Nová zelená úsporám 2024 → Výše dotace, NZÚ Light, nové podmínky pro rodinné i bytové domy

Petr Novák
Publikováno 10. února 2024
 • Nová zelená úsporám je dotační program, jehož hlavním cílem je podpora energetických úspor domácností žijících v rodinných i bytových domech
 • Od září 2023 je spuštěna nová etapa, některé dotace byly navýšeny, došlo ke zjednodušení administrace
 • Ministerstvo životního prostředí kvůli velkému zájmu navýšilo podporu o dalších 10 miliard korun
 1. To nejdůležitější o Nové zelené úsporám 2024

  Nová zelená úsporám 2024Program Nová zelená úsporám byl spuštěn v roce 2014. Třetí výzva pro rodinné domy odstartovala 22. října 2015, další vlna následovala 12. října 2021. Koncem roku 2022 byla do tohoto programu nově zařazena Nová zelená úsporám Light pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy.

  Při kombinaci více opatření mohou žadatelé získat tzv. dotační bonus. Částka dotace je navyšována podle množství aplikovaných opatření.

  Od září 2023 bylo podáno více než 27 tisíc žádostí, největší zájem je o podporu fotovoltaiky. O dotaci na instalaci domácí fotovoltaické elektrárny žádalo 66 % žadatelů, to představuje přibližně o 18 tisíc žádostí.

  Ministerstvo životního prostředí kvůli velkému zájmu navýšilo v dotačním programu Nová zelená úsporám finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Zároveň začaly platit nové podmínky. Od čtvrtka 15. února 2024 se například zvýšil bonus za komplexní renovaci rodinných domů a zavedl se limit pro rezervaci výkonu v síti pro fotovoltaiky.

 2. 11 základních pravidel Nové zelené úsporám

  Kdo může žádat o finanční prostředky z NZÚ

  Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci, příp. stavebníci rodinných a bytových domů. O dotace mohou žádat také bytová družstva, společenství vlastníků jednotek (SVJ) a obce.

  Žádat lze o dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva

  Od počátku roku 2022 byla spuštěna další výzva spojená s kotlíkovými dotacemi, které se soustředí na nízkopříjmové domácnosti. Senioři a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení mohou získat až 95% dotaci, peníze jim budou vyplaceny předem. Ostatní domácnosti mohou žádat o příspěvek v rámci programu Nová zelené úsporám, získat mohou až 50 % způsobilých nákladů. Dotace se nově vztahuje i na výměnu plynového kotle a topidel starších než 20 let za tepelné čerpadlo.

  Kdy je možné žádat o dotaci z Nové zelené úsporám

  Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

  Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 % způsobilých výdajů

  Všechny výdaje je nutné řádně doložit. Peníze jsou vyplaceny až po dokončení úsporných opatření. Pro jednotlivé realizace jsou stanoveny limity na čerpání.

  Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů

  O příspěvek lze žádat zpětně, rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti.

  Jeden rodinný dům = maximálně 1 žádost

  Na jeden rodinný dům je možné uplatnit jen jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory. V tomto případě má žadatel nárok na dotační bonus.

  Od podání žádosti do vyplacení dotace uběhne nejvýše 9 týdnů

  Podmínkou je bezchybná žádost o dotaci. Schvalování žádosti trvá přibližně 3 týdny. Stejně dlouho SFŽP kontroluje žádost a stanovuje výši dotace, třítýdenní je také lhůta na vyplacení peněz.

  V Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji s 10% bonusem

  Bonus 10 % z celkové výše dotace dostanou žadatelé z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem.

  Místo konkrétních výrobků stačí dodržovat parametry

  V rámci rekonstrukce není nutné používat předepsané výrobky a firmy, stačí dodržovat požadavky na technické parametry.

  Dotace i na menší energetické úpravy

  Od roku 2015 je možné žádat o dotace na tzv. dílčí opatření. Podmínkou je snížení spotřeby energie alespoň o 20 %. Peníze lze získat třeba na výměnu oken a dveří či na částečné zateplení.

  Výše dotace se počítá paušálem

  V rámci zjednodušení se u zateplení nebo výměny oken dotace počítá paušálem za 1 metr čtvereční realizovaných opatření. Zvlášť stanovený je příspěvek na 1 m čtvereční pro okna a zvlášť pro fasádu. Vždy však platí, že čím lepší je konečný stav domu, tím vyšší je jednotková dotace.

 3. Oblasti podpory programu Nová zelená úsporám 2024

  Oblasti podpory rodinných a bytových domů se dělí do několika základních skupin. Výše podpory je stanovována individuálně.

  Detailní přehled podporovaných oblastí včetně technických parametrů najdete na webu Nová zelená úsporám.

  Dotace – rodinné domy

  • zateplení – 30 000 až 950 000 Kč
  • kotle, kamna a tepelná čerpadla – 40 000 až 140 000 Kč
  • dešťovka – 27 000 až 105 000 Kč
  • zelené střechy – 800 až 100 000 Kč
  • ekomobilita – 15 000 Kč
  • novostavba – 535 000 Kč
  • fotovoltaické systémy – 51 000 až 160 000 Kč
  • příprava teplé vody a solární ohřev – 45 000 až 60 000 Kč
  • řízené větrání s rekuperací – 105 000 Kč
  • využití tepla z odpadní vody – 5 000 až 50 000 Kč
  • dotační bonusy – 10 000 až 161 000 Kč

  Dotace – bytové domy

  • zateplení – 700 až 4 900 Kč/m2
  • dešťovka – velmi individuální, na základě velikosti nádrže, typu systému, množství připojených bytových jednotek
  • příprava teplé vody a solární ohřev – 13 000 až 20 000 Kč/kW
  • řízené větrání s rekuperací – 35 000 Kč/bytová jednotka
  • využití tepla z odpadní vody – 15 000 Kč/bytová jednotka
  • novostavba – 150 000 Kč/bytová jednotka
  • fotovoltaické systémy – 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu, 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému, 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
  • stínící technika – 1 500 Kč/m2
  • zelené střechy – až 400 000 Kč/stavba
  • ekomobilita – 25 000 Kč za stanici
  • dotační bonusy
 4. Dotace na fotovoltaiku 2024

  Ministerstvo životního prostředí upravilo od 15. února 2024 dotační podmínky. Podle nových pravidel, která se dotýkají pouze podprogramu NZÚ Standard pro rodinné domy, mají na vyšší dotaci nárok žadatelé, kteří si zkombinují fotovoltaiku a zateplení domu, dotace pak může s dotačními bonusy dosáhnout až na částku 200 000 Kč. V případě instalace samotné fotovoltaiky došlo ke snížení podpory z 200 tisíc korun na 160 tisíc korun.

  Změnily se také jednotkové výše dotace na fotovoltaiku. Základní podpora činí 35 000 Kč, dotaci ve výši až 60 000 Kč je možné získat s využitím tepelného čerpadla. Za jeden kWp instalovaného výkonu může žadatel obdržet bonus 8 000 Kč, stejně jako za jednu kWh elektrického akumulačního systému.

  Od poloviny února platí pro majitele domů s fotovoltaikou ještě jedna změna. Jde o omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení FVE na 50 procent maximálního výkonu elektrárny. Opatření má podle tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí umožnit připojení více domácích fotovoltaických elektráren.

 5. Kde a jak žádat o dotaci z Nové zelené úsporám

  Žádost včetně všech požadovaných dokumentů se podává elektronicky přes informační systém pro administraci žádostí AIS SFŽP ČR.

  Pro ověření identity je třeba využít některý z elektronických identifikačních prostředků, jako například: Eidentita, Mobilní klíč eGovermentu nebo lze využít občanský průkaz s aktivovaným kontaktním čipem.

  Ve všech případech je nutné předložit

  • Formulář žádosti o podporu
  • Odborný posudek (projektová dokumentace + energetické hodnocení budovy)
  • Dokument o vlastnictví bankovního účtu

  Další dokumenty se dokládají podle podmínek příslušného dotačního programu.

 6. Poraďte se o realizaci s odborníky

  Zvažujete investici do fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla? Poraďte se nezávazně se společností Woltair.

  Woltair nabízí garanci získání dotace ve výši až 225 000 Kč, záruku 10 let a vyřízení do 30 dní. Využít můžete bezplatnou osobní konzultaci a sníženou zálohu jen 50 %.

  Nezávazná konzultace u Woltair

 7. Nová zelená úsporám Light 2024

  Program Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) je určen na realizaci úsporných opatření v domácnostech s nižšími příjmy. O dotaci tak může žádat člen domácnosti, který pobírá starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně. Žádat mohou i domácnosti, které mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Nově mohou žádat také domácnosti pobírající přídavky na děti.

  Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám nemusí mít žadatelé dopředu našetřené finance, příspěvek jim bude vyplacen zálohově, tedy ještě před tím, než se pustí do stavebních prací. Výše dotace může být až 100 %. Realizace úsporných opatření musí být provedena do jednoho roku, žádat je možné i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022.

  Dotační program NZÚ Light byl z důvodu vyčerpání prostředků pozastaven, příjem žádosti bude opět spuštěn 17. ledna 2024.

 8. Dotace Oprav dům po babičce 2024

  V úterý 26. září 2023 byl zahájen příjem žádostí pro nový dotační program Oprav dům po babičce. Prostřednictvím programu lze žádat o podporu na komplexní zateplení domu, který musí být starší 10 let. Oprav dům po babičce se dá kombinovat s dalšími dotacemi z Nové zelené úsporám, za každou kombinaci žadatel obdrží motivační bonus ve výši 10 tisíc korun.

  Dotace je vyplácena zálohově předem, získat je možné 50 % realizovaných nákladů v celkové výši až 1 000 000 Kč. Na doplatek lze čerpat úvěr u vybraných stavebních spořitelen bez nutnosti zástavy nemovitosti. Zvýhodněné úvěry budou dostupné od ledna 2024.

 9. Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám 2024

  Kotlíková dotace i Nová zelená úsporám podporují finančně domácnosti k tomu, aby nezatěžovaly životní prostředí. Kotlíková dotace je v nové vlně, která byla spuštěna na začátku roku 2022, soustředěna na domácnosti, které mají nízké příjmy. Senioři a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení mohou získat až 95% dotaci, peníze jim budou vyplaceny předem.

  Ostatní domácnosti mohou čerpat příspěvek v rámci programu Nová zelené úsporám, získat mohou až 50 % způsobilých nákladů. Dotace se nově vztahuje i na výměnu plynového kotle a topidel starších než 20 let za tepelné čerpadlo.

  Nová zelená úsporám Kotlíková dotace
  Začátek nové výzvy 12. října 2021 počátek roku 2022
  Kde o dotaci žádat Státní fond životního prostředí ČR Krajské úřady
  Výše dotace až 50 % způsobilých výdajů 95 % způsobilých výdajů
  Pro koho je určena Vlastníci, případně stavebníci rodinných a bytových domů, bytová družstva, SVJ, obce, příspěvkové organizace atd. Nízkopříjmové domácnosti (vlastníci domu)
 10. Zelená úsporám 2024 pro bytové domy

  Nová vlna dotačního programu pro bytové domy přinesla řadu změn. Princip zůstává stále zachován, hlavním cílem je podpořit energetické úspory domácností žijících v bytových domech. Nejvýraznější změny NZÚ se týkají navýšení některých dotací, přesnější rozlišení majitelů nemovitostí, v případě SVJ a družstev možnost čerpat dotaci předem nebo zjednodušení administrace žádostí.

  Příjem žádostí byl zahájen 19. září 2023.


D
David 09.03.2023 – 12:09

Dobrý den ,stavím rodinný dům (dřevostavba) Chci se zeptat jak žádat o dotaci, co se týče tepelného čerpadla, podlahového topení či celkově za novostavbu rodinného domu. Dům bude nízkoenergetický..

Odpovědět

LE
Ladislav Erban 12.03.2023 – 18:35

Mám dotaz,je mi 74 let a chtěl jsem požádat o dotaci zelená uspora light. Ale po poradě v místě poradny jsem zjistil, že tato dotace by mi stačila na zatepleni navetrne strany meho domu tak na třetinu stěny. Proto bych rád věděl zda jde propojit zelenou light s normální zelenou usporou na rok 2023. A kolik bych potom musel dodat ze svých peněz. Děkuji za vaši odpověď

Odpovědět

Lucie Schmidtová
Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 17.03.2023 – 14:34

Dobrý den, Davide, o dotaci na tepelné čerpadlo můžete žádat zde, kde také najdete veškeré potřebné informace. Co se týče dotace na novostavbu záleží, zda se jedná o bytové domy v Praze, či obecně v ČR - k tomu máme 2 články: Nová zelená úsporám 2023 pro bytové domy v Praze a Nová zelená úsporám 2023 pro bytové domy v ČR.

Odpovědět

Lucie Schmidtová
Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 17.03.2023 – 14:41

Dobrý den, pane Erbane, dle Ministerstva životního prostředí je možné NZÚ a NZÚ Light kombinovat. Je tedy možné využít finanční podporu z NZÚ Light například na zateplení domu a zároveň žádat o dotaci z NZÚ například na výměnu zdroje vytápění. Jde o dvě různé žádosti, úspory realizované díky dotaci programu NZÚ Light se nezapočítávají do výpočtu úspor programu NZÚ. Více informací o NZÚ Light najdete zde.

Odpovědět

R
Roman 19.03.2023 – 09:51

Dobrý den, koupil jsem starší dům a chtěl bych udělat novou střechu a fasádu. Poradíte mi jak dosáhnout na dotace, dekuji Roman

Odpovědět

O
Otakar 22.03.2023 – 17:03

Dobrý den. 5.9.2022 jsem si objednal výměnu dvou vchodových dveří. 8.9.2022 jsem zaplatil zálohu 76 000,- Kč. Realizace proběhla v letošním roce 15.2.2025, prosím o informaci zda na uvedenou akci mohu žádat o příspěvek. Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Lucie Schmidtová
Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 24.03.2023 – 11:24

Dobrý den, pane Otakare, pokud se jedná o rodinný dům je výměna dveří zahrnuta v sekci zateplení zde https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/. Výměna vchodových dveří je zahrnuta také v programu Nová zelená úsporám Light, tento program je určený ale pouze pro příjemce starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně.

Odpovědět

Lucie Schmidtová
Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 24.03.2023 – 11:31

Dobrý den, pane Romane, Nová zelená úsporám nabízí dotace na výstavbu zelených střech, nebo na zateplení střechy → najdete zde na webu po kliknutí na Zateplení nebo Zelené střechy https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/. Co se týče fasády, NZÚ dává dotace na zateplení obvodových stěn.

Odpovědět

J
Jana 26.03.2023 – 08:08

Dobrý den, v lednu a v dubnu 2022 byla provedena výměna oken v rodinném domě. Je možné požádat o dotaci? Majitelé jsou starobní důchodci. Děkuji za odpověď.

Odpovědět

Lucie Schmidtová
Lucie Schmidtová redaktor Skrblíka 27.03.2023 – 18:45

Dobrý den, Jano, výměna oken je zahrnuta v programu Nová zelená úsporám Light https://novazelenausporam.cz/nzu-light/, tento program je určený pro příjemce starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně. Další informace se dočtete i v našem loňském článku https://www.skrblik.cz/blog/nova-zelena-usporam-light/

Odpovědět

RS
Rudolf Svoboda 29.03.2023 – 16:35

Dobrý den. Po čtení tohoto článku jsem se rozhodl zeptat i já a to na žádost rodičů. Jedná se o manžele ve věku 80 let, starobní důchodci. Vlastní rodinný řadový dům v osobním vlastnictví. Zhruba před 5 roky si nechali od soukromé firmy vyměnit původní dřevěná okna za nová ,plastová. Dále pak si nechali po nějakém čase udělat zateplení zdiva domu. V neposlední době si nechali zateplit i půdní prostory foukanou pěnou. A na konec zrušili kotel na pevná paliva , kdy tento nahradili za elektrický. Já sám toto osobně nesleduji, ale otec mne požádal, viděl něco v TV, zda-li bych se mohl někde dotázat o možnosti alespoň částečné dotace za uvedené inovace na uvedeném domě. Veškeré inovace provedli z vlastních uspořených nákladů. Tedy Vás prosím za každou radu, případně kam a jak se obrátit, abych mohl dát rodičům uspokojující informaci. Předem děkuji za váš čas s přáním hezkého dne. Jan Mištík.

Odpovědět

MD
Michal Dufek 05.04.2023 – 18:21

Dobrý den, rodiče - starobní důchodci - letos čerpali dotaci na výměnu oken v programu nová zelená light. Mohou se přihlásit i v klasické výzvě nová zelená úsporám k dotaci na zateplení fasády nebo už vyčerpal možnost dotaci v rámci svého domu? Děkuji.

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 06.04.2023 – 15:37

Dobrý den, Michale, mám pocit, že se to nevylučuje, ale zkuste dotaz podat přes kontaktní formulář, který míří přímo k odborníkům NZÚ: https://novazelenausporam.cz/kontaktni-formular/

Odpovědět

RW
Robert Webb 03.05.2023 – 20:15

Dobrý den, budeme měnit stávající skla v oknech za kvalitní, která uspoří až 30 procent tepla. Rámy jsou hliníkové a památkáři nepovolí výměnu. Můžeme si požádat o dotaci, celková cena bude 150 000,- Kč a bude ji provádět firma. Děkuji za odpověď R. Webb

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 04.05.2023 – 09:11

Hezký den, Roberte, výměna oken spadá do dotace na zateplení, přikládám odkaz, kde najdete i závazné pokyny pro žadatele: https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/#grant-150

Odpovědět

EM
Eva Matejkova 31.05.2023 – 12:46

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli bychom mohli získat dotaci ne tepelné čerpadlo za starý kotel na uhlí.Jsme s manželem starobní důchodci,v rod.dome máme trvalý pobyt,ale před 5 lety jsme náš dům darovali dceři.Ta žije s rodinou v Praze,kde má trvalý pobyt . Děkuji.

Odpovědět

Hana Volencová
Hana Volencová redaktor Skrblíka 01.06.2023 – 10:43

Hezký den, Evo, všechny informace k dotaci na tepelné čerpadlo získáte tady: https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/#grant-5623

Odpovědět

Leoš Štěpánek 07.01.2024 – 18:25

Dobrý den. Minulého roku jsme vyměnily hlavní zdroj topení z plynového kotle na tepelné čerpadlo. Plynový kotel zatím ponecháme jako záložní zdroj. Můžeme čerpat státní dotaci na výměnu hlavního zdroje topení? Děkuji za odpověď.

Odpovědět

R
Robert 14.02.2024 – 16:15

@Rudolf Svoboda: ... to by mě také zajímalo, když už od realizace přestavby uplynula delší doba než 1 rok, jestli to lze také nějak zpětně řešit. Odpovědi se Vám tady stále nedostalo, tak nevím, jestli to tady někdo z redakce ví, nebo jestli je potřeba se zeptat spíše někoho, kdo to přímo vyřizuje.

Odpovědět

L
Lukáš 15.05.2024 – 23:55

Dobrý den, Koupil jsem starý dům a kompletně jej předělávám, od podlahy. Nyní jsem ve fázi kdy měníme okna a dveře. Je možné na ně dostat dotace? Je tato dotace vyplacena předem?

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.