Sociální dávky a příspěvky 2024 → Přehled, na co máte nárok

Hana Volencová
Publikováno 17. ledna 2024
 • Rodičům je určena mateřská, otcovská, rodičovský příspěvek, případně porodné či přídavek na dítě
 • Podpora v nezaměstnanosti pomůže s výpadkem příjmů po ztrátě zaměstnání
 • Příspěvek na bydlení pomáhá domácnostem s nízkými příjmy zvládnout vysoké náklady spojené s bydlením
 1. Rodičovský příspěvek

  Rodičovský příspěvek

  K čemu slouží rodičovský příspěvek

  Rodičovský příspěvek pomáhá rodičům vypořádat se s vyššími náklady po narození dítěte.

  Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

  Nárok má každý rodič, který se po celý měsíc osobně, řádně a celodenně stará o nejmladší dítě v rodině. Dítě i rodič musí mít trvalé bydliště i místo pobytu v České republice.

  Výše rodičovského příspěvku

  Maximální výše příspěvku na jedno dítě je 350 000 Kč. Rodiny s dvojčaty nebo trojčaty dostávají 525 000 Kč. Příspěvek je možné čerpat nejméně 6 měsíců, nejdéle do 3 let věku dítěte. Měsíční výše příspěvku a doba čerpání závisí na příjmech rodičů.

 2. Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)

  Peněžitá pomoc v mateřství

  K čemu slouží mateřská

  Peněžitá pomoc v mateřství, mezi lidmi známá spíše jako mateřská, má vynahradit buď příjem matky v období před porodem a těsně po něm, nebo příjem otce při výchově dítěte.

  Kdo má nárok na mateřskou

  Hlavní podmínkou je účast žadatelky na nemocenském pojištění.

  Výše mateřské

  Výše příspěvku se odvíjí od výše příjmů žadatele. Například maminka s předchozím hrubým příjmem ve výši 20 000 Kč měsíčně bude pobírat mateřskou 13 830 Kč, kdežto maminka s 30 000 Kč má nárok na mateřskou ve výši 20 730 Kč.

 3. Porodné

  Porodné

  K čemu slouží porodné

  Porodné slouží jako jednorázový příspěvek rodinám s nižšími příjmy při narození prvního a druhého dítěte.

  Kdo má nárok na porodné

  Rodiny s nižšími příjmy než 2,7násobek jejich životního minima.

  Výše porodného

  Příspěvek je jednorázový. U prvního dítěte činí 13 000 Kč, u druhého dítěte 10 000 Kč a při narození dvojčat 23 000 Kč.

 4. Otcovská dovolená

  K čemu slouží otcovská dovolená

  Otcovská dovolená neboli otcovská poporodní péče je určena pro všechny čerstvé tatínky, kteří chtějí zůstat s partnerkou a novorozeným dítětem na 2 týdny doma.

  Kdo má nárok na otcovskou dovolenou

  Na dávku otcovské poporodní péče mají nárok zaměstnanci a OSVČ, které si platily nemocenské pojištění nejméně po dobu 3 měsíců. Dávku si mohou nárokovat také pěstouni, poručníci a adoptivní rodiče, kteří převzali dítě do péče, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

  Výše příspěvku

  Žadatel dostane stejně jako matka na mateřské 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Kalkulačka pro přesný výpočet otcovské je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 5. Přídavek na dítě

  Přídavek na dítě

  K čemu slouží přídavek na dítě

  Jde o dlouhodobou finanční pomoc rodinám s nízkými příjmy.

  Kdo má nárok na přídavek na dítě

  Nárok na přídavek na dítě mají rodiny, jejichž rozhodný příjem je nižší než 3,4násobek životního minima. Dávky lze při splnění podmínek čerpat až do 26 let potomka.

  Výše přídavku na dítě

  V případě, že má alespoň jeden z rodičů příjem ze zaměstnání, podnikání nebo pobírá dávky nahrazující příjem, je měsíční výše příspěvku na dítě do věku 6 let 1 330 Kč, pro potomky od 6 do 15 let 1 470 Kč a pro ty nejstarší od 15 do 26 let činí příspěvek 1 580 Kč.

  Rodiče bez příjmu mají nárok na přídavek na dítě ve výši výši 830 Kč pro děti do 6 let, 970 Kč pro potomky ve věku od 6 do 15 let a 1 080 Kč pro mladé od 15 do 26 let.

 6. Příspěvek na bydlení

  Příspěvek na bydlení

  K čemu slouží příspěvek na bydlení

  Stát prostřednictvím příspěvku na bydlení pomáhá rodinám s nízkými příjmy hradit jejich náklady na bydlení.

  Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

  Pro vyplácení dávek příspěvku na bydlení je nutné splnit dvě základní podmínky: náklady na bydlení rodiny žadatele musejí přesahovat 30 % jejich příjmů a zároveň nesmí být vyšší než státem definované v daném městě.

  Výše příspěvku na bydlení

  Stát proplácí rozdíl mezi 30 % příjmů a normativními náklady na bydlení v daném městě.

 7. Pohřebné

  Pohřebné

  K čemu slouží pohřebné

  Pohřebné pomáhá příjemci finanční pomoci pokrýt náklady na pohřeb zemřelého.

  Kdo má nárok na pohřebné

  Nárok na pohřebné má osoba, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči takového dítěte, případně také plodu po potratu ze zdravotních důvodů.

  Výše pohřebného

  Pohřebné je vypláceno jednorázově v částce 5 000 Kč.

 8. Podpora v nezaměstnanosti

  Podpora v nezaměstnanosti

  K čemu slouží podpora v nezaměstnanosti

  Podporou v nezaměstnanosti stát krátkodobě pomáhá občanům, kteří se ocitli bez práce.

  Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

  Podporu v nezaměstnanosti mohou získat pouze žadatelé, kteří mají bydliště na území ČR, nepobírají starobní důchod a během posledních 2 let platili důchodové pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

  Výše podpory v nezaměstnanosti

  Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrného měsíčního výdělku. Maximální výše podpory v roce 2024 je 24 608 Kč měsíčně.

 9. Příspěvek na dojíždění

  Příspěvek na dojíždění

  K čemu slouží příspěvek na dojíždění

  Příspěvek je určen nezaměstnaným, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Smyslem příspěvku je pomoci jim získat práci.

  Kdo má nárok na příspěvek na dojíždění

  Žadatelé musejí splnit několik podmínek, mimo jiné být v evidenci úřadu práce alespoň 5 měsíců nebo přijít o práci v důsledku hromadného propouštění.

  Výše příspěvku na dojíždění

  Výše příspěvku se odvíjí od dojezdové vzdálenosti, horní hranice je stanovena na 3 500 Kč, u rodičů pečujících o malé dítě může dosáhnout až na 4 375 Kč.

 10. Příspěvek na péči

  K čemu slouží příspěvek na péči

  Příspěvkem na péči stát pomáhá zajistit komfort osobám s nepříznivým zdravotním stavem.

  Kdo má nárok na příspěvek na péči

  Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyžadují pomoc jiné osoby. Stav žadatele posuzuje úřad práce a správa sociálního zabezpečení.

  Výše příspěvku na péči

  Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti a věku žadatele. S výjimkou úplné závislosti platí, že žadatelé do 18 let mají nárok na vyšší příspěvek.

 11. Dávky v hmotné nouzi: Mimořádná okamžitá pomoc

  K čemu slouží

  Při výpadku pravidelných příjmů je možné žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

  Kdo má nárok

  Na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení je nárok v případě, že osobě či rodině nezbývá po odečtení nákladů na bydlení dostatek peněz na živobytí. Částka živobytí se stanovuje pro každou osobu či rodinu individuálně a odvíjí se od částek existenčního a životního minima.

  Osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit, je také poskytována mimořádná okamžitá pomoc. Jde např. o postižení živelní pohromou nebo jinou katastrofou, kterou nešlo předvídat. Lze o ni ale žádat i v případě, kdy nemá daná osoba dostatek peněz na vystavení duplikátu osobních dokladů, na nákup nebo opravu předmětů dlouhodobé potřeby či na vzdělávání nebo zájmovou činnost nezaopatřených dětí.


L
Lukas 12.04.2023 – 11:40

Dobrý den, chtěl bych se informovat, mám 3stupen invalidity a pobiram 12 800.na péči.uz před rok jsem nebil venku 2patro.nepotrebuji luxus ale standard.Muzete mě někdo volal, chtěl bych si o tom promluvit.Moc děkuji za.Pochopeni 736 137 473 děkuji

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.