Odstoupení od smlouvy do 14 dnů – pravidla pro rok 2022

Redakce
Publikováno 30. března 2021
 • Odstoupit lze při nákupu zboží mimo místo obvyklého podnikání prodávajícího
 • Platí to ve lhůtě 14 dnů od nákupu a bez udání důvodů
 • Ve výjimečných případech se může lhůta o 1 rok prodloužit

U jakých nákupů lze odstoupit od smlouvy

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů – pravidla pro rok 2022Za poměrně krkolomnou citací ze zákona se skrývají mimo jiné nákupy:

 • Na internetu
 • V rámci teleshoppingu
 • Na předváděcích akcích
 • V rámci podomního prodeje
 • Prostřednictvím telefonu
 • Na ulici

Podmínky pro odstoupení od smlouvy

Toto privilegium má několik pravidel a podmínek, bez jejichž naplnění není odstoupení od smlouvy možné:

 • Odstoupit od smlouvy smí pouze koncový spotřebitel. U zboží zakoupeného tzv. na IČ zákonný nárok na odstoupení od smlouvy není, nicméně někteří obchodníci tuto možnost nabízejí.
 • Od kupní smlouvy lze ve všech případech odstoupit bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.
 • Čtrnáctidenní lhůta začíná běžet okamžikem převzetí zboží. Doba nutná k doručení odstupovaného zboží se do lhůty 14 dnů nezapočítává. Rozhodující je den odeslání odstoupení od smlouvy.
 • Výpověď je nutné vyhotovit písemně a doručit ji prodávajícímu nejdéle 14. den po zakoupení zboží. Za doručení je možné považovat okamžik, kdy je prodávajícímu doručeno oznámení o uložení zásilky s výpovědí.
 • Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje např. na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávky audio a video nahrávek a počítačových programů v případě porušení jejich originálních obalů, na dodávku novin a časopisů či na zboží upravené dle přání spotřebitele atp.
 • Pokud nebude prodejce zákazníka informovat o možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, může se tato lhůta prodloužit na 1 rok a 14 dnů. Nicméně prodejce může zákazníka o této možnosti informovat zpětně telefonicky nebo emailem.

Pozor na smlouvu o opravě a údržbě věcí

Zejména někteří obchodníci na předváděcích akcích vymysleli nový trik, jak po zpřísnění občanského zákoníku zamezit tomu, aby klient v rámci zákonné lhůty 14 dnů odstoupil od smlouvy. Jednou z takových výjimek je smlouva o opravě a údržbě věcí provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. Od této smlouvy nelze v rámci lhůty 14 dní odstoupit.

Někteří nepoctiví prodejci nutí spotřebitele spolu s kupní smlouvou uzavřít také tento typ smlouvy. Cena v ní obsažená je několikanásobně vyšší, než je cena uvedená v kupní smlouvě. Cíl těchto prodejců je jediný – získat od důvěřivých spotřebitelů peníze, které již nebude možné vymoci zpět.

Důrazně vám proto doporučujeme důkladně pročítat všechny dokumenty a smlouvy o opravě a údržbě věcí v žádném případě nepodepisovat.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.