Litoměřice: Cena vody 2020, poplatky za odpad a za psa

Město Litoměřice | © Karelj | Wikipedia

Znak města Litoměřice1Litoměřice – základní informace

Nejlepší hotely v Litoměřicích

  • Kraj: Ústecký kraj
  • Okres: Litoměřice
  • Obec s rozšířenou působností: Litoměřice
  • PSČ Litoměřice: 41201
  • Počet obyvatel Litoměřice: 24 405
  • Distributor elektřiny v Litoměřicích: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Litoměřicích: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Litoměřice 2020

  • Dodavatel vody v Litoměřicích: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Litoměřicích pro rok 2020 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 49,68 Kč 48,32 Kč 98,00 Kč
2017 49,98 Kč 48,32 Kč 98,30 Kč
2018 49,98 Kč 48,69 Kč 98,67 Kč
2019 50,86 Kč 48,69 Kč 99,56 Kč
2020
1.1.–30.4.2020
53,07 Kč 50,32 Kč 103,39 Kč
2020
od 1.5.2020
50,77 Kč 48,14 Kč 98,91 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Litoměřice 2020

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Litoměřicích pro rok 2020 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 498 Kč
2017 498 Kč
2018 498 Kč
2019 498 Kč
2020 498 Kč

4Poplatek za psa Litoměřice 2020

Místní poplatek ze psů v Litoměřicích pro rok 2020 činí 800 Kč za každého chovaného psa. Senioři nad 65 let platí sazbu sníženou na 200 Kč.

Pes adoptovaný z útulku po dobu 6 měsíců.

5MHD Litoměřice: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Litoměřicích jezdí pouze 2 autobusové linky MHD, ty jsou zdarma pro všechny přepravované osoby.

Nadmořská výška města Litoměřice, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Litoměřice 2020

Nahlásit chybu