, žádost | Kategorie | Skrblík.cz

SKRBLOG

Žádost o odkoupení pozemku

úterý, 25. září 2018 Petr Novák

Předtisk formuláře žádost o odkoupení pozemku přijde vhod všem fyzickým osobám, které by rády do svého vlastnictví převedly některý z pozemků, zpravidla ve vlastnictví obce. Může se jednat o stavební pozemky, pozemky i výstavbě bytů a domů i pozemky k vybudování zahrady. Žádost o odkoupení pozemku je nutné správně vyplnit dle faktických údajů prodávajícího, vytisknout ji a odeslat na příslušný úřad nebo odbor. Na […] Celý článek »

Žádost

úterý, 24. červenec 2018 Markéta Musilová

Žádost je jedním z nejčastějších typů písemností, se kterou se fyzická, ale i právnická osoba může sehnat. Existuje jich téměř nekonečná řada, např. žádost o odborný posudek, žádost o pracovní místo, či žádost o zápis do obchodního rejstříku. Tento vzor žádosti tak berte jen jako inspiraci, jak by taková žádost mohla vypadat. Vzor žádosti je vám k dispozici zdarma ke stažení. Náhled vzoru žádosti […] Celý článek »

Žádost o odborný posudek

úterý, 24. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor dopisu žádost o odborný posudek přijde vhod nejen právnickým osobám, ale i fyzickým osobám, které žádají třeba o posouzení součástí dědictví. Dopis se v případě právnické osoby (živnostník, podnikatel a podobně) píše na klasický vodorovný či svislý předtisk, v případě fyzické osoby lze použít obyčejný prázdný dokument. Žádost o odborný posudek se zpravidla zasílá do specializované firmy či osobě, která se zabývá oceňováním […] Celý článek »

Žádost o povolení kratší pracovní doby

úterý, 24. červenec 2018 Markéta Musilová

Žádost o povolení kratší pracovní doby je typ dopisu z osobní korespondence, ve kterém zaměstnanec či zaměstnankyně žádá svého zaměstnavatele o povolení kratší pracovní doby. Učinit tak může například ze zdravotních důvodů blízkého příbuzného, což musí doložit patřičným lékařským posudkem. Celou žádost o povolení pracovní doby, ideálně i s nastíněním podrobnějších informací, je pak vhodné doporučeným způsobem zaslat na adresu svého zaměstnavatele […] Celý článek »

Žádost o prominutí překážky provozování živnosti ohlašovací

čtvrtek, 19. červenec 2018 Petr Novák

Ukázka dopisu žádost o prominutí překážky v provozování živnosti ohlašovací přijde vhod všem fyzickým osobám, které by se rády staly živnostníky, avšak brání jim v tom překážka. V tomto případě například v podobě konkurzu, jež byl na fyzickou osobu v minulosti uvalen. Jedná se o oficiální žádost, proto by se měla odesílat doporučenou poštou na adresu místně příslušného živnostenského odboru Krajského soudu. […] Celý článek »

Žádost o změnu stavby

čtvrtek, 19. červenec 2018 Petr Novák

Vzor žádosti o změnu stavby zachycuje žádost o úpravu již předem vydaného rozhodnutí týkajícího se určité stavby. Odbor stavebního úřadu totiž může v odůvodněných případech na žádost stavebníka udělit povolení ke změně stavby před jejím vlastním dokončením. Stavební úřad žádost projedná v rozsahu, v jakém se změna samotných práv dotýká a následně vydá vlastní rozhodnutí, kterým změnu stavby buď povolí (přičemž […] Celý článek »

Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor dopisu žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů se bude hodit všem živnostníkům a právnickým osobám, kterým finanční úřad vyměřil dle jejich názoru neoprávněné penále. Žádost se zasílá doporučeným dopisem na adresu příslušného finančního úřadu. V úvodu dopisu nezapomeňte nejprve uvést vaše identifikační číslo a daňové identifikační číslo a fakt, že žádáte o prominutí penále s odvoláním na […] Celý článek »

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání poslouží všem podnikatelům, kterým nepředvídatelné skutečnosti značně zkomplikovaly odevzdání daňového přiznání v řádném termínu. Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanovují zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují. Jedinou výjimku pak tvoří právě zákon o daních z příjmů, který tuto lhůtu pro podání daňového přiznání neupravuje. Ze závažných důvodů […] Celý článek »

Žádost o pracovní místo

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor žádosti o pracovní místo dobře poslouží všem nezaměstnaným, kteří třeba již našli své vytoužené pracovní místo a musejí na inzerát odpovědět. Žádost o pracovní místo tak zasílá fyzická osoba potenciálnímu zaměstnavateli. V úvodu písemnosti by nemělo nejprve chybět vyrozumění, o jaké pracovní místo se jedná a kde jste se o něm dozvěděli. Dále byste se měli stručně představit a zdůvodnit, proč […] Celý článek »

Žádost o výpis z rejstříku trestů

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová komentáře 2

Vzor žádosti o výpis z rejstříku trestů přijde vhod všem fyzickým osobám, které z nějakého důvodu potřebují ověřit a úředně stvrdit svoji beztrestnost. Formulář žádosti o výpis z rejstříku trestů je nutné buď vyplnit na počítači a následně vytisknout, anebo naopak – nejprve ho vytisknout a poté ho vyplnit klasickou propisovací tužkou. Žádost o výpis z rejstříku trestů je nutné doplnit kolkem ve správné hodnotě, […] Celý článek »