Plná moc

Veronika Jelínková
Publikováno 15. března 2021

Formulář plná moc využijí všechny fyzické osoby, které v určitých situacích potřebují svěřit svou moc jiné osobě, zejména pak při vyřizování některých životních situací.

Uvedená ukázka formuláře plné moci zachycuje svěření plné moci do rukou druhé osoby za účelem jednání na katastrálním úřadě v daném městě. Ukázka formuláře je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Náležitosti dohody o plné moci

Určení obou stran

V plné moci musí být jednoznačně identifikován zmocnitel (který plnou moc dává) i zmocněnec (který plnou moc přijímá). Jednoznačnou identifikací se rozumí jméno, rodné číslo a bydliště tak, aby nebyla možná záměna s jinými osobami.
Pokud je plná moc uváděna v obecné rovině, informace o protistraně se neuvádí.

Předmět plné moci

V čem je zmocněnec oprávněn zmocnitele zastupovat? Informace musí být jasná a stručná, např. “zmocňuji k jednání ve věci výstavby domu na katastrálním pozemku XY”. Je možné uvést, jaká práva zmocněnec má a případně důvody, proč byla plná moc udělena.

Datum udělení plné moci

Povinné je datum udělení plné moci, datum jejího ukončení je dobrovolný.
Doporučujeme uvádět celý název měsíce, číslovka může mít za následek dodatečnou úpravu dokumentu.

Podpisy

Ověřené podpisy nejsou vyžadovány, nicméně jsou doporučeny. Ověřit podpis si můžete jednoduše na České poště u přepážky CzechPoint.

Forma

Písemná forma

Kam doručit

Plnou moc zašlete na úřad, jehož se týká předmět udělení plné moci. Plnou moc můžete také zaslat na poštu, týká-li se plná moc vyzvedávání poštovních zásilek.

Doporučení u plné moci

Vhodné je písemně upravit časovou platnost dokemntu.

Právní náležitosti

Zákon vymezuje plnou moc v §436-488 občanského zákoníku a 441-456 občanského zákoníku.

Náhled vzoru plná moc

Plná moc

Já, níže podepsaný

Eduard Skrblík, rodné číslo: 921234/1234, bytem Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2,

tímto

zmocňuji

pana Jana Bureše, rodné číslo 523456/4321, bytem K Vahám 1034, 350 03 Karlovy Vary

k tomu, aby mě zastupoval před Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, pracoviště Hradec Králové a na Městském úřadě v Třebechovicích pod Orebem, Odboru výstavby. Jana Bureše zmocňuji k tomu, aby mým jménem činil:

Veškeré ústní i písemné úkony spojené s výstavbou rodinného domu na katastrálním pozemku č. 12345-678, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 26. února 2024 do 26. dubna 2024.

V Třebechovicích pod Orebem dne 26. února 2024

Podpis zmocnitele: __________

Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám

Podpis zmocněnce: __________

Vzor “Plná moc” zdarma ke stažení

Ukázku plné moci si můžete stáhnout zdarma.

Stáhnout zdarma plnou moc


Pavel Černoch 23.07.2019 – 16:04

Proč. mi nejde stáhnout zkušební plná moc zdarma?.................................................................

Odpovědět

MV
Miloš Veselý 09.08.2019 – 14:35

Prima,jednoduché, zdarma.

Odpovědět

P
Pavel 03.04.2020 – 07:40

Dobrý den, prosím vás mám dotaz jestli lze nějak udělit plnou moc online. Příklad tatka bydlí v Praze a chce abych mu zařídil něco na úřadě v Českém Těšíne. Je to možné ? Děkuji Franek

Odpovědět

Napsat komentář

Další vzory z kategorie plná moc


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás