Evropský průkaz zdravotního pojištění: Cestovní pojištění po EU zdarma

Při cestách do Evropské unie a na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska stačí ve většině případů vycestovat jen s Evropským průkazem zdravotního pojištění, známým také jako karta pojištěnce nebo EHIC. Tedy bez sjednaného cestovního pojištění.

Tento modrý průkaz EHIC o velikosti platební karty vám ve výše uvedených zemích zajistí stejnou péči, na jakou mají nárok místní obyvatelé. Pokud mají místní obyvatelé například právo na bezplatné ošetření, vy ho budete mít také, pokud ale jsou povinni hradit regulační poplatky, stejná povinnost čeká i vás.

O evropskou kartu pojištěnce můžete bezplatně požádat u vaší zdravotní pojišťovny.

Co ještě je dobré o evropské kartě pojištěnce vědět

 • Průkaz pojištěnce noste neustále u sebe spolu s osobními doklady. Bez prokázání se nemůžete být ošetřováni za stejných podmínek jako místní.
 • Děti musí mít vždy vlastní průkaz pojištění, není možné je zapsat na průkaz rodičů.

Ohlídejte si platnost průkazu pojištěnce

Standardní platnost průkazu pojištěnce je 10 let. Po vypršení této lhůty je průkaz neplatný.

Nové průkazy pojišťovna obvykle posílá v dostatečném předstihu na adresu pojištěnce. Pokud se před koncem platnosti průkazu chystáte na delší dobu do zahraničí, nebo vám před koncem platnosti nový průkaz nedorazí, kontaktujte ihned svou pojišťovnu.

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Kde platí Evropský průkaz zdravotního pojištění

Kdy jen průkaz pojištěnce nestačí

Evropský průkaz zdravotního pojištění není plnohodnotnou náhradou cestovního pojištění. Zejména v následujících případech doporučujeme vycestovat jak s průkazem, tak se sjednaným pojištěním:

 • Evropský průkaz pojištění neznamená automaticky bezplatnou léčbu
  S průkazem pojištěnce nemáte automaticky nárok na bezplatnou léčbu, ale na léčbu za stejných podmínek jako místní obyvatelé. To znamená, že pokud nebudete mít sjednané cestovní pojištění a po úrazu budete dopraveni do soukromé nemocnice, mohou po vás být veškeré náklady vymáhány.
 • Lyže, snowboard a další rizikové sporty jen s doplňkovým pojištěním
  Plánujete-li v průběhu pobytu v zahraničí lyžovat, snowboardovat či provozovat jiné adrenalinové a rizikové sporty, doporučujeme mít sjednané zvláštní cestovní pojištění s vyšším krytím. V případě úrazu a převozu helikoptérou transport nebývá kryt z veřejného pojištění.
 • Karta pojištěnce kryje pouze výdaje související se zdravím
  Vycestujete-li pouze s Evropským průkazem zdravotního pojištění, nebudete mít pojištěná svá zavazadla, zpoždění, zrušení letu apod. Pro odškodnění při ztrátě zavazadel je opět nutné připojištění.
 • Regulační poplatky v některých zemích mohou být vyšší než cena pojištění
  Ve většině evropských zemí fungují regulační poplatky. Zejména v těch ekonomicky vyspělejších zemích se může stát, že výše poplatků převýší náklady na sjednání samotného cestovního pojištění. Je pak na zvážení každého, zda je ochoten podstoupit riziko a vycestovat bez sjednaného pojištění.

Průkaz pojištěnce + cestovní pojištění v rámci platební karty + pojištění odpovědnosti

Dostačující pojištění pro cesty po Evropě lze za jistých okolností pořídit zdarma seskládáním různých produktů bez nutnosti hradit další pojistné:

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění
  Zdarma vydávaná modrá kartičky pojišťovny zajistí v případě úrazu či ošetření stejnou péči, jakou mají obyvatelé navštívené země.
 • Cestovní pojištění
  Komplexní cestovní pojištění bývá často sjednáváno jako součást platební karty. Obvykle kryje náklady na ambulantní ošetření, léčebné výlohy, lékařský převoz zraněného či zesnulého a odpovědnost za škodu.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
  Většina nabízených pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává s plněním po celé Evropské unii. Pokud často cestujete, myslete na tento fakt při sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu a nechte si nastavit dostatečně vysoké limity plnění.

S průkazem pojištěnce můžete i do Chorvatska

Chorvatsko je od července 2013 členem Evropské unie. To znamená, že do země můžete vycestovat jen s kartičkou pojištěnce a budete mít nárok na ošetření u chorvatského lékaře za stejných podmínek, jako mají místní obyvatelé. Za ošetření u lékaře včetně zubařů a za vydání léku na předpis bývá v praxi účtován poplatek 34 Kč10 kn, za den v nemocnici se platí 343 Kč100 kn, a to až do maximální výše 6 864 Kč2000 kn. Neodkladný zásah záchranné služby je zdarma.

Toto platí pouze v případě Chorvatska. Černá Hora, Bosna a Hercegovina nebo Albánie nadále nejsou členem EU.