Odstoupení od smlouvy do 14 dnů → pravidla pro rok 2024

Redakce
Publikováno 1. března 2024
 • Odstoupit lze při nákupu zboží mimo místo obvyklého podnikání prodávajícího.
 • Platí to ve lhůtě 14 dnů od nákupu a bez udání důvodu.
 • Ve výjimečných případech se může lhůta o 1 rok prodloužit.
 1. U jakých nákupů lze odstoupit od smlouvy

  Odstoupení od smlouvy do 14 dnů → pravidla pro rok 2024Za poměrně krkolomnou citací ze zákona se skrývají mimo jiné nákupy:

  • Na internetu
  • V rámci teleshoppingu
  • Na předváděcích akcích
  • V rámci podomního prodeje
  • Prostřednictvím telefonu
  • Na ulici
 2. Podmínky pro odstoupení od smlouvy

  Toto privilegium má několik pravidel a podmínek, bez jejichž naplnění není odstoupení od smlouvy možné:

  • Odstoupit od smlouvy smí pouze koncový spotřebitel. U zboží zakoupeného tzv. na IČ zákonný nárok na odstoupení od smlouvy není, nicméně někteří obchodníci tuto možnost nabízejí.
  • Od kupní smlouvy lze ve všech případech odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.
  • Čtrnáctidenní lhůta začíná běžet okamžikem převzetí zboží, pokud vám zboží přijde v několika částech, lhůta se počítá až po převzetí poslední z nich. Doba nutná k doručení odstupovaného zboží se do lhůty 14 dnů nezapočítává. Rozhodující je den odeslání odstoupení od smlouvy.
  • Výpověď je nejvhodnější vyhotovit písemně, využít lze vzor poskytovaný prodejcem nebo ji můžete sepsat sami, nezapomeňte uvést identifikaci smlouvy (např. její číslo) a obchodníka, připojte datum a Váš podpis. Nutné je doručit výpověď prodávajícímu nejdéle 14. den po zakoupení zboží. Za doručení je možné považovat okamžik, kdy je prodávajícímu doručeno oznámení o uložení zásilky s výpovědí.
  • Hned po odstoupení od smlouvy nebo nejlépe současně s ním jste povinni prodejci zaslat nechtěné zboží, a to na vlastní náklady. Maximální lhůta je 14 dní. Prodejce má právo počkat, než mu zboží přijde, a potom vám musí zase on do 14 dní vrátit peníze.
  • Pokud nebude prodejce zákazníka informovat o možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, může se tato lhůta prodloužit na 1 rok a 14 dnů. Nicméně prodejce může zákazníka o této možnosti informovat zpětně telefonicky nebo emailem.
 3. V jakých případech nelze od smlouvy odstoupit

  Existuje několik výjimek, kdy není možné do 14 dnů odstoupit od smlouvy, ani když se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní postory:

  • Zboží bylo upraveno podle vašeho přání nebo přizpůsobeno vaší osobě. Typicky jde o případy, kdy si necháte vyrobit něco na míru, necháte si na hrneček natisknout vlastní fotografii apod.
  • Zboží se rychle kazí. Mohou to být některé druhy potravin, řezané květiny apod.
  • Dodané zboží bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím. To se může stát např. v případě malířských barev.
  • Zboží bylo rozbalené z hygienického ochranného obalu a není zdravotně nebo hygienicky vhodné, aby ho použil další uživatel. Týká se to např. zubních kartáčků, kontaktních čoček, balených potravin.
  • Počítačový program, zvuková nebo obrazová nahrávka je na hmotném nosiči, který byl vybalen z originálního obalu. To znamená, že CD, DVD, USB flash disk atd. s nahrávkou můžete vracet jen před rozbalením.
  • V případě novin, časopisů či jiných periodik lze odstoupit jen od smlouvy o předplatném.
  • Odstoupení od smlouvy do 14 dnů nelze také využít u rezervací na konkrétní datum, některých služeb, losů, sázek apod., obecně lze říci v případech, kdy platí časové omezení.
 4. Přísnější podmínky pro spotřebitele od roku 2023

  Začátek roku 2023 přinesl novelu zákona o ochraně spotřebitele a novelu občanského zákoníku. Co se týká práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní, nic se významně nemění, až na jednu drobnost. Ta se nijak nedotkne poctivých zákazníků, ale e-shopy ochrání před vykuky, kteří dosud využívali internetové obchody jako výhodné půjčovny.

  Je normální, že pokud si člověk kupuje něco bez toho, aby si to prohlédl na vlastní oči, sáhl si na materiál, vyzkoušel si velikost, může být realitou zklamán a chce zboží vrátit prodejci. To i nadále lze – tak, jak je popsáno výše.

  Nyní je ale jasně dané, že zákazník si může zboží vyzkoušet jen po nezbytně nutnou dobu, tedy aby zjistil, zda mu vyhovuje, např. že sedí střih, tvar či velikost. Za případné snížení hodnoty zboží, které tím může vzniknout, už zákazník nese odpovědnost. Stejně tak nese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou manipulací při zkoušení.

  Pokud zákazník zboží v zákonné lhůtě vrátí, avšak bude opotřebené nebo poškozené (bude např. zjevné, že oblečení bylo nošené), může obchodník částku, kterou má zákazníkovi za zboží vrátit, adekvátně snížit.

Pozor na smlouvu o opravě a údržbě věcí

Zejména někteří obchodníci na předváděcích akcích vymysleli nový trik, jak po zpřísnění občanského zákoníku zamezit tomu, aby klient v rámci zákonné lhůty 14 dnů odstoupil od smlouvy. Jednou z takových výjimek je smlouva o opravě a údržbě věcí provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. Od této smlouvy nelze v rámci lhůty 14 dní odstoupit.

Někteří nepoctiví prodejci nutí spotřebitele spolu s kupní smlouvou uzavřít také tento typ smlouvy. Cena v ní obsažená je několikanásobně vyšší, než je cena uvedená v kupní smlouvě. Cíl těchto prodejců je jediný – získat od důvěřivých spotřebitelů peníze, které již nebude možné vymoci zpět.

Důrazně vám proto doporučujeme důkladně pročítat všechny dokumenty a smlouvy o opravě a údržbě věcí v žádném případě nepodepisovat.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.