozí rodičům pokuta ve výši až 10 000 Kč.