Cestovní pojištění: Srovnání cen 2021 + co musíte vědět

Patrně nejsnáze lze na cestovním pojištění ušetřit při cestách po Evropské unii, kde si vystačíte pouze s průkazkou pojišťovny. V případě cest mimo EU může postačit cestovní pojištění k platební kartě.

Cestujete do zahraničí často nebo na delší dobu?

Cestujete-li do zahraničí často anebo na delší dobu, a obzvláště do některé z exotičtějších zemí, zvažte sjednání půlročního nebo celoročního pojištění.

Skrblík vám doporučuje cestovní pojištění od Allianz, které se uzavírá bez limitu pojistného plnění za léčebné výlohy v zahraničí. Součástí je pojištění zavazadel, odpovědnosti, pojištění pro případ úrazu a zahrnuty jsou doplňkové asistenční služby.

Pojištění vás neomezuje maximální délkou pobytu, takže můžete pobývat v zahraničí souvisle celý rok. Cena ročního pojištění pro všechny země světa s výjimkou ČR a USA je 19 656 Kč, při zahrnutí Spojených států amerických cena činí 38 766 Kč.

Porovnejte si nabídky vícero pojišťoven

Doporučujeme nespoléhat jen na jednu pojišťovnu, ale porovnat nabídky co nejvíce z nich. Také se může stát, že různí zprostředkovatelé nabízí stejné pojištění za různou cenu.


Co je dobré vědět o cestovním pojištění

1Čtěte pozorně smluvní podmínky

Jedná se o nejčastější chybu při uzavírání jakékoliv smlouvy – před jejím odsouhlasením je třeba si ji důkladně pročíst. Ve smlouvě jsou uvedeny veškeré podmínky cestovního pojištění včetně množství výluk a situací, kdy náhrada škody nebude proplacena.

2Vyberte správnou zónu

Některé země světa nemusí v rámci cestovního pojištění spadat do regionu, v rámci kterého byste je očekávali. Například Spojené státy americké, kde je zdravotnická péče velmi nákladná, bývají tradičně vyčleněny do samostatné zóny.

3Riskantní a adrenalinové sporty je třeba připojistit zvlášť

Plánujete-li v průběhu zahraničního pobytu provozovat riskantní a adrenalinové sporty, jako je freeskiing, surfing, caving apod., důkladně si prozkoumejte podmínky sjednávaného pojištění. Na sporty s vyšším rizikem úrazu se základní pojištění obvykle nevztahuje.

4Nezapomeňte si poznamenat kontakt na asistenční linku pojišťovny

Po sjednání cestovního pojištění si nezapomeňte do mobilu uložit telefonní číslo na asistenční linku pojišťovny. Vzhledem k časovým posunům napříč světem jsou všechny asistenční linky k dispozici nonstop.

5Alkohol ruší cestovní pojištění

Pojišťovny standardně nevyplácejí poškozenému ani haléř v případech, kdy byl např. před okradením nebo před úrazem pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Cestovní pojištění pro studenty

Velmi výhodné cestovní pojištění si mohou zřídit studenti s kartou ISIC. Cena pojištění s platností na celý kalendářní rok začíná na 200 Kč.