, Litoměřice 2019: Cena vody, poplatky za odpad a za psa

Litoměřice: Cena vody 2019, poplatky za odpad a za psa

Město Litoměřice | © Karelj | Wikipedia

Znak města Litoměřice1Litoměřice – základní informace

Nejlepší hotely v Litoměřicích

  • Kraj: Ústecký kraj
  • Okres: Litoměřice
  • Obec s rozšířenou působností: Litoměřice
  • PSČ Litoměřice: 41201
  • Počet obyvatel Litoměřice: 24 405
  • Distributor elektřiny v Litoměřicích: ČEZ Distribuce, a. s.
  • Distributor plynu v Litoměřicích: GasNet, s. r. o., člen innogy

2Cena vody Litoměřice 2019

  • Dodavatel vody v Litoměřicích: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Aktuální vodné a stočné v Litoměřicích pro rok 2019 je uvedeno níže. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rok Vodné Stočné Cena celkem
2016 49,68 Kč 48,32 Kč 98,00 Kč
2017 49,98 Kč 48,32 Kč 98,30 Kč
2018 49,98 Kč 48,69 Kč 98,67 Kč
2019 50,86 Kč 48,69 Kč 99,56 Kč

3Poplatek za svoz odpadu Litoměřice 2019

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Litoměřicích pro rok 2019 je uvedena pro dospělou osobu. Pro děti, seniory a další skupiny obyvatel může platit cenové zvýhodnění.

Rok Poplatek za svoz odpadu
2016 498 Kč
2017 498 Kč
2018 498 Kč
2019 498 Kč

4Poplatek za psa Litoměřice 2019

Místní poplatek ze psů v Litoměřicích pro rok 2019 činí 800 Kč za každého chovaného psa. Důchodci platí sazbu sníženou na 200 Kč.

Pes označen mikročipem je osvobozen od poplatku po dobu jednoho roku a pes adoptovaný z útulku po dobu 6 měsíců.

5MHD Litoměřice: Ceník, jízdné, jízdenky…

V Litoměřicích jezdí pouze 2 autobusové linky MHD. Zdarma se přepravují děti do 6 let a senioři nad 70 let. Využívá se zde čipová karta EM CARD, se kterou je jízdné levnější.

Jednotlivé jízdné, hotově/čipovou kartou:

  • Plné – 10 Kč/8 Kč
  • Poloviční (děti do 15 let) – 5 Kč/4 Kč

Nadmořská výška města Litoměřice, katastrální výměra nebo nejznámější památky jsou k dohledání na Wikipedii.

Nejlevnější povinné ručení Litoměřice 2019

Nahlásit chybu