Podmínky užívání

 1. Tyto podmínky (dále jen Podmínky) stanovují podmínky a pravidla poskytování služeb společností PUEBLO, s. r. o., IČ 282 24 914, se sídlem Holandská 630/11, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen Provozovatel), a jejich využívání uživatelem (dále jen Uživatel).
 2. Podmínky upravují zejména užívání internetových služeb provozovaných Provozovatelem na doménách Skrblik.cz, Forum.Skrblik.cz, Letaky.Skrblik.cz a Kupony.Skrblik.cz (dále jen Server).
 3. Uživatel se zavazuje dodržovat Podmínky stanovené Provozovatelem. V případě jejich porušení může Prozovatel vůči Uživateli uplatnit sankce a postupy uvedené v těchto Podmínkách.
 4. Kopírování a šíření byť jen části Serveru je přísně zakázáno.
 5. Vaši finanční situaci doporučujeme vždy konzultovat s odborníkem.
 6. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost obsahu Serveru.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, bez náhrady, bez upozornění a bez udání důvodů omezit Uživateli přístup na Server, zejména pak v situacích, kdy Uživatel jedná v rozporu s těmito Podmínkami nebo svým chováním poškozuje Provozovatele nebo jeho dobré jméno.
 8. Uživatel se zavazuje nepublikovat na Serveru obsah, jenž porušuje nebo by mohl porušovat zákony České republiky, být v rozporu s dobrými mravy, podněcovat k násilí, rasové či jiné nenávisti či porušovat tyto Podmínky.
 9. Publikování reklamních sdělení, affiliate odkazů či jiná forma využívání Serveru Uživatelem ke komerčním účelům je přísně zakázána.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění a bez udání důvodů měnit registrační údaje Uživatele.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele na registrovaný e-mail při příležitosti propagace nových služeb a nástrojů Skrblík.cz. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
 12. Pokud není uvedeno jinak, fotografie na Serveru jsou pořízeny z fotobanky Shutterstock.com a jsou chráněny autorskými právy příslušných autorů.
 13. Na Serveru jsou Uživatelům poskytovány služby třetích stran, kde poskytování služeb a příslušná práva, povinnosti a odpovědnost se řídí podmínkami a pravidly stanovenými třetí stranou. Při poskytování takových služeb není Poskytovatel účastníkem vztahu.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tyto Podmínky měnit.
 15. Na Serveru jsou publikovány některé odkazy směřující na jiné internetové stránky. Provozovatel není schopen ovlivnit obsah odkazovaných stránek, odpovědnost za ně přebírá jejich autor.
 16. Názory uživatelů ve fóru a v diskusích nemusí vždy vyjadřovat stanovisko Provozovatele. Zodpovědnost za tyto příspěvky vždy přebírá jejich autor.

Pravidla používání fóra Skrblík.cz

Tyto podmínky doplňují pravidla pro používání Skrblíkova fóra, které je provozováno na adrese https://www.skrblik.cz/forum/forum.php

 1. Tyto podmínky registrace (dále jen Podmínky) stanovují podmínky a pravidla poskytování služeb společností PUEBLO s. r. o., IČ 282 24 914 se sídlem Holandská 630/11, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen Provozovatel) a uživatelem (dále jen Uživatel).
 2. Podmínky upravují zejména užívání internetových služeb provozovaných Provozovatelem na doménách Skrblik.cz a Forum.Skrblik.cz (dále jen Server).
 3. Uživatel se zavazuje dodržovat Podmínky stanovené Provozovatelem. V případě jejich porušení může Prozovatel vůči Uživateli uplatnit sankce a postupy uvedené v těchto Podmínkách.
 4. Uživatel se zavazuje vyplnit všechny registrační položky pravdivě.
 5. Uživatel uděluje s dodáním obsahu na Server Provozovateli souhlas s šířením tohoto autorského díla či jeho součástí prostřednictvím sítě internet.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo dodaný obsah bez udání důvodů a bez upozornění upravovat, mazat, kopírovat, rozšiřovat či jinak využívat, a to bez nároku Uživatele na finanční či jinou formu odměny. Provozovatel si rovněž vyhrazuje možnost toto právo postoupit třetím osobám.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, bez náhrady, bez upozornění a bez udání důvodů omezit Uživateli přístup na Server, zejména pak v situacích, kdy Uživatel jedná v rozporu s těmito
 8. Podmínkami nebo svým chováním poškozuje Provozovatele nebo jeho dobré jméno.
 9. Uživatel se zavazuje nepublikovat na Serveru obsah, jenž porušuje nebo by mohl porušovat zákony České republiky, být v rozporu s dobrými mravy, podněcovat k násilí, rasové či jiné nenávisti či porušovat tyto Podmínky.
 10. Publikování reklamních sdělení, affiliate odkazů či jiná forma využívání Serveru Uživatelem ke komerčním účelům je přísně zakázána.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění a bez udání důvodů měnit registrační údaje Uživatele.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele na registrovaný email při příležitosti propagace nových služeb a nástrojů Skrblík.cz. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
 13. Provozovatel se zavazuje nepředávat registrační email Uživatele třetím subjektům.
 14. Na této stránce se zobrazují reklamy poskytované jinými společnostmi. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoliv však jména či emailové adresy) o Vašich návštěvách těchto stránek k poskytování reklam. Další info naleznete na stránkách firmy Google (http://www.google.cz/privacy_ads.html
 15. Kopírování a šíření byť jen části Serveru je přísně zakázáno.
 16. Vaši finanční situaci doporučujeme vždy konzultovat s odborníkem.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tyto Podmínky měnit.
 18. Registrace na fórum je zdarma. Může se zde registrovat kdokoli, pokud souhlasí s dodržováním níže uvedených pravidel. Pokud s pravidly souhlasíte, potvrďte svůj souhlas na této stránce. Pokud se nechcete registrovat, můžete se vrátit zpět na hlavní stránku fóra.
 19. Na fóru Skrblík.cz je zakázáno vkládat příspěvky porušující zákony ČR. Zároveň se zavazujete dodržovat pravidla slušného chování a respektovat rozhodnutí administrátorů a moderátorů.
 20. Ačkoli se administrátoři a moderátoři snaží sledovat příspěvky všech uživatelů, může se stát, že se na fóru objeví příspěvek pravidla či dokonce zákony porušující. Plnou zodpovědnost se všemi případnými důsledky nese autor takového příspěvku. Sami můžete administrátory a moderátory na podobný příspěvek upozornit.
 21. Provozovatelé fóra Skrblík.cz si vyhrazují právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout libovolné téma nebo příspěvek porušující pravidla.