Životní a existenční minimum 2023: Rozdíl, výpočet, započítané příjmy

Hana Volencová
Publikováno 1. října 2023
 • Jedná se o dva odlišné pojmy, které jsou důležité pro schválení státní podpory
 • Životní minimum pro samostatně žijící osobu je od 1. ledna 2023 nově 4 860 Kč, pro první dospělou osobu v domácnosti 4 470 Kč
 • Existenční minimum pro samostatně žijící i pro první dospělou osobu v domácnosti je od 1. ledna 2023 nově 3 130 Kč
 1. Životní a existenční minimum 2023: Rozdíl, výpočet, započítané příjmy

  Rozdíl mezi životním a existenčním minimem

  Životní a existenční minimum 2023: Rozdíl, výpočet, započítané příjmyAby bylo možné posoudit oprávněnost nároků na státní příspěvky, bylo stanoveno tzv. životní a existenční minimum.

  Životní minimum 2023

  Jde o minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Lidově řečeno jde o minimální částku stanovenou v korunách za měsíc, za kterou můžete žít skromný život.

  Existenční minimum 2023

  Je přibližně o třetinu nižší než životní minimum. Jde o nejnižší možnou částku, za kterou je možné zajistit výživu a ostatní základní osobní potřeby na úrovni přežití. Osoby s existenčním minimem musí žít ještě skromnější život než osoby s životním minimem.

  Existenční minimum se může u žádostí o dávky a příspěvky používat u lidí, kteří např. odmítají pracovat a jen chtějí přežívat ze sociálních dávek. Nižší vyplácená částka je tak má motivovat k tomu, aby si našli práci a zvýšili si své příjmy.

  Použití existenčního minima není možné u nezaopatřených dětí, poživatelů starobního důchodu, u invalidních osob dle třetího stupně a u osob starších 68 let.

 2. Životní i existenční minimum bez nákladů na bydlení

  Existenční ani životní minimum nezahrnuje nezbytně nutné částky potřebné k obstarání bydlení. To proto, že finanční podpora v oblasti bydlení je zajišťována příspěvkem na bydlení a doplatkem na bydlení.

 3. Částky životního a existenčního minima v roce 2023

  Životní minimum od 1. 1. 2023 Existenční minimum od 1. 1. 2023
  Samostatně žijící osoba 4 860 Kč 3 130 Kč
  První dospělá osoba v domácnosti 4 470 Kč 3 130 Kč
  Druhá a každá další dospělá osoba v domácnosti 4 040 Kč 3 130 Kč
  Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 2 480 Kč
  Nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let 3 050 Kč
  Nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let 3 490 Kč

  Za životní minimum se považuje součet všech částek jednotlivých členů domácnosti.

  Společně lze posuzovat:

  • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
  • manžele a registrované partnery,
  • rodiče a děti nezletilé nezaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
  • a jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.
 4. Jaké příjmy se (ne)započítávají do životního minima?

  Hranice životního minima se vždy srovnává s čistými příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob:

  Započítávají se příjmy

  • z pracovní činnosti
  • z podnikání
  • z kapitálového majetku
  • z pronájmu
  • důchody
  • dávky nemocenského pojištění
  • dávky státní sociální podpory
  • ostatní sociální dávky
  • podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
  • výživné atd.

  Nezapočítávají se příjmy

  • z příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek
  • z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
  • z náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy
  • z peněžní pomoci obětem trestné činnosti
  • ze sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem
  • z podpory z prostředků nadací a občanských sdružení
  • ze stipendií
  • z odměn za darování krve
  • z daňového bonusu
  • z příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)
  • z části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů
  • z příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku
  • ze zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa
  • plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí
  • nezaopatřených dětí z brigád, praxí apod. (nově od roku 2023)

Rf
Roland ferenc 22.03.2022 – 13:30

Dobrý den já sem se chtěl zeptat já máma přídavky na 3 dětí ve věku 6 14 16 2200kc a životní minimum 5 člena rodiny máme 10500 chci se zeptat jestli se přídavky počítají do životního minima a jestli bere to co máme děkuji za odpověď

Odpovědět

B
Barbora 11.07.2023 – 04:47

Dobrý den,nějak to nechápu. Můžete mi prosím někdo stručně napsat kolik je životní minimum pro 1 dospělou osobu 1,dítě do 6let plus druhé dítě do 15 let. Děkuji moc

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 11.07.2023 – 08:40

Hezký den, Báro, pokud ve společné domácnosti žije dospělá osoba, dítě do 6 let a dítě do 15 let, životní minimum pro takovou domácnost momentálně činí: 4 470 + 2 480 + 3 050 = 10 000 Kč. Můžete využít i kalkulačku od MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-pro-vypocet-zivotniho-minima

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.