Ochrana vašeho soukromí

Petr Novák
Publikováno 20. února 2021
Ochrana vašeho soukromí

Již nechcete odebírat Skrblíkův zpravodaj?

Stačí vyplnit váš e-mail a kliknout, adresa bude z naší databáze ihned vymazána.
Zpracování osobních údajů – obecná ustanovení

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla stanovena správcem a zpracovatelem osobních údajů společnost Pueblo s. r. o. se sídlem Holandská 630/11, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Česká republika, IČ 28224914, DIČ CZ28224914. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 133596.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation; GDPR) vstoupilo v platnost dne 25. května 2018. Na základě tohoto nařízení se upravují podmínky pro správu a zpracování osobních dat.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme výhradně identifikační a kontaktní údaje registrovaných uživatelů v rozsahu nutném pro zasílání e-mailového zpravodaje a vkládání komentářů uživatelů na web Skrblik.cz, konkrétně se jedná o tyto osobní údaje:

 • e-mailová adresa
 • IP adresa

Rozsah a doba uložení osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uchovávány ve vlastním systému společnosti pro účely zasílání e-mailového zpravodaje a vkládání komentářů uživatelů na web Skrblik.cz v následujícím rozsahu:

 • e-mailová adresa pro potřeby marketingové komunikace a pro potřeby podávání informací, zákonná lhůta je 10 let pro účely kontrol Úřadu na ochranu osobních údajů a
 • IP adresa pro potřebu kontrol, zajištění bezpečnosti a ochrany našich systémů a sledování změn, zákonná lhůta je 10 let pro účely kontrol Úřadu na ochranu osobních údajů.

Uživatel má právo kdykoliv písemně požádat o odstranění osobních údajů z našeho archívu před uplynutím zákonných lhůt. Odhlásit odběr Skrblíkova zpravodaje lze také na samostatné stránce.

Osobní údaje nejsou sdíleny s aplikacemi třetích stran.

Osobní údaje uživatelů jsou chráněna a není s nimi obchodováno.

Účel využití osobních údajů

Osobní údaje využíváme pro účely marketingové komunikace a umožnění vkládání komentářů uživatelů na web Skrblik.cz.

Naše databáze obsahuje výhradně údaje registrovaných uživatelů a uživatelů webu Skrblik.cz, kteří na web vložili komentář.

Marketingová komunikace se provádí elektronicky zasíláním obchodních sdělení na poskytnuté e-mailové adresy. Uživatel dobrovolným poskytnutím své e-mailové adresy souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a zároveň dává výslovný souhlas a oprávnění k výše uvedenému po dobu 10 let počínaje dnem poskytnutí e-mailové adresy.

Nakládání s osobními údaji a přístup k nim

K osobním údajům mají přístup jednatelé společnosti z důvodu přípravy a správy obchodních sdělení.

Přístup k osobním údajům probíhá šifrovaně pomocí SSL certifikátu, přihlášení do systémů je zabezpečeno dvoufázově heslem a číselným generovaným kódem. Veškeré údaje jsou uchovávány výhradně v elektronické podobě.

Způsob ukládání osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let v elektronické podobě v zaheslované databázi. Přístup k ní je plně zabezpečen. Osobní údaje nejsou nikdy předávána k užívání třetím stranám.

Osobní údaje jsou zpracovávány automaticky na základě jejich poskytnutí uživatelem. Výjimku tvoří manuální zpracování dat při aktualizaci osobních údajů, při provádění oprav či změn v osobních údajích a při zpracování písemného nesouhlasu se zasíláním osobních sdělení na základě žádosti registrovaného uživatele.

Vyplněním registračních formulářů na webu Skrblik.cz poskytujete svoje osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jak odhlásit odběr obchodních sdělení

Uživatelům umožňujeme odhlášení odběru obchodních sdělení prostřednictvím odkazu na konci každého e-mailu. Alternativně lze odběr obchodních sdělení odhlásit prostřednictvím formuláře na samostatné stránce.

E-mailovou adresu se z databáze příjemců obchodních sdělení zavazujeme odstranit v co nejkratším možném termínu, nejdéle do zákonné lhůty 30 dní.

Nakládání se soubory cookies

Na webu Skrblik.cz používáme soubory cookies, které slouží k identifikaci vracejících se návštěvníků. Soubory slouží ke sledování návštěvnosti, analýze chování uživatelů, zlepšení chování webu a ke správnému zacílení a poskytování reklamy.

Při používání webu Skrblik.cz mohou být do zařízení uživatele ukládány soubory cookies třetích stran, mezi něž může patřit:

 1. Google AdSense s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování uživatele, správné zacílení a poskytování reklamy.
 2. Google Analytics s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování uživatele.
 3. DoubleClick s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování uživatele, správné zacílení a poskytování reklamy.
 4. Skrblík s trvalou platností, účelem této cookie je personalizace webových stránek.

Používání cookies v zařízení lze obvykle zakázat v nastavení prohlížeče, přičemž ve výchozím nastavení je přijímání cookies obvykle povoleno. Nápovědu pro nastavení cookies v jednotlivých zařízeních najdete na následujících stránkách:

Práva subjektů údajů

Subjekt osobních údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování osobních údajů tak, aby byla zejména naplněna zásada transparentnosti zpracování.

Jedná se především o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech a o příjemcích osobních údajů.

Další práva subjektů osobních údajů zahrnují:

 • právo na doplnění a opravu osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
 • včetně možnosti profilování
 • právo vznést námitku

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.