, Polička 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Polička: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Polička | © H Pepa | Wikipedia

Znak města Polička1Polička – základní informace

Nejlepší hotely v Poličce

  • Kraj: Pardubický kraj
  • Okres: Svitavy
  • Obec s rozšířenou působností: Polička
  • PSČ Polička: 57201
  • Počet obyvatel Polička: 8 972
  • Distributor elektřiny v Poličce: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Poličce: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Polička 2019

  • Dodavatel vody v Poličce: VHOS, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Poličce pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 31,97 Kč 47,83 Kč 79,80 Kč
2017 33,00 Kč 47,83 Kč 80,83 Kč
2018 33,50 Kč 47,83 Kč 81,33 Kč
2019 35,00 Kč 49,00 Kč 84,00 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Polička 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Poličce pro rok 2019 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 540 Kč
2017 540 Kč
2018 540 Kč
2019 600 Kč

4Poplatek za psa Polička 2019

Místní poplatek ze psů v Poličce pro rok 2019 činí 600 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě (3 a více bytů) a 900 Kč za každého dalšího. Snížená sazba pro důchodce v bytovce je 200 a 300 Kč.

Obyvatelé rodinných domů platí 300 a 450 Kč, případně 150 a 225 Kč, jsou-li důchodci. V okrajových místních částech je poplatek ještě nižší.

Trvalé osvobození od poplatku je možné u psů adoptovaných z útulku.

5MHD Polička: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Poličce jezdí autobusy. Zdarma se přepravují děti do 6 let. Město spadá pod integrovaný dopravní systém a tarif IREDO, zóna 830 viz schéma.

Jednotlivá jízdenka v této zóně stojí 10 Kč, dětská 5 Kč. Je také možné využívat čipovou kartu (BČK IREDO)pro nákup levnějších jízdenek a možnost nákupu časového jízdného. Více informací zde.

Nadmořská výška města Polička, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Polička 2019

Nahlásit chybu