, Jihlava 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Jihlava: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Jihlava | © Dreamstime

Znak města Jihlava1Jihlava – základní informace

Nejlepší hotely v Jihlavě

  • Kraj: Kraj Vysočina
  • Okres: Jihlava
  • Obec s rozšířenou působností: Jihlava
  • PSČ Jihlava: 58601
  • Počet obyvatel Jihlava: 50 760
  • Distributor elektřiny v Jihlavě: E.ON Distribuce, a.s.
  • Distributor plynu v Jihlavě: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Jihlava 2019

  • Dodavatel vody v Jihlavě: Vodárenská akciová společnost, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Jihlavě pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 52,31 Kč 35,41 Kč 87,72 Kč
2017 55,17 Kč 37,34 Kč 92,51 Kč
2018 56,44 Kč 38,41 Kč 94,85 Kč
2019 56,44 Kč 38,41 Kč 94,85 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Jihlava 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Jihlavě pro rok 2019 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 680 Kč
2017 680 Kč
2018 680 Kč
2019 680 Kč

Zapojením do motivačního programu města je možné získat slevu z poplatku.

4Poplatek za psa Jihlava 2019

Místní poplatek ze psů v Jihlavě pro rok 2019 za prvního psa 500 Kč a za druhého a každého dalšího 1 000 Kč. Důchodci zaplatí 200, respektive 300 Kč.

Osvobození od poplatku na dobu jednoho roku je možné u psů adoptovaných z útulku. Nárok na úlevu ve výši 50 % poplatku na jeden rok má majitel, který nechá psa očipovat.

5MHD Jihlava: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Jihlavě jezdí autobusy a trolejbusy. Zdarma se přepravují děti do 6 let. Jízdenky se prodávají klasické papírové v nepřestupní i přestupní variantě a také elektronické na Jihlavské kartě, na kterou se nahrává také časové jízdné.

Krátkodobé jízdenky papírové:

Plná Děti do 15 let, senioři 70+
Nepřestupní max. 4 zastávky 10 Kč 5 Kč
Nepřestupní nad 5 zastávek 16 Kč 8 Kč
Přestupní 60 minut 20 Kč 10 Kč
Přestupní 24 hodin 50 Kč 25 Kč

Cena platí pro předprodej, u řidiče jsou jízdenky s přirážkou.

Jednotlivé jízdné s Jihlavskou kartou:

Plná Děti do 15 let, senioři 70+
max. 4 zastávky 8 Kč 4 Kč
max. 8 zastávek 12 Kč 6 Kč
9 a více zastávek 14 Kč 7 Kč

Jízdenky jsou s možností přestupu do 30 minut s tím, že ve druhém voze se zaplatí příplatek za přestup ve výši 30% běžné ceny jízdenky.

Přenosná časová jízdenka:

  • 30denní – 850 Kč

Časové jízdné nepřenosné:

Plné Zlevněné (děti, žáci, studenti) Senioři 70+
7denní 140 Kč 70 Kč
30denní 390 Kč 195 Kč
90denní 1 100 Kč 550 Kč
Roční 3 750 Kč 1 875 Kč 120 Kč

Tabulka obsahuje příkladové platnosti, v Jihlavě lze zakoupit také varianty 2 až 14 denní. Ceny uvedené za vnitřní tarifní pásmo – na území katastrálního města Jihlava. Kompletní nabídka viz ceník.

Nadmořská výška města Jihlava, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Jihlava 2019

Nahlásit chybu