Jak se zbavit dluhů: 9 jednoduchých kroků k úspěšnému oddlužení

Lenka Chládková
Publikováno 20. srpna 2023
 • Zbavit dluhů se legálně můžete vyhlášením osobního bankrotu
 • Pro jeho schválení stačí splnit několik zákonných požadavků
 • V našem článku najdete návod, jak vyhlásit osobní bankrot bez plateb soukromým firmám
  1. Kdo může vyhlásit osobní bankrot

   Vyhlášení osobního bankrotu představuje jeden ze způsobu řešení finančního úpadku. Týká se především fyzických osob, tedy nepodnikatelů, kteří nejsou dlouhodobě schopni platit své dluhy. Osobní bankrot a následné oddlužení je cesta z dluhové pasti.

   Kdo může vyhlásit osobní bankrot

  2. Kdy je možné vyhlásit osobní bankrot

   Přestože od června 2019 platí mírnější podmínky pro vstup do oddlužení, na osobní bankrot nedosáhne úplně každý. Vyhlásit osobní bankrot můžete jen v případě, že splňujete tyto podmínky:

   • dlužíte nejméně dvěma věřitelům
   • nejste schopni své dluhy dlouhodobě splácet
   • můžete si dovolit splácet alespoň 2 178 Kč měsíčně
   • máte poctivé záměry a zodpovědně plníte své povinnosti
  3. Jak vyhlásit osobní bankrot

   Osobní bankrot začíná podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení u krajského soudu v místě trvalého bydliště. Tento návrh může zpracovat a za vás podat jen advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná nezisková či veřejně prospěšná společnost.

   Seznam všech akreditovaných osob vede Ministerstvo spravedlnosti ČR a je k dispozici na stránkách Sako.justice.cz.

  4. Dejte si pozor na soukromé oddlužovací firmy

   Zákon výslovně zakazuje oddlužovacím agenturám zpracovávat návrhy na oddlužení. Pro zpracování návrhů se vždy obracejte jen na advokáta nebo na některou z akreditovaných společností ze seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR.

  5. Osobní bankrot zdarma

   Podle zákona si za vypracování insolvenčního návrhu může advokát, případně notář, insolvenční správce, soudní exekutor či akreditovaná osoba účtovat maximálně 4 000 Kč bez DPH, u společného oddlužení manželů nejvíce 6 000 Kč bez DPH.

   Akreditovaná nezisková organizace návrh na oddlužení vypracuje zdarma.

  6. Podmínky pro osobní oddlužení 2024

   Soud schválí oddlužení pouze v případě, že budete splňovat výše uvedené podmínky. Návrh však bude zamítnut, pokud jste:

   • v posledních 10 letech už oddlužením prošli
   • v posledních 5 letech soud oddlužení zamítnul či zrušil pro nepoctivý záměr
   • v posledních 3 měsících jste vzali návrh na povolení oddlužení zpět

   Oddlužení se od června 2019 provádí zpeněžením majetku, nebo kombinací zpeněžení majetku a splátkového kalendáře. Samostatné řešení splátkovým kalendářem již zákon neumožňuje.

  7. Minimální splátka a nezabavitelná částka 2024

   Minimální splátku stanoví insolvenční novela na 2 178 Kč. Váš čistý měsíční příjem tak musí pokrýt nezabavitelnou částku + minimální splátku. Jinak vám nebude žádost schválena.

   Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky – životní minimum a normativní náklady na bydlení. Od ledna 2023 činí nezabavitelná částka 13 638 Kč. Za každou vyživovanou osobu se nezabavitelná částka navyšuje o 3 409,50 Kč.

  8. Jak dlouho trvá oddlužení

   Insolvenční novela z června 2019 zavádí dvě varianty oddlužení. Všechny dluhy vám budou odpuštěny, pokud splatíte alespoň

   • 60 % svých závazků během 3 let, nebo
   • 30 % svých závazků za 5 let

   Jestliže neuhradíte 60 % dluhů během 3 let, budete automaticky pokračovat ve splácení další 2 roky s cílem splatit alespoň 30 % svých závazků.

   Nepodaří-li se vám podmínky dodržet, bude o prominutí dluhů po 5 letech rozhodovat soud. Bude na soudu, aby rozhodl, zda jste se maximálně snažili dluhy splatit. Pokud shledá, že jste se snažili dostatečně, bude vám zbytek dluhů odpuštěn, i když splatíte jen nepatrnou část.

   V opačném případě budete ve stejné situaci jako před 5 lety.

   Vláda v červnu 2023 podpořila novelu insolvenčního zákona, která zkracuje dobu oddlužení z pěti let na tři roky. Novela by měla zefektivnit a zjednodušit proces oddlužení tak, aby se lidé snadněji dostali z dluhové pasti. Zatím není jasné, kdy bude novela schválena parlamentem, předpokládá se, že k účinnosti dojde 1. ledna 2024.

  9. Osobní bankrot pro důchodce a invalidy

   Osobní bankrot pro důchodce a invalidyOddlužení důchodců a invalidů (druhý a třetí stupeň) je od června 2019 mnohem jednodušší.

   Podmínku, kterou musí splnit pro rok 2023 je nutné splácet na úhradu dluhů věřitelům minimálně tolik, kolik činí platba insolvenčnímu správci. Tato částka je: 1 089 Kč měsíčně.

   Oddlužení trvá 3 roky bez ohledu na to, kolik zvládnou splatit dluhů. Této možnosti lze ale využít pouze jednou.

  10. Povinnosti dlužníka při oddlužení

   Na řádné splácení a plnění povinností dohlíží insolvenční správce. Pokud nebudete své závazky plnit, může soud své rozhodnutí kdykoli zrušit. V takovém případě pohledávky, které nebyly v insolvenčním řízení uspokojeny, nezaniknou.

   Po vstupu do procesu oddlužení jste povinni

   • Vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, kupříkladu nezaměstnaní se musí snažit najít si práci, vysokoškolačka by neměla pracovat jako pokladní atd. Zaměstnání by mělo odpovídat vaší kvalifikaci. Insolvenční správce a soud musí vidět vaši snahu dostát svým závazkům.
   • Mimořádné příjmy jako například příležitostné přivýdělky, výhry ze soutěží, příjmy z krátkodobých pronájmů apod. použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře.
   • Dokládat insolvenčnímu správci každých 6 měsíců výši příjmů, přičemž za příjmy se považuje mzda, příjmy z podnikání, nemocenská, starobní a invalidní důchod, jednorázový dar či dědictví.
   • Nezatajovat žádné příjmy.
   • Nevytvářet žádné nové dluhy.

   Splníte-li řádně a včas všechny povinnosti, insolvenční soud vás osvobodí od všech zbývajících pohledávek.


Zatím žádné komentáře


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.