Pojištění majetku a odpovědnosti 2021: Co se vyplatí sjednat?

Pojištění majetku občanů kryje rizika vzniku škod na bydlení, škody v běžném životě a škody vzniklé v rámci zaměstnání.

Pojištění nemovitosti
Pokrývá riziko škod způsobených na samotné stavbě a součástech s ní spojených. Typicky se jedná např. o nosné konstrukce, střechu, fasádu domu, stavební materiál, ale také radiátor nebo kotel připevněný k podlaze. Škody v domácnosti nejsou kryty.
Pojištění domácnosti
Kryje pouze škody uvnitř domácnosti, tedy např. na domácích spotřebičích a dalším vybavení. Naopak nejsou kryty škody na nemovitosti. Obě pojištění je možné sjednat buď odděleně jako samostatné produkty, nebo v rámci balíčku.
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění odpovědnosti chrání proti škodám vzniklým v běžném lidském životě, například rozbití lahve vína v obchodě nebo vytopení sousedů.
Pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání
Chrání před povinností hradit až 4,5násobek měsíční hrubé mzdy v případu vzniku škody zaměstnavateli.

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti

Jak se stanovuje cena pojištění

Princip pojišťoven je podobný jako u sázkových kanceláří – sjednáním pojištění se v podstatě vsadíte, že nastane určitá situace. Ale zatímco u sportovních sázek si přejete, aby daná situace nastala, u pojištění je to naopak.

Cena pojištění je vypočtena dle pravděpodobnosti, že pojištěná situace nastane, a dle výše částky, kterou pojišťovna vyplatí při vzniku škody. Čím více máte od pojišťovny inkasovat v případě vzniku škody, tím více za pojištění zaplatíte.

Co všechno ovlivňuje cenu pojištění

1Výše pojistné částky

Čím vyšší částka vám bude vyplacena v případě vzniku škody, tím více zaplatíte na pojistném.

2Spoluúčast

Běžnou součástí pojištění je spoluúčast, kdy pojištěný na škody přispívá částkou např. 1 000 Kč. Škody do této výše pojišťovna neproplácí vůbec – to se může týkat např. vysklených dveří.

U nejlevnějších pojištění může být tato spoluúčast vyšší – namísto 1 000 Kč třeba 5 000 Kč. V praxi to znamená, že pojištění nelze využít k náhradě nižších škod.

3Šíře krytých rizik

Více krytých rizik znamená vyšší cenu pojistného. Zároveň platí, že s mírou rizika roste cena pojistného – proto například pojištění proti pádu letadla není tak drahé jako pojištění proti vandalismu či krádeži.

4Lokalita nemovitosti

Riziko vzniku té konkrétní škody je v každé lokalitě jiné. Zatímco třeba v sušších oblastech není např. pojištění proti záplavě finančně příliš náročné, v oblastech s pravidelnými záplavami nemusí být možné sjednat toto pojištění vůbec.

Jaká rizika pojištění kryje?

Pojištění nemovitosti a domácnosti poskytuje ochranu nejčastěji proti škodě způsobené v důsledku:

  • požáru a kouře, vichřice, krupobití, úderu blesku, pádu letadla nebo zemětřesení,
  • pádu stromu, větve či stožáru,
  • povodní či záplav,
  • krádeže nebo loupeže,
  • úniku vody z kanalizačních či vodovodních potrubí,
  • zkratu či přepětí,
  • nárazu vozidla,
  • sesuvu půdy, laviny či zřícení skály,
  • rozbití skla či skleněných výplní
  • jednání členů domácnosti

Rozsah krytí se obvykle sjednává formou balíčků, kdy jsou základní rizika kryta automaticky a za další (typicky vandalismus či povodně) se připlácí. Alternativou je několik pojistných programů, v rámci kterých jsou balíčky seskupeny zpravidla do variant se základním, pokročilým a kompletním pojištěním.

Vyplatí se pojištění domácnosti a nemovitosti sjednat?

Skutečnou hodnotu sjednaného pojištění domácnosti a nemovitosti člověk pozná až po vzniku škodní události, kdy přijde třeba o veškerý svůj majetek. Pokud by neměl pojištění sjednané vůbec, nedostane ani korunu.

Pojištění domácnosti a nemovitosti lze sjednat již za několik set korun ročně. Skrblík proto jednoznačně doporučuje mít sjednané pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti s dostatečným limitem a šíří krytí.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Spolu s pojištěním domácnosti a nemovitosti doporučujeme uzavřít pro všechny členy domácnosti pojištění odpovědnosti za škodu. U některých pojišťoven, jako je třeba ČSOB Pojišťovna nebo Generali Česká pojišťovna, si můžete pojištění odpovědnosti za škodu sjednat v rámci pojištění domácnosti.

Sjednané pojištění odpovědnosti vás ochrání v případě, kdy způsobíte škody na majetku či na zdraví druhým osobám. Typicky například vytopením sousedů, rozbitím lahví vína v obchodě, pokousáním souseda vaším psem atp.