Žádost o pracovní místo

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Vzor žádosti o pracovní místo dobře poslouží všem nezaměstnaným, kteří třeba již našli své vytoužené pracovní místo a musejí na inzerát odpovědět. Žádost o pracovní místo tak zasílá fyzická osoba potenciálnímu zaměstnavateli.

V úvodu písemnosti by nemělo nejprve chybět vyrozumění, o jaké pracovní místo se jedná a kde jste se o něm dozvěděli. Dále byste se měli stručně představit a zdůvodnit, proč právě vy jste vhodným kandidátem na pracovní místo. Přílohou žádosti o pracovní místo by pak měl být životopis.

Náležitosti žádosti o pracovní místo

Žádost se píše v případě, že nezaměstnaný žádá u zaměstnavatele o pracovní místo.

Forma žádosti

Žádost je psána písemně ve standardizovaném formátu obecné žádosti.

Nutné náležitosti

V záhlaví je uvedeno jméno a adresa žadatele a jméno (název firmy) a adresa zaměstnavatele. Dále stejně jako u obchodních dopisů nesmí chybět datum a místo, kde žádost píšeme.

V samotném textu je potřeba uvést o jaké pracovní místo se jedná a jak jsme se o něm dozvěděli. Ideální je zdůraznit i přednosti, proč právě vy jste vhodný kandidát.

V závěru žádosti nezapomeňte na pozdrav a vlastnoruční podpis.

Vhodné přílohy

Nejčastější přílohou k žádosti je životopis, případně další doklady uvádějící nejvyšší dosažené vzdělání či jiné odborné znalosti.

Kam poslat

Obvykle se žádost zasílá zaměstnavateli písemně poštou nebo emailem, případně můžete žádost doručit osobně.

Náhled vzoru žádosti o pracovní místo

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Firma s. r. o.
Jan Bureš
K Vahám 871
360 52 Karlovy Vary

Praha 2. března 2024

Žádost o pracovní místo asistenta generálního ředitele

Vážený pane Bureši,

v deníku Zaměstnání ze dne 17. února 2024 mě zaujal Váš inzerát na volnou pozici asistenta/asistentky generálního ředitele.

Jsem čerstvým absolventem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – obor Podniková ekonomika, kde jsem letos získal titul inženýr ekonomie. Po studiích jsem byl jmenován do funkce vedoucího ředitele, kde jsem často vedl jednání v angličtině a ruštině.

Proto jsem dálkově absolvoval roční jazykový kurz na Petrohradské univerzitě v Praze, který jsem zakončil závěrečnou zkouškou z ruského jazyka.

V březnu 2015 jsem nastoupil do společnosti Proruskoj, a. s., která poskytovala poradenské služby v oboru exportu. Protože mezi zákazníky této společnosti patřily především i pobočky polských společností, musel jsem rozšířit své znalosti polštiny ročním kurzem na Varšavské univerzitě. Po tomto studiu jsem složil v červnu 2016 státní zkoušku z polštiny.

Vlastním řidičské oprávnění B a mám zkušenosti se sestavováním a vedením pracovních týmů.

O místo asistenta generálního ředitele mám velký zájem a budu očekávat Vaše pozvání na pohovor.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Přílohy

  • Životopis
  • Kopie vysvědčení o státní zkoušce
  • Kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce z ruského jazyka
  • Kopie vysvědčení o státní zkoušce z polského jazyka
  • Pracovní posudek od společnosti Proruskoj, a. s.

Vzor “Žádost o pracovní místo” zdarma ke stažení

Vzor žádosti o pracovní místo je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o pracovní místo


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další vzory z kategorie práce


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás