, Žádost o pracovní místo 2019 → aktuální vzor zdarma ke stažení - Skrblík.cz

Vzory zdarma

Žádost o pracovní místo zdarma ke stažení

Vzor žádosti o pracovní místo dobře poslouží všem nezaměstnaným, kteří třeba již našli své vytoužené pracovní místo a musejí na inzerát odpovědět. Žádost o pracovní místo tak zasílá fyzická osoba potenciálnímu zaměstnavateli.

V úvodu písemnosti by nemělo nejprve chybět vyrozumění, o jaké pracovní místo se jedná a kde jste se o něm dozvěděli. Dále byste se měli stručně představit a zdůvodnit, proč právě vy jste vhodným kandidátem na pracovní místo. Přílohou žádosti o pracovní místo by pak měl být životopis.

Náležitosti žádosti o pracovní místo

Žádost se píše v případě, že nezaměstnaný žádá u zaměstnavatele o pracovní místo.

 • Forma žádosti
  Žádost je psána písemně ve standardizovaném formátu obecné žádosti.
 • Nutné náležitosti
  V záhlaví je uvedeno jméno a adresa žadatele a jméno (název firmy) a adresa zaměstnavatele. Dále stejně jako u obchodních dopisů nesmí chybět datum a místo, kde žádost píšeme.
  V samotném textu je potřeba uvést o jaké pracovní místo se jedná a jak jsme se o něm dozvěděli. Ideální je zdůraznit i přednosti, proč právě vy jste vhodný kandidát.
  V závěru žádosti nezapomeňte na pozdrav a vlastnoruční podpis.
 • Vhodné přílohy
  Nejčastější přílohou k žádosti je životopis, případně další doklady uvádějící nejvyšší dosažené vzdělání či jiné odborné znalosti.
 • Kam poslat
  Obvykle se žádost zasílá zaměstnavateli písemně poštou nebo emailem, případně můžete žádost doručit osobně.

Náhled vzoru žádosti o pracovní místo

Eduard Skrblík
Zanzibarská 208/11
102 00 Praha 2

Firma s. r. o.
Jan Bureš
K Vahám 871
360 52 Karlovy Vary

Praha 2. března 2019

Žádost o pracovní místo asistenta generálního ředitele

Vážený pane Bureši,

v deníku Zaměstnání ze dne 1. března 2019 mě zaujal Váš inzerát na volnou pozici asistenta/asistentky generálního ředitele.

Jsem čerstvým absolventem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – obor Podniková ekonomika, kde jsem letos získal titul inženýr ekonomie. Po studiích jsem byl jmenován do funkce vedoucího ředitele, kde jsem často vedl jednání v angličtině a ruštině.

Proto jsem dálkově absolvoval roční jazykový kurz na Petrohradské univerzitě v Praze, který jsem zakončil závěrečnou zkouškou z ruského jazyka.

V březnu 2015 jsem nastoupil do společnosti Proruskoj, a. s., která poskytovala poradenské služby v oboru exportu. Protože mezi zákazníky této společnosti patřily především i pobočky polských společností, musel jsem rozšířit své znalosti polštiny ročním kurzem na Varšavské univerzitě. Po tomto studiu jsem složil v červnu 2016 státní zkoušku z polštiny.

Vlastním řidičské oprávnění B a mám zkušenosti se sestavováním a vedením pracovních týmů.

O místo asistenta generálního ředitele mám velký zájem a budu očekávat Vaše pozvání na pohovor.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Eduard Skrblík

Přílohy

 • Životopis
 • Kopie vysvědčení o státní zkoušce
 • Kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce z ruského jazyka
 • Kopie vysvědčení o státní zkoušce z polského jazyka
 • Pracovní posudek od společnosti Proruskoj, a. s.

Vzor “Žádost o pracovní místo” zdarma ke stažení

Vzor žádosti o pracovní místo je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Stáhnout zdarma žádost o pracovní místo

Mohlo by vás zajímat…

Vaše zkušenosti Žádost o pracovní místo

Diskuze Žádost o pracovní místo