Pojištění platební karty 2023 » Přehled, srovnání, kdy se vyplatí?

Petr Novák
Publikováno 1. prosince 2022
  • Po okamžiku zablokování karty ručí automaticky za škody banka
  • Než dojde k blokaci karty, podílí se na škodě klient spoluúčastí ve výši 150 eur
  • Pojištění chrání před neoprávněnými transakcemi na internetu nebo se zadaným PIN

Na co je ze zákona nárok?

Pojištění platební karty 2023 » Přehled, srovnání, kdy se vyplatí?Ztrátu či odcizení platební karty je bezpodmínečně nutné nahlásit okamžitě, zbytečné prodlevy mohou vést až ke ztrátě zákonného nároku na odškodnění. To se dělí na odškodnění před nahlášením ztráty karty a po nahlášení.

Na odškodnění před žádostí o blokování karty se podílí 1 237 Kč50 € držitel karty (klient banky). Za zbytek zneužité částky u neautorizovaných transakcí ručí banka. Neautorizovanými transakcemi se rozumí ty, u kterých nebyl zadán PIN kód.

U autorizovaných plateb (když byl zadán PIN kód), nenese banka žádnou zákonnou odpovědnost. Tu banka nemá ani v případech, kdy měl držitel karty v její blízkosti napsán PIN kód nebo jiným způsobem nezajistil ochranu svých personalizovaných bezpečnostních prvků.

Spoluúčast 1 237 Kč50 € lze pokrýt z placeného pojištění, kterým je často možné pojistit osobní věci a pokrýt náklady spojené s vystavením nových dokladů či klíčů. Ceny nejlevnějších pojištění platebních karet začínají na 120 Kč za rok.

Po nahlášení ztráty platební karty nese veškerou povinnost odškodnění banka. Tato situace může nastat prakticky jen v případě špatného provedení blokace ze strany banky.

Kdo ručí za ztrátu platební karty

Co je možné si pojistit?

Téměř všechny banky nabízejí k vydávaným platebním kartám pojištění, které rozšiřuje ochranu před škodou zapříčiněnou ztrátou či odcizením karty. U některých pojištění je možné si vybrat z více variant produktu, které se mezi sebou zpravidla liší limity pojistného plnění a rozsahem situací, které pojištění kryje.

Velkým problémem je zneužití platební karty prostřednictvím internetu či zmanipulovaného bankomatu. Většina bank má ve smluvních podmínkách dodatek, že náhrada bývá vyplacena pouze tehdy, dojde-li k odcizení karty. Zatímco v případě poupraveného bankomatu bude poškozených více a s náhradou škody nebude větší problém, u zneužití přes internet se bez nahlášení ztráty karty zneužití dokazuje velmi složitě.

Nejlevnější pojištění pořídíte za zhruba na 120 Kč ročně, limity plnění u nich většinou nepřekročí 30 000 Kč. Pojištěny často bývají také osobní věci odcizené společně s pojištěnou platební kartou, zcizení hotovosti neprodleně po výběru z bankomatu či náklady na výrobu nových klíčů a vystavení osobních dokladů.

Většina připlácených pojištění rozšiřuje ochranu na autorizované transakce, u kterých byl po zcizení karty zadán PIN kód. S rostoucí cenou pojištění se zvyšují limity pojistného jak u neoprávněných aplikací z platební karty, tak u odcizených osobních věcí.

Banka Limity pojistného plnění Doba pojistné ochrany před nahlášením ztráty Pojištění transakcí
na internetu
(bez přítomnosti karty)
Pojištění transakcí
se zadaným PIN kódem
Pojištění osobních věcí
Česká spořitelna
348–1 068 Kč ročně
30 000–100 000 Kč 48 hodin ✔️ ✔️ ✔️
ČSOB
135–800 Kč ročně
20 000–500 000 Kč 48 hodin – 13 měsíců ✔️ ✔️
Equa bank
468 Kč / 1 068 Kč ročně
35 000 Kč / 50 000 Kč 96 hodin ✔️ ✔️ ✔️
Fio Banka
120–720 Kč ročně
30 000–500 000 Kč 120 hodin ✔️ 1) ✔️
Komerční banka
348 Kč ročně
30 000 Kč 48 hodin 2) ✔️ ✔️
mBank
588 Kč ročně
30 000 Kč 96 hodin ✔️ ✔️ ✔️
Raiffeisen Bank
180–828 Kč ročně3)
150 €/100 000 Kč 24 hodin – 90 dní ✔️ ✔️ 4)
Moneta Money Bank
1 188 Kč ročně
Bez limitu5)/ 100 000 Kč 120 hodin ✔️ ✔️ ✔️
Creditas 120 Kč / 240 Kč6) ročně 30 000–100 000 Kč 120 hodin ✔️7) 1) ✔️

1) Nevztahuje se na situace, kdy je PIN kód vyzrazen pod hrozbou násilí.
2) U Komerční banky je pro platby přes internet vydávána virtuální karta, fyzické platební karty jsou pro platby přes internet blokovány.
3) MasterCard GOLD, Business GOLD, MC GOLD, Visa GOLD, MCBusiness a VisaBusiness je pojištění zneužití ZÁKLAD v ceně karty
4) Pojištění osobních věcí zahrnuje pouze varianta PLUS
5) Platí při zneužití platební karty bez použití PIN
6) U karty MC GOLD v ceně karty
7) Platí pouze v případě ztráty nebo odcizení karty

Má pojištění platební karty smysl?

Pojištění má smysl v případě, kdy platební kartu nosíte neustále s sebou, držíte na účtu vyšší zůstatek a máte nastavený vyšší denní limit. Vcelku nevýhodná bývají levnější pojištění s nižšími limity plnění do 5 000 nebo 10 000 Kč, která často nepokryjí ani zlomek škod.

Dobré rady

  • Číslo na vaši banku, na kterém je možné zablokovat platební kartu, mějte uložené v telefonním seznamu. Při ztrátě karty tak ušetříte cenný čas.
  • Při blokaci platební karty slouží pro ověření vaší identity zpravidla jen jméno, rodné číslo a adresa.
  • Před uzavřením pojištění platební karty si důkladně pročtěte příslušné podmínky. Ty obvykle skrývají řadu podmínek a výluk ze situací, na které se pojištění nevztahuje.

Na co si dát pozor

Máte u platební karty napsaný PIN kód? Od banky nedostanete ani korunu!

Povinnost bank  nahradit škodu při zneužití karty neplatí ve všech případech. Typickým příkladem je situace, kdy má držitel karty přímo na ní či v její blízkosti poznamenán PIN kód. Tím hrubě porušuje podmínky rámcové smlouvy o pojištění a v případě vzniku pojistné události banka nevyplatí z pojištění ani korunu a veškerá škoda jde na vrub držitele karty.

Blokování karty je bezplatné

Nově je dle zákona zablokování platební karty bezplatné, v případě ztráty karty tedy neváhejte a nechte kartu bezodkladně blokovat. Pozdě nahlášená blokace může vést až ke ztrátě nároku na náhradu ztracených peněz. Vydání karty nové je již u některých bank zpoplatněné, nicméně ho pokrývá příplatkové pojištění.

Spoluúčast při zneužití karty se platí jen jednou

Spoluúčast poškozeného při provedení neautorizované transakce v době před blokací činí 50 euro (v přepočtu zhruba 1 300 Kč) a platí se pouze jednou. Stejná výše poplatku je tedy v případě jedné i deseti podvodných transakcí.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.