Zápis z jednání valné hromady

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor zápisu z jednání valné hromady se bude hodit mimo jiné všem odpovědným osobám, které mají ve společnostech s ručením omezeným právě valnou hromadu na starosti. Správně vyplněný formulář by měl mimo jiné obsahovat jméno a sídlo dané firmy, místo a dobu konání valné hromady a alespoň stručný úvod.

Dále by v něm nemělo chybět jméno předsedy valné hromady, jméno zapisovatele a ověřovatele podpisů. Pro lepší přehlednost by měl zápis z jednání valné hromady obsahovat i její program – samozřejmě nejprve ve stručné a teprve poté i v rozepsané podobě.

Tento vzor zápisu z jednání valné hromady je vám k dispozici zdarma ke stažení a všechny tyto údaje (včetně několika dalších ukázkových) již obsahuje. V podstatě je tak nutné je pouze upravit dle aktuální potřeby.

Náhled vzoru potvrzení objednávky

Zápis z jednání valné hromady

Firma:

Sídlo:

Místo a doba konání valné hromady:

Valné hromady se zúčastnili všichni noví společníci. Do zvolení předsedy řídil valnou hromadu pan Jan Vzor.

Předsedou valné hromady byl zvolen Eduard Skrblík

Zapisovatel Pavel Syka

Ověřovatelé podpisů Eduard Skrblík

Sčítání podpisů provedl předsedající.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

  1. Vstup nových společníků do společnosti a odsouhlasení společenské smlouvy
  2. Volba prvních jednatelů
  3. Zvolení správce vkladů
  4. Uhrazení vkladů nových společníků do rukou správce vkladu

Rozhodnutí valné hromady

Zvolení společníci
Jan Vzor, 16. 4. 1988, Komenského 1, 500 02 Pardubice, RČ 881416/3652
Pavel Syka, 12. 3. 1989, Příčná 392, 500 02 Pardubice, RČ 892312/3768
Eduard Skrblík, 15. 9. 1989, Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2, RČ 892915/3953

Zvolení jednatelé

Správcem nových vkladů byl zvolen pan Jan Vzor, který tyto vklady uloží na bankovní účet společnosti.

Vklady společníků byly předány správci vkladu panu Janu Vzorovi.

Základní kapitál ve výši 600 000 Kč bude tvořen vklady společníků takto:

  • Jan Vzor – 204 000 Kč
  • Eduard Skrblík – 198 000 Kč
  • Dominik Syka – 198 000 Kč

Na závěr předseda valné hromady poděkoval všem zúčastněným a předal věcné dary.

Pardubice 20. února 2024

Zápis zapsal Pavel Syka

Předseda valné hromady Eduard Skrblík

Podpisy byly notářsky ověřeny.

Vzor “Zápis z jednání valné hromady” zdarma ke stažení

Vzor zápisu z jednání valné hromady je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma zápis z jednání valné hromady


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie firma


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás