Kdo musí uzavřít povinné ručení? Pravidla pro rok 2020

Povinné ručení alias pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem č. 168/1999 Sb.

Kdo musí mít uzavřené povinné ručení?

Povinné ručeníSjednané povinné ručení musí mít až na několik výjimek každé vozidlo, které má přidělenou registrační značku či technický průkaz, popř. je používáno na veřejných komunikacích.

Tato povinnost neplatí pro vozidla integrovaného záchranného systému, vozidla se zelenou kartou pojištěná v zahraničí a vozidla Policie České republiky, sboru dobrovolných hasičů a některých dalších úřadů.

Trest v případě nesjednaného povinného ručení

Řízení motorového vozidla bez sjednaného povinného ručení může být dle zákona potrestáno pokutou ve výši 5 000–40 000 Kč. V případě způsobení škody či újmy na zdraví navíc platí povinnost uhradit veškerou škodu.

Na sjednání pojištění po skončení platnosti předchozí smlouvy má provozovatel vozidla lhůtu 14 dnů. Nedojde-li v této lhůtě k uzavření smlouvy nové, má majitel vozidla dalších 14 dnů na to, aby odevzdal registrační značku a osvědčení o registraci vozidla na příslušný registr motorových vozidel.

Při nedodržení této povinnosti může být udělena pokuta ve výši od 2 500 Kč do 20 000 Kč.

Co všechno se z povinného ručení hradí?

Povinné ručení slouží k úhradě škod způsobených provozovatelem vozidla druhým osobám. Jedná se o škody na majetku, náklady spojené s léčbou zraněného nebo náklady spojené s jeho právním zastoupením u soudu. Minimální limit pojistného plnění je u povinného ručení stanoven na 35 milionů Kč.

Co se z povinného ručení nehradí?

Z povinného ručení se nehradí mimo jiné škody způsobené na vlastním vozidle viníka nehody. Pro náhradu těchto škod je nutné zřídit havarijní pojištění.

Náhradu škody pojišťovna nevyplatí a bude ji vymáhat i v případech, kdy došlo k porušení zákona 168/1999 Sb. v paragrafu 10, odstavci 1. Mimo jiné se jedná o situace, kdy:

  • byla škoda způsobena úmyslně,
  • vozidlo, kterým byla škoda způsobena, nebylo technicky způsobilé pro provoz na veřejných komunikacích nebo svojí konstrukcí či technickým stavem neodpovídalo požadavkům pro provoz na veřejných komunikacích,
  • vozidlo řídila osoba, která nebyla držitelem příslušného řidičského oprávnění (neplatí pro studenty v autoškole za dohledu oprávněného instruktora),
  • vozidlo řídila osoba pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek nebo léků označených zákazem řídit motorové vozidlo nebo
  • vozidlo řídila osoba, které byl uložen zákaz řízení motorových vozidel.

Povinné ručení a střet se zvěří

V současné době nabízí hned několik pojišťoven jako součást povinného ručení pojistku proti střetu se zvěří:

  • Allianz: Pojištění proti střetu se zvěří je součástí variant Plus, Extra a Max.
  • Direct pojišťovna (dříve Triglav): Pojištění střetu se zvěří a střetu s jiným vozidlem je součástí dopňkového pojištění.
  • Generali Česká pojišťovna: Pojištěna jsou všechna vozidla se smlouvou na dobu neurčitou a povinným ručením ve variantách Start, Stadard, Excluzive a Comfort. Pojištění proti střetu se zvěří tak není součástí nejlevnějšího povinného ručení.
  • Kooperativa: Kooperativa nabízí připojištění proti střetu se zvěří s limitem 100 000 Kč a spoluúčastí minimálně 1 000 Kč.

Bydlíte-li nebo pohybujete-li se v oblastech s častým výskytem zejména lesní zvěře, stojí zřízení tohoto pojištění za zvážení.

Jaký je limit povinného ručení?

Standardní povinné ručení kryje škody až do výše 35 milionů Kč, v případě škody vyšší doplácí zbytek částky viník nehody.

Předejít této situaci lze sjednáním povinného ručení s vyššími limity, jež se pohybují od 70 milionů výše. Cena povinného ručení s vyššími limity je vyšší zhruba o třetinu, u některých produktů navíc získáte úrazové pojištění řidiče i spolujezdce, pojištění střetu se zvěří, pojištění zavazadel či asistenční službu.

Sjednejte si pojištění odpovědnosti za škodu

Škodu při pohybu na pozemních komunikacích můžete spáchat nejen jako řidič motorového vozidla, ale rovněž při jízdě na kole nebo na in-line bruslích.

Ochránit proti těmto následkům se můžete sjednáním pojištění odpovědnosti za škodu. Roční sazba pojistného s nejnižšími limity začíná na necelých čtyřech stech korunách.