Žatec: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Žatec | © Ondrej.konicek | Wikipedia

Znak města Žatec1Žatec – základní informace

Nejlepší hotely v Žatci

 • Kraj: Ústecký kraj
 • Okres: Louny
 • Obec s rozšířenou působností: Žatec
 • PSČ Žatec: 43801
 • Počet obyvatel Žatec: 19 208
 • Distributor elektřiny v Žatci: ČEZ Distribuce, a. s.
 • Distributor plynu v Žatci: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Žatec 2020

 • Dodavatel vody v Žatci: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Žatci pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 49,68 Kč 48,32 Kč 98,00 Kč
2017 49,98 Kč 48,32 Kč 98,30 Kč
2018 49,98 Kč 48,69 Kč 98,67 Kč
2019 50,86 Kč 48,69 Kč 99,56 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
53,07 Kč 50,32 Kč 103,39 Kč
2020
od 1.5.2020
50,77 Kč 48,14 Kč 98,91 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Žatec 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Žatci pro rok 2020 je odvozena od velikosti sběrné nádoby a frekvence svozu. Ceny v tabulce jsou uvedeny za 1 rok.

Rok 110/120 litrů
každých 14 dní
110/120 litrů
každý týden
240 litrů
každých 14 dní
240 litrů
každý týden
2016 1 745 Kč 2 323 Kč 3 137 Kč 5 039 Kč
2017 1 780 Kč 2 369 Kč 3 200 Kč 5 140 Kč
2018 1 780 Kč 2 369 Kč 3 200 Kč 5 140 Kč
2019 1 780 Kč 2 369 Kč 3 200 Kč 5 140 Kč
2020 1 780 Kč 2 369 Kč 3 200 Kč 5 140 Kč

4Poplatek za psa Žatec 2020

Místní poplatek ze psů v Žatci pro rok 2020 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí 200 a 300 Kč.

Snížená sazba pro seniory nad 65 let je 200 a 300 Kč v bytových a 100 a 150 Kč v rodinných domech. Ve vybraných ulicích města je poplatek snížen na 200 a 300 Kč v bytových, případně 100 a 150 Kč v rodinných domech. Pokud bydlíte v místních částech v okolí, poplatek je ještě nižší – 100/150 Kč a 50/75 Kč.

Osvobození po dobu jednoho roku je možné na 1 psa adoptovaného z útulku. 25% slevu získáte na psy trvale označené čipem. Osaměle žijící důchodci nad 60 let mohu mít jednoho pejska zdarma.

5MHD Žatec: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Žatci jezdí autobusy. Zdarma se přepravují děti do 6 let a důchodci nad 70 let (ti pouze s platnou průkazkou). Pro uplatnění slevy pro děti a důchodce je také nutné vlastnit platnou průkazku.

Jednotlivé jízdné:

 • Obyčejné 7 Kč
 • Dítě 4 Kč
 • Důchodce 4 Kč

Při placení elektronickou peněženkou na čipové kartě je sleva 10% z výše uvedených cen.

Časové jízdenky:

 • Plná měsíční 240 Kč
 • Plná čtvrtletní 680 Kč
 • Žákovská+studentská měsíční 120 Kč

Více informací.

Nadmořská výška města Žatec, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Žatec 2020

Nahlásit chybu