Vkladní knížky 2020: Srovnání Česká spořitelna vs Poštovní spořitelna

Vkladní knížky jsou dnes již přežitek minulosti, který nahradily modernější způsoby střádání peněz s vyšší úrokovou sazbou. Po vypršení výpovědní lhůty tak bývá nejvýhodnější nastřádané prostředky vybrat a převést například na spořicí účet s vyšší mírou úročení a s lepšími podmínkami.

Další články: Vkladní knížky

  1. Vkladní knížky
  2. Výherní vkladní knížka

Srovnání vkladních knížek 2020

Vzhledem k nízké oblibě vkladních knížek tento produkt dnes nabízí již minimum spořitelen a záložen. Úroková míra se u vkladních knížek pohybuje v závislosti na délce výpovědní lhůty a výši denního zůstatku v rozmezí od 0,01 do 1,00 % p. a.

V únoru 2020 jste si mohli v České republice založit vkladní knížky u těchto institucí:

Banka Produkt Úroková sazba Výpovědní lhůta
Česká spořitelna Dětská vkladní knížka 1,00 % p. a.1) Bonus ve 12 letech a v 18 letech
Poštovní spořitelna Dětská vkladní knížka 0,50 % p. a. Prémie je vyplacena v den dovršení 18 let
Poštovní spořitelna Vkladní knížka s výpovědní lhůtou 0,05–0,15 % p. a. 3–24 měsíců
Poštovní spořitelna Vkladní knížka bez výpovědní lhůty 0,01 % p. a.
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG Vkladní knížka Dětské konto 2,00 % p. a.2) 3 měsíce
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG Vkladní knížka 0,10 % p. a. 3 měsíce
Waldviertler Sparkasse Vkladní knížka bez výpovědní lhůty 0,01 % p. a.
Waldviertler Sparkasse Vkladní knížka s výpovědní lhůtou 0,30/ 0,50/0,60 % p. a. 12, 24 a 36 měsíců
Waldviertler Sparkasse Novorozenecká vkladní knížka 0,20/0,75 % p. a.3) 6 let

1) Do 18 let věku dítěte a do výše vkladu 250 000 Kč
2) Variabilní úrok 2,00 % platí pouze u vkladů do 100 000 Kč, v případě vyššího vkladu platí variabilní úrok ve výši 0,10 %
3) Vyšší sazba platí pouze do hodnoty vkladu 50 000 Kč

Vkladní knížka nemusí být nejvýhodnější volba

Ptáte se, kam vložit naspořené prostředky z vkladních knížek? Nejprve je nutné si odpovědět na otázku, po jak dlouhou dobu se bez peněz obejdete.

Obejdete-li se bez finančních prostředků delší dobu, zvažte přesunutí peněz například na některý ze spořicích účtů.

Výhody a nevýhody vkladních knížek

  • Prostředky na vkladních knížkách jsou pojištěny až do zákonné výše 100 000 euro.
  • Velmi nízká úroková míra ve srovnání např. se spořicími účty.
  • Zastaralá a neefektivní forma spoření s nutností navštívit kamennou pobočku banky či spořitelny.

Pozor na předání vkladní knížky

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky z října 2011 nedochází pouhým předáním vkladní knížky “na jméno” k darování peněz. Nastává-li tedy například ve vaší rodině situace, kdy chce babička svému vnoučeti darovat svou vkladní knížku, je nutné prostředky na vkladní knížce vybrat a převést třeba na bankovní či spořicí účet obdarovaného.

Jen samotné předání vkladní knížky nemá žádný právní význam, bezvýznamné je i jakési prohlášení, kdy dárce prohlásí, že peněžní prostředky na kartě věnuje jako peněžní dar obdarovávanému, nebo vepsání třetího majitele knížky.