, Formuláře zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Formuláře zdarma ke stažení

auto

Evropský záznam o dopravní nehodě

banka

Příkaz k úhradě
Šek

daň z přidané hodnoty

Přiznání k dani z přidané hodnoty 2018

daně

Přiznání k dani z přidané hodnoty 2018
Žádost o obnovu daňového řízení

dohoda

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o rekvalifikaci

DPH

Přiznání k dani z přidané hodnoty 2018

finanční úřad

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

firma

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty
Daňový doklad – faktura
Dodací list
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Inzerát na pracovní místo
Nabídka spolupráce
Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti
Objednávka
Odmítnutí žádosti o místo
Odvolání z funkce
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Osobní a mzdový list pracovníka
Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky
Poslední upomínka – pokus o smír
Potvrzení objednávky
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Pozvánka k výběrovému řízení
Pozvánka na slavnostní otevření provozovny
Pracovní posudek
Předtisk obchodního dopisu – svislý
Předtisk obchodního dopisu – vodorovný
Příjmový pokladní doklad a stvrzenka
Upozornění na porušování pracovní kázně
Urgence
Urgence objednávky
Ustanovení odpovědného zástupce
Vyhotovení kalkulace
Zápis z jednání valné hromady
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

manželství

Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství

nemovitost

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
Žádost o změnu stavby

odpovědi

Odpověď na reklamaci
Odpověď na upomínku

OSVČ

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty
Daňový doklad – faktura
Dodací list
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rekvalifikaci
Informace o volných místech
Inzerát na pracovní místo
Objednávka
Odmítnutí žádosti o místo
Ohlášení živnosti
Osobní a mzdový list pracovníka
Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací
Poslední upomínka – pokus o smír
Potvrzení objednávky
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Předtisk obchodního dopisu – svislý
Předtisk obchodního dopisu – vodorovný
Příjmový pokladní doklad a stvrzenka
Upozornění na porušování pracovní kázně
Urgence
Urgence objednávky
Ustanovení odpovědného zástupce
Žádost o obnovu daňového řízení
Žádost o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací
Žádost o vydání koncesní listiny
Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

plná moc

Plná moc

potvrzení

Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
Potvrzení objednávky

pozvánka

Pozvánka k výběrovému řízení
Pozvánka na slavnostní otevření provozovny

práce

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informace o volných místech
Inzerát na pracovní místo
Odmítnutí žádosti o místo
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Osobní a mzdový list pracovníka
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Pozvánka k výběrovému řízení
Pracovní posudek
Strukturovaný životopis
Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Výpověď dohodou
Vyprávěcí životopis
Žádost o pracovní místo
Žádost o zaměstnání

půjčky a dluhy

Dlužní úpis a potvrzenka
Druhá upomínka
Potvrzenka

smlouva

Kupní smlouva

Vodafone

Výpověď smlouvy Vodafone

výpověď

Výpověď smlouvy Vodafone

žádost

Žádost
Žádost o odborný posudek
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o pracovní místo
Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů
Žádost o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací
Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
Žádost o vydání koncesní listiny
Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání
Žádost o výpis z rejstříku trestů
Žádost o změnu stavby

zaměstnanec

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o rekvalifikaci
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Pracovní posudek
Strukturovaný životopis
Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Výpověď dohodou
Vyprávěcí životopis
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o pracovní místo
Žádost o zaměstnání

zaměstnavatel

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rekvalifikaci
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informace o volných místech
Inzerát na pracovní místo
Nabídka spolupráce
Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti
Objednávka
Odmítnutí žádosti o místo
Odvolání z funkce
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Osobní a mzdový list pracovníka
Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Upozornění na porušování pracovní kázně
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu