Životní a existenční minimum 2021: Rozdíl, výpočet, započítané příjmy

Lenka Chládková
Publikováno 21. března 2021
 • Jedná se o dva odlišné pojmy, které jsou důležité pro schválení státní podpory a případně její výše.
 • Životní minimum pro samostatně žijící osobu je 3 860 Kč, pro první dospělou osobu v domácnosti 3 550 Kč.
 • Existenční minimum pro samostatně žijící osobu i pro první dospělou osobu v domácnosti je je 2 490 Kč.
 1. Rozdíl mezi životním a existenčním minimem

  Životní a existenční minimum 2021: Rozdíl, výpočet, započítané příjmyAby bylo možné posoudit oprávněnost nároků na státní příspěvky, bylo stanoveno tzv. životní a existenční minimum.

  Životní minimum 2021

  Právničinou řečeno jde o minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Lidově řečeno jde o minimální částku stanovenou v korunách za měsíc, za kterou můžete žít skromný život.

  Existenční minimum 2021

  Je přibližně o třetinu nižší než životní minimum. Jde o nejnižší možnou částku, za kterou je možné zajistit výživu a ostatní základní osobní potřeby na úrovni přežití. Osoby s existenčním minimem musí žít ještě skromnější život než osoby s životním minimem.

  Existenční minimum se může u žádostí o dávky a příspěvky používat u lidí, kteří např. odmítají pracovat a jen chtějí přežívat ze sociálních dávek. Nižší vyplácená částka je tak má motivovat k tomu, aby si našli práci a zvýšili si své příjmy.

  Použití existenčního minima není možné u nezaopatřených dětí, poživatelů starobního důchodu, u invalidních osob dle třetího stupně a u osob starších 68 let.

 2. Životní i existenční minimum bez nákladů na bydlení

  Existenční ani životní minimum nezahrnuje nezbytně nutné částky nutné k obstarání bydlení. To proto, že finanční podpora v oblasti bydlení je zajišťována příspěvkem na bydlení a doplatkem na bydlení.

 3. Částky životního a existenčního minima v roce 2021

  Životní minimumExistenční minimum
  Samostatně žijící osoba3 860 Kč2 490 Kč
  První dospělá osoba v domácnosti3 550 Kč2 490 Kč
  Druhá a každá další dospělá osoba v domácnosti3 200 Kč2 490 Kč
  Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let1 970 Kč
  Nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let2 420 Kč
  Nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let2 770 Kč

  Za životní minimum se považuje součet všech částek jednotlivých členů domácnosti.

  Společně lze posuzovat rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manžele a registrované partnery, rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami a jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

 4. Životní minimum 2021
 5. Jaké příjmy se (ne)započítávají do životního minima?

  Hranice životního minima se vždy srovnává s čistými příjmy jednotlivce, nebo společně posuzovaných osob:

  Započítávají se příjmy

  • z pracovní činnosti
  • z podnikání
  • z kapitálového majetku
  • z pronájmu
  • důchody
  • dávky nemocenského pojištění
  • dávky státní sociální podpory
  • ostatní sociální dávky
  • podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
  • výživné atd.

  Nezapočítávají se příjmy

  • z příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek
  • z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
  • z náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy
  • z peněžní pomoci obětem trestné činnosti
  • ze sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem
  • z podpory z prostředků nadací a občanských sdružení
  • ze stipendií
  • z odměn za darování krve
  • z daňového bonusu
  • z příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)
  • z části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů
  • z příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku
  • ze zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa
  • plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.