Odstoupení od smlouvy do 14 dnů – pravidla pro rok 2021

Při nákupu zboží mimo místo obvyklého podnikání prodávajícího lze od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od pořízení.

Za poměrně krkolomnou citací ze zákona se skrývají mimo jiné nákupy:

 • na internetu,
 • v rámci teleshoppingu,
 • na předváděcích akcích,
 • v rámci podomního prodeje,
 • prostřednictvím telefonu či
 • na ulici.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy

Toto privilegium má několik pravidel a podmínek, bez jejichž naplnění není odstoupení od smlouvy možné:

 • Odstoupit od smlouvy smí pouze koncový spotřebitel. U zboží zakoupeného tzv. na IČ zákonný nárok na odstoupení od smlouvy není, nicméně někteří obchodníci tuto možnost nabízejí.
 • Od kupní smlouvy lze ve všech případech odstoupit bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.
 • Čtrnáctidenní lhůta začíná běžet okamžikem převzetí zboží. Doba nutná k doručení odstupovaného zboží se do lhůty 14 dnů nezapočítává. Rozhodující je den odeslání odstoupení od smlouvy.
 • Výpověď je nutné vyhotovit písemně a doručit ji prodávajícímu nejdéle 14. den po zakoupení zboží. Za doručení je možné považovat okamžik, kdy je prodávajícímu doručeno oznámení o uložení zásilky s výpovědí.
 • Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje např. na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávky audio a video nahrávek a počítačových programů v případě porušení jejich originálních obalů, na dodávku novin a časopisů či na zboží upravené dle přání spotřebitele atp.
 • Pokud nebude prodejce zákazníka informovat o možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, může se tato lhůta prodloužit na 1 rok a 14 dnů. Nicméně prodejce může zákazníka o této možnosti informovat zpětně telefonicky nebo emailem.

Pozor na smlouvu o opravě a údržbě věcí

Zejména někteří obchodníci na předváděcích akcích vymysleli nový trik, jak po zpřísnění občanského zákoníku zamezit tomu, aby klient v rámci zákonné lhůty 14 dnů odstoupil od smlouvy. Jednou z takových výjimek je smlouva o opravě a údržbě věcí provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. Od této smlouvy nelze v rámci lhůty 14 dní odstoupit.

Někteří nepoctiví prodejci nutí spotřebitele spolu s kupní smlouvou uzavřít také tento typ smlouvy. Cena v ní obsažená je několikanásobně vyšší, než je cena uvedená v kupní smlouvě. Cíl těchto prodejců je jediný – získat od důvěřivých spotřebitelů peníze, které již nebude možné vymoci zpět.

Důrazně vám proto doporučujeme důkladně pročítat všechny dokumenty a smlouvy o opravě a údržbě věcí v žádném případě nepodepisovat.