Obálky s pruhem: Co znamená červený, modrý, fialový a zelený pruh?

Co znamenají jednotlivé barevné pruhy na obálkách? A která je horší – obálka s červeným pruhem, nebo se zeleným?

Obálka s barevným pruhem nemusí vždy značit psaní od exekutora nebo soudu. Takové obálky používají státní instituce i firmy, jednotlivé barvy mají svůj význam.

Obálky s barevnými pruhy

Obálka se zeleným pruhem

Obálka se zeleným pruhemCo znamená dopis se zeleným pruhem?
Obálky se zeleným pruhem jsou využívány veřejnou správou, všechny zásilky jsou zasílány doporučeně s dodejkou. To znamená, že musíte převzetí obálky podepsat, toto potvrzení následně obdrží odesílatel. Úřední psaní může být posíláno do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

Důležité je, že i když bude obálka se zeleným pruhem pouze vhozena do schránky, považuje se 11. den za doručenou. Jinými slovy – není možné se vymlouvat, že nedošlo k doručení či převzetí úředního psaní.

Kdo zasílá dopis se zeleným pruhem?
Obálky se zeleným pruhem používá např. soud pro zasílání soudních výzev, platebních rozkazů, při nařízení exekuce nebo v rámci předvolání k soudnímu jednání. Může ji také zaslat také policie, katastrální úřad nebo upozornění na nedoplatek za koncesionářské poplatky. Obálka je běžně dostupná v prodeji, použít ji může také běžná firma.

Pozor na “doručení fikcí”

Ve správním řízení u přestupku se nelze povinnosti vyhnout tím, že úřední dopis nepřevezmete. Podle § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. se písemnost považuje za doručenou poté, co vyprší lhůta 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena.

V následujícím odstavci zákon dává adresátům, kteří prokážou svou nepřítomnost nebo vážný důvod, možnost požádat o určení neplatnosti doručení.

Obálka s modrým pruhem

Obálka s modrým pruhemCo znamená dopis s modrým pruhem?
Obálky s modrým pruhem používají orgány veřejné správy – obecní úřad, soud, škola, živnostenský úřad atd. Jedná se o informační psaní, které nebývá tak důležité. Převzít ho na rozdíl od psaní s červeným pruhem může i určený zmocněnec – manžel či manželka, rodiče, děti nebo třeba soused. I přesto je při převzetí třeba podepsat dodejku, která je zpětně zaslána odesílateli.

Na obálku s modrým pruhem lze ručně dopsat “Do vlastních rukou”, v důsledku čehož začne plnit roli obálky s pruhem červeným.

Kdo zasílá dopis s modrým pruhem?
Úřední psaní s modrým pruhem může zaslat katastrální úřad, finanční úřad, ministerstvo financí nebo ministerstvo vnitra. Tato obálka je v běžném prodeji, zaslat vám ji tak může prakticky kdokoliv.

Obálka s červeným pruhem

Obálka s červeným pruhemCo znamená dopis s červeným pruhem?
Obálka s červeným pruhem dává adresátovi najevo, že se jedná o velmi důležité psaní. Na rozdíl od té s modrým pruhem nemůže obálku s červeným pruhem převzít zmocněnec, a to ani pokud by mu adresát napsal plnou moc. Při převzetí psaní je nutné podepsat dodejku, která se vrací odesílateli.

Kdo zasílá dopis s červeným pruhem?
Psaní s červeným pruhem může zasílat např. policie při zasílání výzev k podání vysvětlení, ČSSZ při upozorňování na neuhrazené zálohy sociálního pojištění nebo školy při zasílání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na příslušnou školu nebo podmínečném vyloučení ze školy. Obálka s červeným pruhem je běžně dostupná v prodeji a zaslat psaní v ní může kdokoliv komukoliv.

Obálka s fialovým pruhem

Obálka s fialovým pruhemCo znamená dopis s fialovým pruhem?
Obálka s fialovým pruhem je vyhrazena pro službu DINO – dluhové inkaso obyvatelstva. Jednoduše řečeno to znamená, že někde dlužíte. V dopise zpravidla zasílaném “do vlastních rukou” naleznete informace o dluhu a věřiteli, uhradit dluh nebo si domluvit splátkový kalendář můžete přímo na poště. Za využití služby DINO dlužník zaplatí poplatek ve výši od 90 do 980 Kč dle výše dluhu a dále třeba 480 Kč za sjednání dohody o splátkovém kalendáři nebo 110 Kč za zjištění informací o stavu závazku.

Vždy by mělo platit, že úhrada dluhu přes službu DINO je výhodnější než řešení závazků skrze exekutora.

Kdo zasílá dopis s fialovým pruhem?
Psaní s fialovým pruhem zasílá vždy Česká pošta, věřitelem, který po vás vymáhá dluh, může být kdokoliv.

Obálka se žlutým pruhem

Obálka se žlutým pruhemCo znamená dopis se žlutým pruhem?
Obálka se žlutým pruhem slouží k zasílání přístupových údajů do Informačního systému datových schránek (ISDS) pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku nebo úřady. Pošta dopis se žlutým pruhem označuje jako PIN zásilku.

Kdo zasílá dopis se žlutým pruhem?
Dopis se žlutým pruhem rozesílá provozovatel datových schránek, kterým je Česká pošta.

Obálka bez barevného pruhu

Obálka bez barevného pruhuAby to bylo ještě komplikovanější, existují rovněž obálky bez barevného pruhu.

Ty mohou skrývat psaní zasílaná doporučeně, doporučeně s dodejkou nebo do vlastních rukou.

Příslušný druh požadované služby je nutné na obálku napsat nebo ji označit razítkem.