Životní a existenční minimum 2024: Rozdíl, kalkulačka, započítané příjmy

Hana Volencová
Publikováno 19. prosince 2023
 • Jedná se o dva odlišné pojmy, které jsou důležité pro schválení státní podpory, naposledy se měnily 1. ledna 2023
 • Životní minimum pro samostatně žijící osobu činí i nadále 4 860 Kč, pro první dospělou osobu v domácnosti 4 470 Kč
 • Existenční minimum je v roce 2024 pro samostatně žijící i pro první dospělou osobu v domácnosti 3 130 Kč
 1. Životní a existenční minimum 2024: Rozdíl, kalkulačka, započítané příjmy

  Rozdíl mezi životním a existenčním minimem

  Životní a existenční minimum 2024: Rozdíl, kalkulačka, započítané příjmyAby bylo možné posoudit oprávněnost nároků na státní příspěvky, bylo stanoveno tzv. životní a existenční minimum.

  Životní minimum 2024

  Jde o minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Lidově řečeno jde o minimální částku stanovenou v korunách za měsíc, za kterou můžete žít skromný život.

  Existenční minimum 2024

  Je přibližně o třetinu nižší než životní minimum. Jde o nejnižší možnou částku, za kterou je možné zajistit výživu a ostatní základní osobní potřeby na úrovni přežití. Osoby s existenčním minimem musí žít ještě skromnější život než osoby s životním minimem.

  Existenční minimum se může u žádostí o dávky a příspěvky používat u lidí, kteří např. odmítají pracovat a jen chtějí přežívat ze sociálních dávek. Nižší vyplácená částka je tak má motivovat k tomu, aby si našli práci a zvýšili si své příjmy.

  Použití existenčního minima není možné u nezaopatřených dětí, poživatelů starobního důchodu, u invalidních osob třetího stupně a u osob starších 68 let.

 2. Životní i existenční minimum bez nákladů na bydlení

  Existenční ani životní minimum nezahrnuje nezbytně nutné částky potřebné k obstarání bydlení. To proto, že finanční podpora v oblasti bydlení je zajišťována příspěvkem na bydlení a doplatkem na bydlení.

 3. Částky životního a existenčního minima v roce 2024

  Životní minimum pro rok 2024 Existenční minimum pro rok 2024
  Samostatně žijící osoba 4 860 Kč 3 130 Kč
  První dospělá osoba v domácnosti 4 470 Kč 3 130 Kč
  Druhá a každá další dospělá osoba v domácnosti 4 040 Kč 3 130 Kč
  Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 2 480 Kč
  Nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let 3 050 Kč
  Nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let 3 490 Kč

  Za životní minimum se považuje součet všech částek jednotlivých členů domácnosti. Při výpočtu vám může pomoct také kalkulačka pro výpočet životního minima, která je dostupná na webu MPSV.

  Společně lze posuzovat:

  • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
  • manžele a registrované partnery,
  • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
  • a jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.
 4. Jaké příjmy se (ne)započítávají do životního minima?

  Hranice životního minima se vždy srovnává s čistými příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob:

  Započítávají se příjmy

  • z pracovní činnosti,
  • z podnikání,
  • z kapitálového majetku,
  • z pronájmu,
  • důchody,
  • dávky nemocenského pojištění,
  • dávky státní sociální podpory,
  • ostatní sociální dávky,
  • podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,
  • výživné atd.

  Nezapočítávají se příjmy

  • z příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
  • z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
  • z náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
  • z peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
  • ze sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
  • z podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
  • ze stipendií,
  • z odměn za darování krve,
  • z daňového bonusu,
  • z příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
  • z části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
  • z příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
  • ze zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
  • plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí,
  • nezaopatřených dětí z brigád, praxí apod. (nově od roku 2023).

Rf
Roland ferenc 22.03.2022 – 13:30

Dobrý den já sem se chtěl zeptat já máma přídavky na 3 dětí ve věku 6 14 16 2200kc a životní minimum 5 člena rodiny máme 10500 chci se zeptat jestli se přídavky počítají do životního minima a jestli bere to co máme děkuji za odpověď

Odpovědět

B
Barbora 11.07.2023 – 04:47

Dobrý den,nějak to nechápu. Můžete mi prosím někdo stručně napsat kolik je životní minimum pro 1 dospělou osobu 1,dítě do 6let plus druhé dítě do 15 let. Děkuji moc

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 11.07.2023 – 08:40

Hezký den, Báro, pokud ve společné domácnosti žije dospělá osoba, dítě do 6 let a dítě do 15 let, životní minimum pro takovou domácnost momentálně činí: 4 470 + 2 480 + 3 050 = 10 000 Kč. Můžete využít i kalkulačku od MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-pro-vypocet-zivotniho-minima

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.