Solární panely na ohřev vody: Cena, srovnání, jak je vyrobit doma

Domácnost v rodinném domě spotřebuje na ohřev užitkové vody zhruba 4 000 kWh energie ročně, u vícegeneračních nemovitostí je tato hodnota ještě vyšší. Tyto náklady je možné snížit o 45–60 % instalací soustavy tří solárních kolektorů, s výhledem na růst cen energií bude úspora v budoucnu ještě významnější.

Typy solárních kolektorů

Solární kolektory se rozlišují na ploché (levnější, méně účinné) a trubicové (dražší, více účinné).

Plochý solární kolektor Trubicový vakuový kolektor
Vyprodukovaná energie ročně 300 – 400 kWh 600 – 700 kWh
Průměrná efektivní plocha cca 2 m2 cca 1,60 m2
Cena za 1 ks kolektoru vč. DPH 9 000 – 12 000 Kč 16 000 – 20 000 Kč

Vyplatí se pořízení solárního kolektoru?

Za systém 24 trubic s celkovou absorpční plochou 3,46 m2 dodávaný spolu s bojlerem o objemu 250 litrů a 10 metry potrubí zaplatíte okolo 70 000 Kč včetně DPH a instalace. Tento solární systém ročně uspoří zhruba 2 250 kWh energie.

Budeme-li předpokládat průměrnou spotřebu elektřiny v domácnosti ve výši 4 250 kWh, vychází ostatní energie na 2 000 KWh. V tarifu ČEZ Prodej (D26D, 3x25A) tak klesne platba za elektřinu z 21 979 Kč na 16 081 Kč. Úspora tedy činí 5 898 Kč ročně.

Za předpokladu, že se cena elektřiny bude každoročně zvyšovat o několik procent, vychází návratnost investice přibližně na 12 let. Při deklarované životnosti systému 25–30 let  je nutno vzít ještě v úvahu minimálně jednu výměnu bojleru, který je dražší než elektrický.

Sestavte si solární kolektor doma

Solární kolektor si může šikovný kutil vyrobit doma sám. K sestrojení nejsou potřeba žádné speciální nástroje či materiály a úspora oproti hotovému řešení činí více než 50%.

Podrobný a velmi zdařilý návod včetně rozpočtu, fotografií a obsáhlé diskuze si můžete přečíst na stránkách kutila Boba.

Získejte dotaci na pořízení solárního kolektoru

Dotaci na pořízení kolektoru můžete získat díky programu Zelená úsporám 2020. Žádat je možné o dotace do novostaveb nebo stávajících rodinných domů.

Někteří prodejci solárních panelů vyřizují zdarma pro své zákazníky administrativu spojenou s žádostí o poskytnutí dotace.