Termínované vklady » Srovnání 2024, úroky, co to je?

Lenka Chládková
Publikováno 1. června 2024
 • Termínované vklady jsou využívány jako nástroj pro krátkodobé spoření nebo jako forma investice s nižším rizikem
 • Princip vkladů spočívá v uložení zvolené částky na speciální účet na dobu několika měsíců až let, v průběhu kterých není možné s penězi manipulovat
 • Po uplynutí této doby jsou peníze spolu s předem sjednaným úrokem vyplaceny investorovi
 1. Co je termínovaný vklad

  Termínované vklady » Srovnání 2024, úroky, co to je?Princip termínovaného vkladu spočívá v uložení jednorázové částky na speciální účet, kde peníze leží po určitou dobu, a jako odměna je investorovi vyplácen úrok. Peníze investované do termínovaného vkladu nelze volně převádět na běžný účet, ani s nimi nelze platit například složenky. Předčasné zrušení termínovaného vkladu možné je, nicméně pouze s poměrně přísnými sankcemi v podobě poplatku ve výši kolem 2 % z celkového objemu vkladu.

  Výše úroku může být sjednaná předem při zakládání termínovaného vkladu (tzv. pevná či fixní sazba), popřípadě se odvíjí podle výše úrokových sazeb na mezibankovním trhu. V takovém případě se jedná o pohyblivou (variabilní) formu úročení.

  Termínovaný vklad může být veden jak v českých korunách, tak v některé ze zahraničních měn – nejčastěji v eurech či amerických dolarech. Založit si ho může fyzická i právnická osoba – podmínky a parametry obou vkladů se zpravidla liší. Ve všech případech vždy záleží na nabídce té které konkrétní banky či instituce.

  Přehled termínovaných vkladů

 2. Typy termínovaných vkladů

  Termínované vklady se rozlišují rovněž dle jejich délky celkem do tří skupin:

  • Krátkodobé vklady se vyznačují délkou úložky v rozmezí do jednoho roku.
  • Střednědobé vklady mají standardní délku od 2 do 4 let.
  • Dlouhodobé vklady jsou uloženy vždy alespoň na 5 let.

  Termínované vklady lze rozdělovat podle způsobu případného obnovování – buď je možné tak činit automaticky, nebo vklad vložit jako jednorázový.

  • Jednorázové vklady

   Jsou typické zejména pro úložky v délce trvání do 4 let. Jejich princip spočívá v tom, že peníze leží po celou dobu na účtu a až poslední den trvání termínovaného vkladu je vypočten úrok a ten je spolu s původní vloženou částkou převeden na bankovní účet investora. Tento vklad tak nelze obnovit.

  • Vklady s automatickým obnovením

   Jsou známé také jako revolvingové termínované vklady – zpravidla je naleznete u krátkodobých termínovaných vkladů. V den splatnosti jsou úroky v závislosti na volbě investora buď převedeny na zvolený běžný účet, nebo jsou připsány k vkladu. Ten je poté obnoven na další časové období, po jehož skončení se celá operace opakuje.

 3. Výhody a nevýhody termínovaných vkladů

  • Veškeré prostředky na termínovaných vkladech jsou pojištěny do zákonné výše 100 000 eur na jednoho klienta.
  • Založení a vedení termínovaného vkladu bývá obvykle zdarma, správa navíc není časově náročná.
  • Úrokové sazby dosahují až 5 %.
  • Veškeré výnosy z termínovaných vkladů podléhají dani ve výši 15 %.
  • Pokud banka umožňuje předčasný výběr z termínovaného vkladu, je zpoplatněn přibližně 2 % z vybírané částky, v nejhorším případě jde o ztrátu veškerých úroků. Ve většině případů se jedná o citelné tisíce korun.

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.