Životní a existenční minimum 2022: Rozdíl, výpočet, započítané příjmy

Hana Volencová
Publikováno 6. ledna 2022
  • Jedná se o dva odlišné pojmy, které jsou důležité pro schválení státní podpory a případně její výše, nezměnily se od 1. 4. 2020.
  • Životní minimum pro samostatně žijící osobu je 3 860 Kč, pro první dospělou osobu v domácnosti 3 550 Kč.
  • Existenční minimum pro samostatně žijící osobu i pro první dospělou osobu v domácnosti je je 2 490 Kč.
  1. Rozdíl mezi životním a existenčním minimem

    Životní a existenční minimum 2022: Rozdíl, výpočet, započítané příjmyAby bylo možné posoudit oprávněnost nároků na státní příspěvky, bylo stanoveno tzv. životní a existenční minimum.

    Životní minimum 2022

    Právnickým jazykem řečeno jde o minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Lidově řečeno jde o minimální částku stanovenou v korunách za měsíc, za kterou můžete žít skromný život.

    Existenční minimum 2022

    Je přibližně o třetinu nižší než životní minimum. Jde o nejnižší možnou částku, za kterou je možné zajistit výživu a ostatní základní osobní potřeby na úrovni přežití. Osoby s existenčním minimem musí žít ještě skromnější život než osoby s životním minimem.

    Existenční minimum se může u žádostí o dávky a příspěvky používat u lidí, kteří např. odmítají pracovat a jen chtějí přežívat ze sociálních dávek. Nižší vyplácená částka je tak má motivovat k tomu, aby si našli práci a zvýšili si své příjmy.

    Použití existenčního minima není možné u nezaopatřených dětí, poživatelů starobního důchodu, u invalidních osob dle třetího stupně a u osob starších 68 let.

  2. Životní i existenční minimum bez nákladů na bydlení

    Existenční ani životní minimum nezahrnuje nezbytně nutné částky potřebné k obstarání bydlení. To proto, že finanční podpora v oblasti bydlení je zajišťována příspěvkem na bydlení a doplatkem na bydlení.

  3. Částky životního a existenčního minima v roce 2022

    Životní minimumExistenční minimum
    Samostatně žijící osoba3 860 Kč2 490 Kč
    První dospělá osoba v domácnosti3 550 Kč2 490 Kč
    Druhá a každá další dospělá osoba v domácnosti3 200 Kč2 490 Kč
    Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let1 970 Kč
    Nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let2 420 Kč
    Nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let2 770 Kč

    Za životní minimum se považuje součet všech částek jednotlivých členů domácnosti.

    Společně lze posuzovat:

    • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
    • manžele a registrované partnery,
    • rodiče a děti nezletilé nezaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
    • a jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.
  4. Životní minimum 2022

  5. Jaké příjmy se (ne)započítávají do životního minima?

    Hranice životního minima se vždy srovnává s čistými příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob:

    Započítávají se příjmy

    • z pracovní činnosti
    • z podnikání
    • z kapitálového majetku
    • z pronájmu
    • důchody
    • dávky nemocenského pojištění
    • dávky státní sociální podpory
    • ostatní sociální dávky
    • podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
    • výživné atd.

    Nezapočítávají se příjmy

    • z příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek
    • z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
    • z náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy
    • z peněžní pomoci obětem trestné činnosti
    • ze sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem
    • z podpory z prostředků nadací a občanských sdružení
    • ze stipendií
    • z odměn za darování krve
    • z daňového bonusu
    • z příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)
    • z části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů
    • z příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku
    • ze zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa
    • plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí

Rf
Roland ferenc 22.03.2022 – 13:30

Dobrý den já sem se chtěl zeptat já máma přídavky na 3 dětí ve věku 6 14 16 2200kc a životní minimum 5 člena rodiny máme 10500 chci se zeptat jestli se přídavky počítají do životního minima a jestli bere to co máme děkuji za odpověď

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.