, Formuláře zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Formuláře zdarma ke stažení

auto

Evropský záznam o dopravní nehodě

banka

Hromadný příkaz k úhradě
Příkaz k úhradě
Šek
Výběrní lístek

daň

Přiznání k dani z příjmů

daň z převodu nemovitosti

Přiznání k dani z převodu nemovitosti

daň z přidané hodnoty

Přiznání k dani z přidané hodnoty 2018

daň z příjmů

Přiznání k dani z příjmů

daně

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ
Přiznání k dani z převodu nemovitosti
Přiznání k dani z přidané hodnoty 2018
Přiznání k silniční dani
Žádost o obnovu daňového řízení

dohoda

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o rekvalifikaci

DPH

Přiznání k dani z přidané hodnoty 2018

finanční úřad

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

firma

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty
Daňový doklad – faktura
Dodací list
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dopis
Inzerát na pracovní místo
Nabídka spolupráce
Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti
Objednávka
Odmítnutí žádosti o místo
Odvolání z funkce
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Osobní a mzdový list pracovníka
Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky
Poslední upomínka – pokus o smír
Potvrzení objednávky
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Pozvánka k výběrovému řízení
Pozvánka na slavnostní otevření provozovny
Pracovní posudek
Předtisk obchodního dopisu – svislý
Předtisk obchodního dopisu – vodorovný
Příjmový pokladní doklad a stvrzenka
Přiznání k silniční dani
Prohlášení správce vkladu
Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným
Upozornění na porušování pracovní kázně
Urgence
Urgence objednávky
Ustanovení odpovědného zástupce
Vyhotovení kalkulace
Zápis z jednání valné hromady
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

manželství

Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství

nemovitost

Smlouva o pronájmu nebytových prostor
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
Žádost o změnu stavby
Žaloba na vyklizení bytu

odpovědi

Odpověď na reklamaci
Odpověď na upomínku

OSVČ

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty
Daňový doklad – faktura
Dodací list
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rekvalifikaci
Dopis
Informace o volných místech
Inzerát na pracovní místo
Objednávka
Odmítnutí žádosti o místo
Ohlášení živnosti
Osobní a mzdový list pracovníka
Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací
Poslední upomínka – pokus o smír
Potvrzení objednávky
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Předtisk obchodního dopisu – svislý
Předtisk obchodního dopisu – vodorovný
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ
Přihláška k registraci pro fyzické osoby
Příjmový pokladní doklad a stvrzenka
Přiznání k silniční dani
Upozornění na porušování pracovní kázně
Urgence
Urgence objednávky
Ustanovení odpovědného zástupce
Žádost o obnovu daňového řízení
Žádost o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací
Žádost o vydání koncesní listiny
Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

plná moc

Plná moc

potvrzení

Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
Potvrzení objednávky

pozvánka

Pozvánka k výběrovému řízení
Pozvánka na slavnostní otevření provozovny

práce

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informace o volných místech
Inzerát na pracovní místo
Odmítnutí žádosti o místo
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Osobní a mzdový list pracovníka
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Pozvánka k výběrovému řízení
Pracovní posudek
Pracovní smlouva
Převedení na jinou práci z organizačních důvodů
Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů
Strukturovaný životopis
Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Výpověď dohodou
Výpověď ve zkušební době
Vyprávěcí životopis
Žádost o pracovní místo
Žádost o zaměstnání

půjčky a dluhy

Dlužní úpis a potvrzenka
Druhá upomínka
Potvrzenka
První upomínka

silniční daň

Přiznání k silniční dani

smlouva

Kupní smlouva
Pracovní smlouva
Smlouva
Smlouva o pronájmu nebytových prostor
Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

stížnost

Stížnost na soustřeďování odpadu

Vodafone

Výpověď smlouvy Vodafone

výpověď

Výpověď smlouvy Vodafone
Výpověď ve zkušební době

žádost

Žádost
Žádost o odborný posudek
Žádost o odkoupení pozemku
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o pracovní místo
Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů
Žádost o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací
Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
Žádost o vydání koncesní listiny
Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání
Žádost o výpis z rejstříku trestů
Žádost o změnu stavby

žaloba

Žaloba na náhradu škody
Žaloba na vyklizení bytu

zaměstnanec

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o rekvalifikaci
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Potvrzení o převzetí svěřených předmětů
Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy
Pracovní posudek
Pracovní smlouva
Strukturovaný životopis
Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Výpověď dohodou
Výpověď ve zkušební době
Vyprávěcí životopis
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o pracovní místo
Žádost o zaměstnání

zaměstnavatel

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rekvalifikaci
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informace o volných místech
Inzerát na pracovní místo
Nabídka spolupráce
Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti
Objednávka
Odmítnutí žádosti o místo
Odvolání z funkce
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Osobní a mzdový list pracovníka
Pracovní smlouva
Převedení na jinou práci z organizačních důvodů
Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů
Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Upozornění na porušování pracovní kázně
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Nahlásit chybu