Pardubice: Cena vody 2017, poplatky za odpad a za psa

Město Pardubice | © Dreamstime

Znak města Pardubice1Pardubice – základní informace

Nejlepší hotely v Pardubicích

  • Kraj: Pardubický kraj
  • Okres: Pardubice
  • Obec s rozšířenou působností: Pardubice
  • PSČ Pardubice: 53002
  • Počet obyvatel Pardubice: 91 073
  • Distributor elektřiny v Pardubicích: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Pardubicích: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Pardubice 2017

  • Dodavatel vody v Pardubicích: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.

Aktuální vodné a stočné v Pardubicích pro rok 2017 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Paušální poplatek Cena celkem
2016 36,90 Kč 44,80 Kč 81,71 Kč
2017 39,31 Kč 45,10 Kč 84,41 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Pardubice 2017

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Pardubicích pro rok 2017 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 500 Kč
2017 500 Kč

4Poplatek za psa Pardubice 2017

Místní poplatek ze psů v Pardubicích pro rok 2017 činí 1 200 Kč za prvního psa v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 200 a 300 Kč, stejně i důchodci.

Pokud bydlíte v okrajových částech, platí pro vás sazba 600 a 800 Kč v bytových domech, nebo 100 a 150 Kč v rodinných domech.

Osvobození od poplatku je možné u psa adoptovaného z útulku a to v roce osvojení a následující 1 kalendářní rok.

5MHD Pardubice: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Pardubicích jezdí autobusy a trolejbusy. Využívá se zde tzv. Pardubická karta. Zdarma jezdí děti do 6 let. Zóna I pokrývá samotné město, zóna II je v okrajových částech – viz schéma.

Jízdné pro ty, kteří nevlastní Pardubickou kartu může být zakoupeno v podobě jednotlivých jízdenek (nepřestupní) v předprodeji/u řidiče, nebo krátkodobých časových jízdenek – 45minutová SMS jízdenka, nebo jednodenní (SMS) jízdenka.

Jednotlivé jízdenky:

Základní, zóna I nebo I+II Zlevněná*, zóna I nebo I + II
Jízdenky z předprodeje 15 Kč nebo17 Kč 10 Kč nebo 11 Kč
U řidiče hotově 20 Kč (I+II) 15 Kč (I+II)

* Zlevněné jízdné platí pro děti do 15 let a důchodce.

S Pardubickou kartou, jednotlivé jízdenky:

Základní, zóna I Základní, zóna I+II Zlevněná*, zóna I Zlevněná*, zóna I+II
Max. 3 zastávky 6,50 Kč 8,50 Kč 4,50 Kč 6,50 Kč
Nad 3 zastávky 12,50 Kč 14,50 Kč 7,50 Kč 9,50 Kč

*Zlevněné jízdné platí pro děti do 15 let a důchodce.

SMS jízdenky:

  • 45minutová (víkendy a svátky 60 min.), cena 25 Kč: DPMP
  • 24hodinová, cena 65 Kč: DPMP24

na číslo 902 06

Využít lze také mobilní aplikaci Sejf.

Jednodenní jízdenku lze také zakoupit v jízdenkových automatech za 55 Kč.

Předplatní nepřenosné jízdenky:

Občanská Studentská Žákovská Seniorská do 70 let Seniorská nad 70 let
7denní 145 Kč 70 Kč 85 Kč
14denní 270 Kč 135 Kč 270 Kč (280 Kč)
30denní 435 Kč (445 Kč) 215 Kč (220Kč) 135 Kč 715 Kč (735 Kč) 165 Kč
90denní 1 170 Kč (1 200 Kč) 585 Kč (600 Kč) 330 Kč
120denní 1 535 Kč (1 575 Kč) 765 Kč (785 Kč)
Půlroční 1 075 Kč (1 105 Kč)
10měsíční 1 660 Kč (1 700 Kč)
Roční 3 990 Kč (4 090 Kč) 450 Kč 2 480 Kč (2 550 Kč) 830 Kč

V závorkách jsou uvedeny ceny za obě zóny (I+II), pokud je cena stejná, je uvedena jen jednou.

Nadmořská výška města Pardubice, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Pardubice 2017

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu