Sociální dávky a příspěvky 2020: Na co má nárok…?

Přehled příspěvků a sociálních dávek, na které můžete mít od státu nárok. Nenechte se připravit byť o jedinou korunu na státních příspěvcích!

1Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvekK čemu slouží
Rodičovský příspěvek pomáhá rodičům vypořádat se s vyššími náklady po narození dítěte.

Kdo má nárok
Nárok má každý rodič, který se po celý měsíc osobně, řádně a celodenně stará o nejmladší dítě v rodině. Dítě i rodič musí mít trvalé bydliště i místo pobytu v České republice.

Výše příspěvku
Maximální výše příspěvku na jedno dítě je 300 000 Kč. Rodiny s dvojčaty nebo trojčaty dostávají 450 000 Kč. Příspěvek je možné čerpat nejméně 6 měsíců, nejdéle do 4 let věku dítěte. Měsíční výše příspěvku a doba čerpání závisí na příjmech rodičů.

2Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)

Peněžitá pomoc v mateřstvíK čemu slouží
Peněžitá pomoc v mateřství, mezi lidmi známá spíše jako mateřská, má vynahradit příjem matky v období před porodem a těsně po porodu a matce, nebo otci příjem při výchově dítěte.

Kdo má nárok
Hlavní podmínkou je účast žadatelky na nemocenském pojištění.

Výše příspěvku
Výše příspěvku se odvíjí od výše příjmů žadatele. Například maminka s předchozím hrubým příjmem ve výši 20 000 Kč měsíčně bude pobírat mateřskou 13 830 Kč, kdežto maminka s 30 000 Kč má nárok na mateřskou ve výši 20 730 Kč.

3Porodné

PorodnéK čemu slouží
Porodné slouží jako jednorázový příspěvek rodinám s nižšími příjmy při narození prvního a druhého dítěte.

Kdo má nárok
Rodiny s příjmy nižšími, než je 2,7násobek jejich životního minima.

Výše příspěvku
Příspěvek je jednorázový. U prvního dítěte činí 13 000 Kč, u druhého dítěte 10 000 Kč a při narození dvojčat 23 000 Kč.

4Otcovská dovolená

K čemu slouží
Otcovská dovolená neboli otcovská poporodní péče je určena pro všechny čerstvé tatínky, kteří chtějí zůstat s partnerkou a novorozeným dítětem na jeden týden doma.

Kdo má nárok
Na dávku otcovské poporodní péče mají nárok zaměstnanci a OSVČ, kteří si platili nemocenské pojištění nejméně po dobu 3 měsíců. Dávku si mohou nárokovat také pěstouni, poručníci a adoptivní rodiče, kteří převzali dítě do péče, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Výše příspěvku
Žadatel dostane stejně jako matka na mateřské 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Kalkulačka pro přesný výpočet otcovské je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

5Přídavek na dítě

Přídavek na dítě

K čemu slouží
Jde o dlouhodobou finanční pomoc rodinám s nízkými příjmy.

Kdo má nárok
Nárok na přídavek na dítě mají rodiny, jejichž rozhodný příjem je nižší než 2,7násobek životního minima. Dávky lze při splnění podmínek čerpat až do věku 26 let potomka.

Výše příspěvku
V případě, že má alespoň jeden z rodičů příjem ze zaměstnání, podnikání, nebo pobírá podporu nahrazující příjem, měsíční výše příspěvku je na dítě do 6 let 800 Kč, na dítě od 6 do 15 let 910 Kč a na potomka od 15 do 26 let je 1 000 Kč.

Rodiče bez příjmu mají nárok na přídavek za dítě do 6 let ve výši 500 Kč, za dítě od 6 do 15 let 610 Kč a za potomka od 15 do 26 let 700 Kč.

6Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

K čemu slouží
Stát prostřednictvím příspěvku na bydlení pomáhá rodinám s nízkými příjmy hradit jejich náklady na bydlení.

Kdo má nárok
Pro vyplácení dávek příspěvku na bydlení je nutné splnit dvě podmínky: Náklady na bydlení rodiny žadatele musejí přesahovat 30 % jejich příjmů (v Praze 35 %). Náklady na bydlení zároveň nesmí být vyšší než státem definované v daném městě.

Výše příspěvku
Stát proplácí rozdíl mezi 30 % příjmů (v Praze 35 %) a normativními náklady na bydlení v daném městě.

7Pohřebné

Pohřebné

K čemu slouží
Pohřebné pomáhá příjemci finanční pomoci pokrýt náklady na pohřeb zemřelého.

Kdo má nárok
Nárok na pohřebné má osoba, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo rodiči takového dítěte.

Výše příspěvku
Pohřebné je vypláceno jednorázově v částce 5 000 Kč.

8Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti

K čemu slouží
Podporou v nezaměstnanosti stát krátkodobě pomáhá občanům, kteří se ocitli bez práce.

Kdo má nárok
Podporu v nezaměstnanosti mohou získat pouze žadatelé, kteří mají bydliště na území ČR, nepobírají starobní důchod a během posledních dvou let měli důchodové pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

Výše příspěvku
Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrného měsíčního výdělku. Maximální výše podpory v roce 2020 je 19 389 Kč měsíčně.

9Příspěvek na dojíždění

Příspěvek na dojíždění

K čemu slouží
Příspěvek je určen nezaměstnaným, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. Smyslem příspěvku je pomoci získat jim práci.

Kdo má nárok
Žadatelé musejí splnit několik podmínek, mimo jiné být v evidenci Úřadu práce alespoň 5 měsíců, nebo přijít o práci v důsledku hromadného propouštění.

Výše příspěvku
Výše příspěvku se odvíjí od dojezdové vzdálenosti, horní hranice je stanovena na 3 500 Kč.

10Příspěvek na přestěhování

K čemu slouží
Příspěvek je určen nezaměstnaným, kteří nastoupili do zaměstnání mimo své bydliště, a chystají se kvůli práci stěhovat, nebo nezaměstnaným, kteří se již přestěhovali. Smyslem příspěvku je pomoci s úhradou nákladů na stěhování.

Kdo má nárok
Žadatelé musejí splnit několik podmínek, mimo jiné být v evidenci Úřadu práce alespoň 5 měsíců, nebo přijít o práci v důsledku hromadného propouštění.

Výše příspěvku
Příspěvek se poskytuje jednorázově ve výši 50 000 Kč.

11Příspěvek na péči

K čemu slouží
Příspěvkem na péči stát pomáhá zajistit komfort osobám s nepříznivým zdravotním stavem.

Kdo má nárok
Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyžadují pomoc jiné osoby. Stav žadatele posuzuje úřad práce a Správa sociálního zabezpečení.

Výše příspěvku
Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti a věku žadatele. S výjimkou úplné závislosti platí, že žadatelé do 18 let mají nárok na vyšší příspěvek.