Pronájem bytu přes Airbnb → Daně a další povinnosti v roce 2024

Lenka Chládková
Publikováno 10. ledna 2024
 • Krátkodobé pronájmy zprostředkované přes Airbnb jsou klasifikovány jako ubytovací služby, daní se jako příjmy z podnikání
 • U Airbnb je stejně jako u Uberu nebo Boltu každá transakce zaznamenaná a lehce dohledatelná
 • Pokud finanční správa bude provádět kontroly, velmi snadno zjistí, kdo řádně platí daně, a kdo se daňovým povinnostem vyhýbá
 1. Jak zdanit příjmy z Airbnb

  Pronájem bytu přes Airbnb → Daně a další povinnosti v roce 2024Generální finanční ředitelství vydalo oficiální posouzení povinností poskytovatelů ubytování prostřednictvím webových služeb. Krátkodobý pronájem zprostředkovaný přes Airbnb (nebo přes jinou podobnou internetovou službu) finanční správa považuje za ubytovací služby, na které pohlíží jako na příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

  Příjmy z krátkodobého pronájmu se nedaní jako příjmy z nájmu, ale jako standardní příjem z podnikání. Ke správnému zdanění je nutné striktně rozlišit příjmy z ubytovacích služeb a příjmy z nájmu. Při nesprávném zdanění příjmů se vystavujete riziku doměrků.

 2. Kdy jde o ubytovací služby a kdy o nájem

  Kdy se jedná o ubytovací služby

  • ubytování je poskytováno opakovaně
  • nabídka k ubytování je inzerována na internetu (Airbnb)
  • v nabídce se uvádí cena za den nebo týden
  • poskytují se turistům za účelem rekreace
  • ubytování zahrnuje další služby jako úklid bytu, výměnu ložního prádlo, toaletní potřeby

  Kdy se jedná o nájem

  • je smluven na delší dobu
  • nabídka je na internetu inzerována jako dlouhodobý pronájem
  • pronájem není nabízen k rekreaci, ale k bydlení
  • v nabídce se uvádí cena za měsíc, případně za delší časové období
  • elektřinu, plyn si obvykle zajistí sám nájemce
  • jsou poskytovány pouze služby spojené s užíváním bytu jako úklid společných částí domu, odvoz komunálních odpadů, dodávky tepla a vody apod.
 3. Povinnosti při pronajímání nemovitostí přes Airbnb

  Každý poskytovatel krátkodobého ubytování přes Airbnb (nebo přes jinou podobnou internetovou službu) je povinen:

  • mít živnostenské oprávnění
  • vést účetnictví, nebo daňovou evidenci
  • příjmy za poskytované ubytovací služby danit, sazba daně je 15 %
  • podávat každoročně řádné daňové přiznání při splnění dalších podmínek
  • odvádět z příjmů zdravotní a sociální pojištění
  • odvádět poplatky městu, např. v Praze rekreační poplatek 15 Kč za každý den a 6 Kč za každou využitou postel
 4. Jak zdanit příjmy z nájmu

  K poskytování dlouhodobého pronájmu není potřeba živnostenské oprávnění.

  V daňovém přiznání se příjmy z nájmu uvádí v Příloze č.2, přičemž lze uplatnit výdaje v reálné výši, nebo 30% výdajový paušál. Z příjmu z nájmů se neodvádí zákonné pojištění.

 5. Jak zdanit příjmy z ubytovacích služeb přes Airbnb

  Kompletní návod na podání daňového přiznání najdete v článku Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2023/2024.

  Pokud poskytovatel ubytování má živnostenské oprávnění, může uplatnit skutečné výdaje, nebo 60% výdajový paušál.

 6. Airbnb a plátci DPH

  • Poskytovatel ubytování se musí registrovat jako plátce DPH, pokud jeho příjmy za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhnou 2 miliony korun.
  • Přihlášku k registraci musí poskytovatel podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat.
  • Jestliže je poskytovatel plátcem DPH, zahrnuje příjem z ubytovacích služeb mezi zdanitelná plnění v daňovém přiznání k DPH.
 7. Jak zdanit příjmy z Uberu nebo Boltu

  Příjmy je nutné danit i v případě, že poskytujete přepravu prostřednictvím aplikace Uber nebo Bolt. Podle vyjádření Generálního finančního ředitelství se jedná o podnikání, proto je nutné mít živnostenské oprávnění.

  Pro daň z příjmu a DPH platí stejná pravidla jako pro poskytovatele ubytování přes Airbnb.

  Osobní vozidla nejsou předmětem silniční daně. Řidičům tedy v této souvislosti nevznikají žádné další povinnosti.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.